Alle financiële assets zullen volledig geautomatiseerd en getokenized worden!

We hebben ons de afgelopen weken gericht op Bitcoin, zowel de financiële als de regelgevende perspectieven, maar er wordt ook vaak gevraagd welke andere aspecten van de sector ons intrigeren. Het antwoord op die vraag kan het beste worden verwoord door het bespreken van de vier onderstaande kerntheorieën. Deze hebben we grondig geanalyseerd toen we voor het eerst geïnteresseerd raakten in Bitcoin, blockchain en cryptocurrencies.

1. Bitcoin is een betere “store of value” – Dit soort assets zal in de toekomst waarschijnlijk belangrijk worden vanwege de macro-omgeving waarin we op dit moment verkeren, vooral met centrale banken die verslaafd zijn aan het verlagen van de rentevoeten en het bijdrukken van geld. In het begin zullen zeer weinig mensen vertrouwen hebben in de encryptie-beveiliging en het algoritmisch monetair beleid van Bitcoin, maar de vraag zal drastisch toenemen naarmate meer mensen zich comfortabel voelen met deze voordelige functies. Omdat Bitcoin een vast aanbod van 21.000.000 heeft, zal er een toenemende vraag zijn naar Bitcoin die als bijgevolg voor prijsstijgingen zorgt in USD.

2. ICO’s zijn geweldig voor ondernemers, maar niet voor investeerders – Dit is onze meest controversiële stelling geweest, maar het is wel een stelling die ons in loop der tijd goed van pas is gekomen. Wanneer een ondernemer niet-verwaterend kapitaal kan aantrekken (dat de stimulansen voor de opbouw van het bedrijf niet in gevaar brengt), dan moet hij daar goed over nadenken. Als investeerders evalueren we voortdurend het risico (hoe laag kan het gaan?) en we voelen ons nog steeds niet op ons gemak bij het houden van tokens die niet fungeren als aandelen of obligaties.

3. Alle aandelen, obligaties, valuta en handelsgoederen zullen gedigitaliseerd/getokenized worden – Digitale assets bestaan al lang, maar pas recentelijk (met de oplossing voor het probleem van de dubbele besteding) zijn digitale assets in staat om te fungeren als financiële assets. Deze doorbraak is essentieel voor de automatisering van grootschalige adoptie, want zonder digitale financiële assets kunnen de machines geen gebruik maken van de bestaande elektronische of analoge aandelen, obligaties, valuta’s en handelsgoederen.

4. Infrastructuur biedt de beste risico-/rendementskansen – Dit is in de geschiedenis altijd al zo geweest. De schaalbaarheid en de rendabiliteit van een infrastructuur of platformbedrijf maken de weg vrij voor meer dan 100X+ upside en dat is waar wij als durfkapitalisten naar op zoek zijn.

Als u deze vier stellingen analyseert, zult u vaststellen dat de nummers één en drie betrekking hebben op blockchain-technologie, terwijl de nummers twee en vier slechts benaderingen zijn voor specifieke beleggingstypen die u moet vermijden of nastreven. Aangezien we zoveel tijd hebben besteed aan onze investeringsstelling nummer één (Bitcoin), willen wij hieronder de tijd nemen om meer over nummer drie te praten.

Hoe belangrijk zal het zijn?

Het is niet onmiddellijk duidelijk hoe belangrijk het is dat elk asset wordt gedigitaliseerd/getokenized, maar er zijn wel enkele grote voordelen verbonden aan het afhandelen van aandelen, obligaties, valuta’s en handelsgoederen via een op een blockchain gebaseerd systeem:

1. 24/7/365 markten – De Amerikaanse aandelenmarkt is meer uren per week gesloten dan dat het open is. Dit is logisch wanneer de marktdeelnemers mensen zijn, maar het heeft geen zin wanneer de meerderheid van de betrokkenen machines zijn. Als we overgaan naar een machinaal financieel systeem (d.w.z. automatisering), zal het noodzakelijk zijn om de werkuren te verruimen. Met dat gezegd zijnde, neemt een blockchain geen beslissingen over de uren van de activiteiten, hoewel de crypto-industrie “altijd aanstaat”, terwijl het oude systeem dat niet is (gerelateerd: cryptografie is veel globaler dan het westerse legacy-systeem).

2. T0-afrekeningstijden– Het oude financiële systeem bestaat uit meerdaagse afrekeningstermijnen. Neem de Depository Trust & Clearing Corporation, die jaarlijks vier miljard dollar aan asset transacties afhandelt. De twee tot drie dagen durende afhandelingstijd van deze gecentraliseerde dienst is gelijk aan een faxapparaat voor de e-mail. Elke gebruiker dacht dat het faxapparaat veel beter was dan de voorgaande opties, maar de vooruitstrevende gebruikers beseften dat de snelheid van e-mail het faxapparaat uiteindelijk zou ontwrichten. T0-afrekeningstijden zullen uiteindelijk de meerdaagse afhandelingsperioden van vandaag verstoren.

3. Lagere kosten – Wanneer financiële assets worden gedigitaliseerd (niet alleen CUSIP representaties van de assets), kunnen we transacties van het begin tot het einde automatiseren. Dit is belangrijk omdat dit de tussenpersonen verwijdert en de kosten drastisch vermindert.

4. Meer veiligheid, transparantie en compatibiliteit – Blockchain-technologie schept vertrouwen tussen partijen doordat er een systeem wordt geïntroduceerd waarmee verschillende aspecten van de transactie kunnen worden geverifieerd die tot nu toe alleen door centrale autoriteiten werden geverifieerd. Deze transparantie, samen met de encryptie-beveiliging, is een drastische verbetering ten opzichte van het oude systeem en één die uiteindelijk zal leiden tot minder fraude, witwassen van geld en ander crimineel gedrag.

Voor wij verder gaan, is het belangrijk om te benadrukken dat veel mensen het niet eens zullen zijn met de voordelen die wij zojuist heb geschetst. Sommigen beweren dat tokenisatie niet belangrijk is, omdat de onderliggende waarde niets verandert en je alleen de formulefactor wijzigt – het klopt dat je alleen de formulefactor veranderd hebt, maar we zijn het niet eens over het belang hiervan. Anderen stellen dat tokenisatie een onnodige verbetering is omdat het huidige systeem werkt, wat gelijk zou staan aan iemand die zegt: “Niemand wil winkelen in die winkel met goedkopere prijzen en snellere betalingsmogelijkheden…..de dure, trage winkels werken prima!”

Ongeacht de nadelen, het belangrijkste is dat ieder aandeel, iedere obligatie, valuta en handelsgoed gedigitaliseerd zal worden, want dat is wat er nodig is voor een volledige automatisering van het financiële systeem.

Om het belang hiervan te verduidelijken, zullen wij twee voorbeelden aanhalen:

1. MYBank in China – Een recent Bloomberg artikel vatte perfect samen wat Jack Ma heeft gebouwd: “Met behulp van real-time betalingsgegevens en een risicomanagementsysteem dat meer dan 3.000 variabelen analyseert, heeft Ma’s vier jaar oude MYbank 2 biljoen yuan (290 miljard dollar) uitgeleend aan bijna 16 miljoen kleine bedrijven. De kredietnemers dienen een aanvraag in met een paar tikjes op een smartphone en ontvangen vrijwel onmiddellijk cash, als dit wordt goedgekeurd. Het hele proces duurt drie minuten en er zijn geen menselijke bankiers bij betrokken. Het standaardpercentage tot nu toe: ongeveer 1%.”.

2. Figure Technologies in Silicon Valley – Mike Cagney en anderen hebben een in een blockchain gevestigd bedrijf gebouwd dat Home Equity Lines of Credit (HELOC’s) uitgeeft. De kandidaten kunnen tot $150.000 ontvangen, ze krijgen binnen de 5 minuten na het indienen van hun aanvraag te horen of ze zijn goedgekeurd en ze kunnen de HELOC binnen de 5 dagen laten financieren. Het bedrijf is de eerste 18 maanden van zijn bestaan van $0 tot $85 miljoen leningen per maand gegaan. .

Beide van deze bedrijven begrijpen dat de automatisering van het oude financiële systeem onvermijdelijk is. Ze benaderen het momenteel op verschillende manieren (de één met een blockchain en de ander zonder een blockchain), maar elk van hen implementeert software om functies te vervangen die voorheen door mensen werden uitgevoerd.

De financiële wereld loopt achter op de rest!

We leven in een wereld waar 80% van de 50 biljoen dollar aan bedrijfsobligaties nog steeds via de telefoon wordt aangeboden. Ja, dat leest u goed. 40 biljoen dollar van de assets worden via de telefoon verhandeld. Het digitaliseren en automatiseren van deze verrichtingen biedt ongekende mogelijkheden.

Maar hoewel schulden een voor de hand liggende uitgangspositie zijn, verwachten wij dat het hele financiële systeem uiteindelijk geautomatiseerd zal worden. Dus terwijl wij consequent praten over Bitcoin en een gedecentraliseerde en digitale valuta, is het belangrijk om te onthouden dat dezelfde verstoring die met geld gebeurt, ook met aandelen, obligaties en grondstoffen zal gebeuren.

Er zullen mensen zijn die strijden om de leiding uit de handen van de machines te houden, maar die inspanning zal waarschijnlijk zinloos zijn. De machines zijn slimmere, meer gedisciplineerde beleidmakers. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze de financiële wereld beheren.

Heeft u vragen over dit artikel of bent u van een andere mening? Laat het ons dan zeker weten. Word lid van onze Telegram groep en kom rechtstreeks in contact met al onze teamleden en met andere crypto-enthousiastelingen. De groep is interactief en bevat alle relevante informatie die voor u van nut kan zijn. De groep is voor iedereen toegankelijk en we proberen iedereen verder te helpen waar kan.

 

What's your reaction?

Leave a comment