Band Protocol (BAND)

Om dit project beter te begrijpen is het van belang dat we het verloop doorheen de jaren even schetsen, zodat de nood van dit soort platformen beter gevat kan worden –

Blockchains zorgen ervoor dat hun decentrale en gedistribueerde netwerk volledig functioneel is. De eerste toepassing van deze Distributed Ledger Technology (DLT) was Bitcoin. Hoe fundamenteel het ook is, het heeft toch aangetoond dat het werken vanuit een publiek controleerbaar register mogelijk en veilig is.

Het toonde verder ook aan dat fondsen, of elektronisch geld dat op basis van wiskundige berekeningen ook gecontroleerd kan worden, en kan worden uitgegeven en geïntegreerd op het web, waarbij in wezen een bankloos netwerk wordt opgebouwd dat op een web3 structuur is gebaseerd. Het succes van Bitcoin inspireerde andere ontwikkelaars, en toen bleek het concept van smart contracs en Ethereum een game changer te zijn.

Ethereum was de eerste, die het Bitcoin-protocol verbeterde door smart contracts mogelijk te maken die kunnen functioneren zonder gebruik te maken van derden, zolang er aan bepaalde on-chain voorwaarden wordt voldaan, waardoor de activering van functies die voorheen onmogelijk werden geacht, kunnen worden gerealiseerd.

Maar hoewel smart contracts zoveel beloofden, beperkte de ‘silo’s’/blocks van blockchains het volledige potentieel van deze nieuwe technologie en dapps die op deze codes vertrouwden. Nu zijn we in een volgende fase aanbeland binnen de crypto industrie en dat zijn de oracle platforms!

Wat is de volgende stap om een betere infrastrucuur op de cryptomarkt te realiseren?

Wat zijn nu juist oracle platforms? Eén ding is zeker, betrouwbare Oracles platforms zijn noodzakelijk binnen deze industrie. Oracles kunnen eigenlijk geschetst worden als kanaaltjes waarmee off-chain, real-world data kan worden gebruikt als input of als voorwaarde voor de activering van on-chain smart contracts.

Oracles zijn in principe data van geverifieerde bronnen die kunnen worden gevoed om smartcontracten te activeren. In DeFi dapps kunnen deze data assetprijzen zijn. In andere toepassingen kan het variëren van de snelheid van bijvoorbeeld auto’s voor IoT dapps, tot temperatuurschommelingen in weer dapps.

Concept

In september 2019 werd aangekondigd dat het Band Protocol één van de belangrijkste projecten was die het Binance Launchpad zou aanbieden, waarbij er toen zo’n 5,85 miljoen dollar werd opgehaald in ruil voor ruwweg 12% van het totale aanbod. Op het moment van de verkoop was de prijs voor BAND $0.473. Kort na de fundraise, ging het Band Protocol live op het Ethereum mainnet, wat betekent dat het netwerk vandaag de dag operationeel is.

Het Bandprotocol is een gedecentraliseerd Oracle framework voor blockchain dapps.

Smart contracts die deze dapps controleren worden gevoed door off-chain, real-time data afkomstig van een vertrouwd web van dataproviders, ondersteund door sterke economische stimulansen die zorgen voor accurate gegevens.

Dit elimineert de beperkingen van dapps, omdat smart contracts verbonden zijn met real-world informatie.

Dapps kunnen verbinding maken met elke open API en worden gevoed met geverifieerde data zonder verbinding te maken via een gecentraliseerde entiteit, waardoor de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de data wordt gegarandeerd, los van de vraag naar data.

Om de beschikbaarheid van de data te garanderen, worden de on-demand data regelmatig geüpdatet en zonder compromissen op de blockchain gehouden. Door het afdwingen van strikte query-eisen heeft het Bandprotocol een hoge veiligheidstolerantie voor conflicten.

Daarnaast worden dataproviders op de juiste manier gestimuleerd en gedistribueerd, wat betekent dat het geen nut heeft om fouten te maken, aangezien geen enkele entiteit de bevoegdheid heeft om het beheer te omzeilen en de controle over te nemen.

Gebruik

Het grote probleem bij oracle protcollen

Zonder toegang tot externe data zijn de use cases voor dApps beperkt – Om veilig en nuttig te zijn, is het noodzakelijk dat smart contracts toegang hebben tot betrouwbare real-world data. Zo zijn alle prominente decentrale financieringsprojecten afhankelijk van een prijs- oracle om te kunnen functioneren en nauwkeurige tijdgevoelige data te ontvangen. Weddenschappen dApps bepalen de uitbetalingen op basis van een verifieerbaar willekeurig getal of een real-world event vanuit een oracle. Om volledige decentralisatie te garanderen, moet er een veilige brug zijn tussen betrouwbare off-chain data en dApps.

Hoewel er meerdere pogingen zijn geweest om dit probleem op te lossen, zijn de meeste projecten ofwel (1) onvoldoende gedecentraliseerd vanwege het ontwerp, (2) moeilijk te integreren voor ontwikkelaars of (3) niet economisch aantrekkelijk voor dataleveranciers om informatie van hoge kwaliteit duurzaam te voeden.”

Band lost dit op omdat het  een dual-token economie gebruikt om unieke datasets te segmenteren en te stimuleren. Deze aanpak zorgt ervoor dat aanbieders van een bepaalde set op de juiste wijze worden gecompenseerd in het geval dat hun informatie waardevoller wordt dan andere. De token economy kan worden onderverdeeld in twee unieke assets: de dataset token en de oorspronkelijke BAND protocol token.

Dataset tokens

Datasets zijn opgesplitst in meerdere ‘Dataset Governance Groups’, die elk gebruik maken van een uniek token om informatie in te zetten, te organiseren en te beheren via de techniek, zoals een ‘Token-Curated Registry‘ of ‘Token-Curated Datasource‘.

Zonder hier te diep op in te gaan, zorgen deze ‘Token-Curated Registries’ (beter bekend als TCR’s) ervoor dat er verschillende adressen op een witte lijst komen te staan zodat deze adressen kunnen deelnemen aan het betreffende ecosysteem. In de context van Band betekent dit dat een bepaald adres kan worden geverifieerd als betrouwbaar of gemarkeerd als zijnde in staat om te stemmen over alle governance kwesties die zich voordoen (bijvoorbeeld een conflict in de finaliteit van een specifiek datapunt).

Kortom, de houders van dataset tokens hebben de mogelijkheid om een “dataprovider” te worden die verantwoordelijk is voor het samenstellen van hoogwaardige data, afkomstig van smart contracts. Buiten dit aspect kunnen de houders ook data kopen van een dataset of stemmen voor dataproviders die zij vertrouwen om waardevolle (en geldige) informatie te voorzien.

Waarom zou je hierin participeren?

Elke keer dat data wordt verkocht aan een smart contract, worden de beloningen evenredig verdeeld over de providers, waarbij de daaropvolgende deelnemers een fractie van de beloning ontvangen. Kortom, dataproviders verdienen een inkomen door aan waardevolle data bij te dragen, terwijl de deelnemers een deel van de beloning ontvangen door op die provider te stemmen. Daarnaast zorgt de concurrentie van meerdere datasets binnen vergelijkbare sectoren ervoor dat de kwaliteit en de vraag naar een bepaalde dataset verder toeneemt.

Terwijl de data governance tokens uniek zijn, zijn ze allemaal beveiligd door de Band’s eigen protocol token, BAND, door middel van een zogenaamde bondingcurve.

BAND coin

BAND verschaft liquiditeit aan ‘Dataset Governance Groups’ door op verschillende manieren te dienen als een primair waardesysteem. Eerst en vooral wordt BAND gebruikt als onderpand voor de uitgifte van dataset tokens. De waarde van BAND-coins is dus direct gerelateerd aan de waarde van de datasets van het protocol.

Zoals bij veel andere sterke token economies zal BAND gebruikt worden om toekomstige protocol upgrades te bepalen. Kortom, de community leden moeten BAND verwerven om hun mening te geven omtrent aanpassingen aan het protocol.

Vervolgens wordt BAND gebruikt om de kwaliteit van de dataset te controleren via een georganiseerd datasetregister. Net zoals een adres kan worden opgenomen op een witte lijst van een bepaalde dataset, houdt het BAND-protocol een actieve lijst bij van alle geverifieerde datasets. Om een dataset toe te laten tot het register, moet men BAND als volmacht inzetten.

Tot slot heeft Band Protocol aangegeven dat ze uiteindelijk zullen migreren naar BandChain, waarin BAND zal worden gebruikt als een staking mechanisme om het netwerk te beveiligen via een Delegated Proof of Stake (DPos) consensus mechanisme. BAND zal dus ook worden gebruikt als de onderliggende valuta voor alle transacties die op het netwerk plaatsvinden.

Technologie

De dynamiek van het protocol – Band Protocol is gebaseerd op ‘query fees’** om de kosten van de data providers te dekken en eerlijke data management te stimuleren. Wanneer een smart contract een aanvraag voor een data query-functie doet, moet er een vergoeding aan verbonden zijn, in de oorspronkelijke valuta van een blockchain (ETH in het geval van Ethereum). Query fees worden verdeeld over providers en stakers die gebaseerd zijn op een vergoedingsschema dat wordt bepaald door de Governance Parameters van een groep.

Band Protocol maakt gebruik van Uniswap om de geaccepteerde valuta (ETH) onmiddellijk om te zetten naar BAND, die vervolgens wordt omgezet naar de dataset token via een aankoop op de bondingcurve.

Door dit te doen, ongeacht in welke valuta een dApp betaalt, ontvangen dataproviders en tokenstakers nog steeds inkomsten in hun unieke dataset token. Als we nog een stap verder gaan, betekent dit dat naarmate het systeem meer query fees krijgt, er meer BAND in de dataset bonding curves zal worden opgesloten.

 

** Query – Met een query (Engels voor vraagstelling) wordt in de informatica een opdracht bedoeld die aan een database wordt gegeven om een bepaalde actie uit te voeren, die ook gegevens teruggeeft. 

Team & Community

Het project heeft een zeer professioneel uitvoerend team, waarbij de topteamleden zijn afgestudeerd aan enkele van de beste universiteiten van de Verenigde Staten. Hoewel sommige van de teamleden niet veel werkervaring hebben, is dit tot nu toe geen probleem geweest voor het project.

Het project bestaat uit ongeveer 12 mensen. De meeste van de teamleden zijn ontwikkelaars, maar het project heeft ook enkele business developers die zich toeleggen op het opbouwen van samenwerkingsverbanden in de DeFi-sector, maar ook in de hele Aziatische regio.

Bun Uthaitirat

Bun Uthaitirat is de Chief Fun Officer en Ontwikkelaar en heeft geen eerdere ervaringen opgedaan bij erkende bedrijven.

Paul Chonpimai

Paul Nattapatsiri is de CPO en een mede-oprichter. Hij heeft verschillende crypto-gameapplicaties gemaakt die meer dan 800.000 gebruikers telt. Hij heeft gewerkt met Tripadvisor en Turfmappx.

Sorawit Suriyakarn

Sorawit Suriyakarn is de CTO en medeoprichter. Hij heeft een M.Eng. /S.B. in EECS van het Massachusetts Institute of Technology met eerdere activiteiten bij Hudson River Trading, Quora, en Dropbox. Hij kan allerlei programma’s schrijven, variërend van formele verificatie (Coq), “smart contracts”, HFT low-level high performance, backend shenanigans, en soms frontend.

Soravis Srinawakoon

Soravis Srinawakoon is de CEO en medeoprichter. Hij is te zien geweest in de Forbes 30 under 30. Voorheen was hij een managementconsultant en heeft hij een sterke technische achtergrond in de computerwetenschappen, waardoor hij nu leeft en ademt in crypto.

Community

Discord - 701 leden
Twitter - 22.600 volgers
Telegram - 13.598
Medium - 1.600 volgers

Prominente Partners

Roadmap

Recente ontwikkelingen –

Q1 2020: Adoptie

 • Stimuleren in de ontwikkeling van BandChain en cross-chain oplossingen op andere grote blockchains.
 • Starten van identiteits datasets en proefprojecten met financiële instellingen.
 • Start met de integratie van BandChain op andere layer-1 blockchains.
 • Initiate Developer Grant Program om dApps op het Band-ecosysteem te ontwikkelen.
 • Grootste focus: DApp tracties en oracle gebruik. Ontwikkeling on-track voor BandChain.

Q2 2020: Groei

 • Volledige veiligheidsaudit van BandChain en het vrijgeven van zijn testnet.
 • Focus op de integratie van de gedecentraliseerde oracle-infrastructuur op het BandChain-protocol in alle prominente blockchain-netwerken. Beginnen met het migreren en aan boord brengen van nieuwe dataproviders ter voorbereiding op de cross-chain data feed.
 • Het maximaliseren van de query inkomsten door het gebruik van query fee en het aantal transacties te optimaliseren.
 • Grootste focus: Aantal dApps dat onze orakels verbruikt, de totale kosten voor het opvragen van de gegevens en de waarde van het Bandprotocolnetwerk.
Komende ontwikkelingen

Q3 2020: Uitbreiding

BANDCHAIN – Mainnet

Product- 85% voltooid
 • Lancering van BandChain (mainnet) – De Band token houders op het Ethereum netwerk zullen kunnen migreren naar de BandChain.
  Onboard toepassingen over meerdere blockchains om gebruik te maken van het Bandprotocol.
 • Belangrijkste focus – Beveiliging, aantal dApps die gebruik maken van de oracles, de volledige kosten voor het opvragen van data en de toegevoegde waarde van het Bandprotocol-netwerk.

Beschikbaarheid en prijs

Volgens CoinMarketCap is er momenteel 20.494.033 BAND in circulatie. Met het overgrote deel van deze tokens afkomstig uit de Binance Launchpad Sale is er nog 79.505.967 BAND over om in de komende jaren in omloop te komen. Hier is een blik op hoe het aanbod in de komende jaren in omloop zal komen:

Als wij bovenstaande gegevens gaan analyseren kunnen we zien dat er op dit moment slechts 20.4% in omloop is, wat veel te weinig is. Onze minimum standaard ligt op minstens 30% in omloop.

Github activiteit

 • Size – meet de grootte van een project in kilobytes.
 • Contributions – som van bijdragen, forks, en openstaande problemen.
 • Open issues – lopende opdrachten, verbeteringen en bugs.

Eigendomschap

Wanneer spreken we hier over een ‘whale’? – Wanneer een adres meer dan 1% van de ‘circulating supply’ bezit.
Wanneer spreken we hier over een ‘investor’? – Wanneer een adres tussen de 0.1% en 1% van de ‘circulating supply’ bezit. 

Statistieken

 • Aantal whales – 5 (bezit 88.3% van de circulating en total supply)
 • Aantal investeerders – 32 (bezit 9% van de circulating supply)
Top 5 Whales van REN (10/07/2020):
 • 64.14M BAND – Band: main multisig
 • 17.26M BAND – onbekend adres
 • 3.46M BAND – onbekend adres
 • 2.5M BAND – Band: locked in ecosysteem
 • 1M BAND – onbekend adres

TradingView

ProCon

Pro

 • Band Protocol creëert de mogelijkheid voor DApps om betrouwbare real-world data te verzamelen voor veel verschillende doeleinden. Een belangrijke is de voorspelling markt, deze zullen nu betrouwbaarder zijn door Band.
 • Hun oplossing biedt betrouwbare data voor de DeFi-markten.
 • Ze hebben veel strategische partners en bedrijven die zich verheugen op hun betrouwbare data.
 • Band Protocol biedt een snel, goedkoop en synchroon zoekmodel voor decentrale applicaties.
 • Door middel van het dPoS-consensusmechanisme biedt Band Protocol een decentraal netwerk waar de data providers zowel geld als reputatie op het spel zetten.
 • De BAND-token heeft als doel de netwerkwaarde van Band Protocol vast te leggen, in plaats van slechts een enkelvoudig betalingstoken te zijn.

Con

 • Op dit moment wordt slechts ongeveer 20% van de tokens vrijgemaakt. Eind 2020 zal 51% van de tokens worden vrijgegeven en in 2024 zal de rest van de tokens worden vrijgegeven.
 • Het team is echt jong en heeft weinig ervaring

Score

Conclusie

Samenvattend zijn wij van mening dat het Bandprotocol een sterke fundering heeft voor nog meer toekomstige groei. De Oracles zijn de belangrijkste infrastructurele elementen die ervoor zorgen dat de blockchain een plaats krijgt in ons dagelijks leven. Het is meer dan waarschijnlijk dat de markt gebruik zal maken van vele Oracle providers. Projecten die vandaag de dag aan het probleem werken, hebben een goede kans om een concurrentievoordeel te behalen.

Band Protocol heeft een sterk product en een sterk ecosysteem van partners opgebouwd. Dit moet het project helpen om de markt te domineren en de adoptie van de technologie te laten groeien.

Naarmate de blockhain applicaties blijven evolueren, zal de vraag ongetwijfeld toenemen naarmate de smart contracts complexer worden. In hun artikel over het mainnet vermeldde CEO Soravis Srinawakoon dat Band enkele DeFi partnerschappen wil onderzoeken, wat aangeeft dat ze zich op de juiste plaats bevinden wat betreft het engagement binnen de Ethereum-gemeenschap in het algemeen.

Links

Website | Blog | Whitepaper | |   |

What's your reaction?

Leave a comment