Bitmain in een lastige positie, na beschuldigingen van geheime mining!

 

Voordat we beginnen met dit artikel

Omdat het een vereiste is om een technische achtergrond te hebben wat mining betreft, gaan we eerst enkele termen verduidelijken zodat iedereen het artikel kan begrijpen en vooral kan leren begrijpen.

1. Wat is een hash in bitcoin ?

Een hash is een wiskundige functie (algoritme) die een bepaalde input neemt, hier berekeningen op doet en vervolgens een output genereert.

In het geval van Bitcoin heet deze wiskundige functie SHA-256 (Secure Hashing Algorithm 256). De ‘256’ is de lengte van de output die gegenereerd zal worden. Dit wil zeggen dat onafhankelijk van de lengte van de input, de output steeds even lang zal zijn wanneer het SHA-256 algoritme wordt gebruikt.

Voorbeeld met SHA-256 hash:

Input SHA256 Hash
Trade.be FECA3D2F0039603C5146532C8831E537688FFE0DAAF16F53E3CFBD9DBE5BF2D9
Welkom! 180F703F75DD2C6E85656F77B45D4C7D4DEF062940C1D0081D3546936D243B47

2. Wat is een blockchain?

Een digitaal grootboek waarin transacties van bitcoin of een andere cryptocurrency chronologisch en publiekelijk worden vastgelegd in de vorm van opeenvolgende records, ook wel ‘blocks’ genoemd.
Dit grootboek van transacties in het verleden wordt de blockchain genoemd omdat het een reeks blocks is. De blockchain dient om te bevestigen dat transacties naar de rest van het netwerk hebben plaatsgevonden.

3. Wat is een block?

Een block is een verzameling van een aantal transacties, een header en nog enkele andere dingen waar we nu niet verder op zullen ingaan. Wanneer er een transactie plaatsvindt (vb. iemand koopt voor x aantal euro Bitcoin aan), dan wordt deze transactie toegevoegd aan een transaction pool.
Als miner is het de bedoeling om alle transacties in deze transaction pool proberen te koppelen aan het vorige block van de blockchain.

4. Hoe wordt Bitcoin gemined?

Bitcoin mining is een proces waarbij transacties worden geverifieerd en toegevoegd aan het openbare register, bekend als de blockchain. Miners van over de hele wereld zijn voortdurend bezig om ervoor te zorgen dat de ketting blijft groeien. Vroeger was het voor mensen eenvoudig om te minen met alleen hun desktops & laptops, maar na verloop van tijd werden er ‘mining farms’ of ‘mining pools’ gevormd door de computercapaciteiten van individuele miners te bundelen en zo meer rekenkracht te hebben – en dus ook een grotere kans te hebben om een block te minen en toe te voegen aan de blockchain.

Het mining proces bestaat uit het samenvoegen van recente transacties in blocks en het oplossen van een moeilijke rekenkundige puzzel. Deze rekenkundige puzzel gaat als volgt:

Het resultaat van de HASH van HEADER + TRANSACTIES + RANDOM NUMBER moet KLEINER zijn dan een bepaalde waarde, ‘difficulty’ genaamd. Deze difficulty is door het bitcoin netwerk zelf opgelegd.

Wiskundig gezegd: hash (header+transacties+random number) < difficulty number

Het willekeurige nummer is hierbij het belangrijkste. Hoe vinden we dit nummer? Door willekeurig te raden. De hashfunctie maakt het onmogelijk om te voorspellen wat de uitvoer zal zijn. Dus, miners kiezen het mysterienummer willekeurig en passen de hash-functie toe op de combinatie van dat geraden nummer en de gegevens in het blok.

Dit doen ze totdat ze een resultaat krijgen dat kleiner is dan het difficulty number van het Bitcoin netwerk.

De eerste miner die een resulterende hash binnen het gewenste bereik krijgt, maakt zijn overwinning bekend aan de rest van het netwerk. Alle andere miners stoppen onmiddellijk met werken aan dat blok en proberen het mysterienummer voor de volgende te achterhalen. Als beloning voor zijn werk krijgt de winnende miner wat nieuwe bitcoin.

Dit is dus de manier waarop nieuwe Bitcoins worden vrijgegeven.

Nu denkt u waarschijnlijk: “maar dan worden er voortdurend nieuwe bitcoins bijgemaakt, was er geen beperkte hoeveelheid?
Dat klopt. Er is een cap voor elke cryptocurrency, voor bitcoin is dit 21 miljoen. Deze zijn nog niet allemaal in omloop, maar als de miners mogen doorgaan, zullen tegen dit tempo alle beschikbare bitcoins zeer snel op geraken.

Momenteel zijn er ongeveer 17 miljoen bitcoins in omloop en worden er dagelijks ongeveer 1800 nieuwe bitcoins gemaakt, of een bitcoin-blok van 12,5 bitcoin ongeveer elke 10 minuten. Voor bitcoin is de tijdslimiet tussen het maken van blokken 10 minuten.

Om te voorkomen dat de bitcoin supply snel zal op geraken, bestaan er regels:
– Om het maken van blokken te beperken, is een specifiek moeilijkheidsniveau (difficulty number) ingesteld. Mining is als een spel, je lost de puzzel op en je krijgt beloningen. Het verhogen van de moeilijkheidsgraad maakt die puzzel veel moeilijker op te lossen en dus tijdrovender.
– Op dit moment krijg je als beloning 12.5 BTC als je een block mined
Deze beloning zal kleiner en kleiner worden naarmate het aantal bitcoins in omloop dichter bij de 21 miljoen komt.

5. Wat is hash rate?

Hash rate betekent in feite hoe snel de hash-bewerkingen kunnen plaatsvinden tijdens het minen. Een hoge hash-snelheid betekent dat meer mensen en computers deelnemen aan het mining-process en dat het systeem daardoor soepel functioneert. Als de hash-snelheid te snel is, neemt de moeilijkheidsgraad toe. Als de hash-snelheid te laag wordt, neemt de moeilijkheidsgraad af.

Nu u bovenstaande begrijpt kunnen we verdergaan en zal u de rest van het artikel goed kunnen volgen.

In wat voor situatie is Bitmain verzeild geraakt?

Bitmain is een bedrijf geregistreerd in Beijing, China dat verantwoordelijk is voor de productie van de overgrote meerderheid van alle ASIC-miningapparatuur. De firma lijkt definitief gevangen te zijn in een leugen van hun CEO over het al dan niet exploiteren van “geheime mining pools” en dat met hun eigen ASIC-hardware, alvorens ze deze verkopen.

Het bewijs werd gevonden in de blockchain. Eén van de voordelen van een public blockchain is immers de transparantie van het netwerk. Het is moeilijk om te liegen over de berekende ‘blocks’ wanneer men kan achterhalen wie ze mined.

Dit is een uiterst lastige periode voor Bitmain en hun CEO Jihan Wu. Ervaren blockchain insiders hebben gespeculeerd dat Bitmain op zoek is naar een initial public offer (beursintroductie of IPO) in de nabije toekomst. Dit komt doordat de beruchte ‘camera-shy’ Wu in toenemende mate uitspraken en interviews aan de media heeft gedaan.

In Juni ontkende Jihan Wu alles diplomatisch over de operationele geheime miningpools. In een gesprek met Fortune zei hij, “Dat is onaanvaardbaar”. “Dat is niet onze strategie“. In hetzelfde interview verdubbelde Wu zijn bewering door te zeggen: “Als we hardware ontwikkelen, promoten we het gewoon op de markt en verkopen we het“. “Onmiddellijk nadat we proefmachines hebben laten draaien, beginnen we met de verkoop op de markt. We hebben niet zulke voordelen zoals jullie veronderstellen.”

Maar nu heeft de prominente blockchain-ontwikkelaar Hakkane concrete data gepresenteerd waarover Bitmain schaamteloos heeft gelogen. Hakana heeft een toonaangevende rol in de gemeenschap rond Siacoin, en hij heeft ook zijn eigen site siastats.info, die real-time statistieken en analytische tools aanbiedt voor de Siacoin blockchain.

In zijn oorspronkelijke medium post citeerde Hakkane een aantal argumenten om het bestaan van de geheime pools te bewijzen. Zijn oorspronkelijke post was zeer grondig (zij het zeer technisch) maar het is zeker de moeite waard om elk detail te begrijpen.

Als we de komst van Bitmain naar de Sia-community in een paar woorden zouden moeten beschrijven, zouden wij zeggen dat het was “als een stier in een porseleinwinkel” (degenen die niet bekend zijn met deze Engelse term, zullen snel de metafoor begrijpen met de foto hierlangs). Zonder enige voorafgaande communicatie kondigde Bitmain op 17 januari zijn Antminer A3 miner aan voor het Sia-netwerk en opende de verkoop onmiddellijk. ‘Batch 1’ was na enkele minuten uitverkocht.

Eén van de belangrijkste punten die Hakkane naar voren bracht was dat, “Op dezelfde dag dat de A3 werd uitgebracht, opende AntPool, de miningpool van Bitmain, een aftakking op het Sia-netwerk en werd zo de zesde bekendste pool van Sia. Op de eerste dagen van de pool, toonde hun API een zeer klein aantal workers (<100) en hashrates rond de 5% van het netwerk. In maart was het aantal workers gestegen tot enkele duizenden en de hashrate bedroeg ongeveer 20% van het netwerk, en dat percentage is tot op heden niet veranderd. Al deze informatie is opgenomen door SiaStats en is te raadplegen op https://siastats.info/pools/antpool . Deze schijnbare geleidelijke groei van hun hashrate, indien waar, zou compatibel zijn geweest met hun visie tegen geheime mining, aangezien de pool pas organische groei kreeg na hun ‘batch 1’ werd geleverd”.

Er moet echter worden opgemerkt dat de Sia-community in november en december plotselinge pieken in de hashrate van het netwerk heeft ontdekt. Dit ging gepaard met opeenstapelingen van block rewards door onbekende pools, die samen bijna 25% van het totaal geëxploiteerde block vertegenwoordigden.

Voorheen was het tarief van deze onbekende pools onder de 5% gebleven. Terwijl sommigen destijds suggereerden dat de nieuwe mining pools wellicht Bitmain of Baikal zouden kunnen zijn (een ASIC-fabrikant en concurrent van Bitmain), heeft Hakkane definitief bewijs geleverd dat Bitmain de schuldige was.

Het bewijsmateriaal

1. Geen handtekening op hun gedolven blocks.

2. De meeste mining pools op de Sia blockchain gebruiken één uitbetalingsadres voor de block rewards evenals een standaard bericht aangaande het willekeurige dataveld van het blok, dat zij gemined hebben.

Hakkane vatte dit verder samen door te zeggen: “Met deze twee variabelen kunnen blockchain exploratoren zonder twijfel de pool identificeren die het block ontgon”.

Antpool daarentegen heeft tot nu toe meer dan 2600 verschillende adressen gebruikt en de willekeurige data van hun blocks zijn gecodeerde bestanden, telkens verschillend. Dit voorkomt de onafhankelijke bevestiging van wie het block heeft ontgonnen.

3. Bij gebrek aan een block handtekening moeten block explorators vertrouwen op alle Antpool claims die ze op hun website hebben ontgonnen.

4. Antpool heeft slechts 687 blocks geclaimd. Bovendien bevat hun lijst van geclaimde blocks meerdere gaten van enkele duizenden blocks.

5. Gezien het feit dat Antpool’s hashrate ongeveer 20% van het netwerk uitmaakte, zijn deze gaten statistisch onmogelijk, wat betekent dat Antpool weigert om veel van de door hun ontgonnen blocks te rapporteren.

6. Antpool claimt nep-blocks. Hun lijst van geclaimde blocks omvatten ook blocks die zonder twijfel eigendom zijn van andere pools.

Hakkane stelt dat, bijvoorbeeld, de blocks 155407 en 152847 eigenlijk blocks van F2pool zijn, en wij kunnen daar zeker van zijn omdat de block reward op het openbaar bekende mining adres van F2pool “d0cb4f6” wordt beloond.

7. Antpool rapporteerde valse hashrates.

Op de website van Hakkane staat geregistreerd wat de dagelijks gemiddelde gerapporteerde hashrates van elke pool zijn. Hij doet dit door te beoordelen wat hun websites/API’s elke 30 minuten aangeven.

Op zijn website wordt ook bijgehouden hoeveel % van de berekende blocks door elke pool wordt gemined. Hij maakt het punt dat, zelfs als we veronderstellen dat alle ontgonnen blocks door “Onbekende” pools ook van Antpool zijn (tip: zijn ze niet, maar laten we royaal zijn), dan is zelfs het totale % van de blocks niet overeenstemmend met de hashrate die door hen wordt gerapporteerd (kijk de afbeelding hieronder). Terwijl ze sinds eind maart ruwweg 19% van de hashrate hebben gerapporteerd, bedragen de gezamenlijke blocks van Antpool + onbekende ruwweg 14%. Dat is volgens Hakkane onmogelijk. Hij zegt dat Bitmain over hun echte hashrate liegt. Volgens zijn statistieken, is het in werkelijkheid opgeblazen met meer dan 35%.

8. Hogere hashrates zorgen voor een gelijkmatigere en grotere uitbetaling voor miners.

9. In de praktijk betekent dit dat Bitmain rechtstreeks profiteert door te liegen. Want door andere miners te misleiden en hen te doen geloven dat ze meer betaald zullen krijgen dan ze in feite wiskundig kunnen verantwoorden, stimuleren ze ook een grotere verkoop van hun eigen hardware.

Door een geautomatiseerd script te gebruiken, vond Hakkane meer dan 2100 nieuwe blocks die door Antpool werden gemined, hoewel Antpool dit zelf ontkende. In totaal toonde Hakkane aan dat in de 2 maanden voor de aankondiging van de lancering van de Antminer A3 door Bitmain 550 blokcs in het geheim zijn ontgonnen. Dit komt neer op een totaal van 85 miljoen Siacoins aan block rewards.

Volgens CoinMarketCap werd de maximale historische waarde van Siacoin bereikt op 6 januari, 11 dagen voor de officiële Bitmain aankondiging. In functie van het verkoopsmoment had Bitmain ongeveer $9 miljoen uit deze geheime mining activiteit kunnen winnen.

Volgens informatie uit de industrie heeft de ontwikkeling van de A3 miner ongeveer 10 miljoen dollar gekost. dit betekent dat Bitmain de volledige kosten van hun ASIC-ontwikkeling had kunnen terugverdienen door gewoon in het geheim Siacoin te minen met hun eigen hardware gedurende de laatste 2 maanden voor de aankondiging.

Ondanks de belofte van “radicale transparantie” van Bitmain, is de objectieve realiteit van de situatie dat Antpool optreedt als de meest obscure en oneerlijke mining pool in de Sia mining ruimte, afgezien van het liegen tegen hun klanten over de opbrengst die ze realistisch kunnen genereren uit de aankoop van Bitmain hardware.

 

What's your reaction?

Leave a comment