De 7 gedachtegangen die mensen over bitcoin hebben, welke verkies jij?

De vraag naar wat bitcoin is en zou moeten zijn, heeft in de loop der jaren veel verschillende veranderingen ondergaan.

Bepaalde perspectieven zijn in de loop van de jaren geëvolueerd en getransformeerd, maar het is belangrijk om de evolutie van deze perspectieven te begrijpen (en welke het meest populair zijn) om toekomstige ontwikkelingen met een bepaalde nauwkeurigheid te kunnen voorspellen.

Aangezien de geschiedenis van bitcoin de oorsprong is van een ideale drang naar decentralisatie als moreel welzijn, hebben aanhangers van bitcoin veel verschillende denkrichtingen aangenomen over hoe het netwerk verder ontwikkeld zou moeten worden.

Sommigen verwijzen naar de oprichtende documenten en de eerste forum posts in een poging om te ontcijferen wat Satoshi Nakamoto echt wilde met deze coin. Dit is vergelijkbaar met de rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof die de Grondwet overziet en een originele visie toepast op hedendaagse zaken.

Anderen zijn tegen tekstuele exegese en focussen zich in plaats daarvan op een pragmatische analyse van de waarde en het nut van bitcoin in de context waarin het feitelijk opereert.

Veel van de tegenstrijdigheden binnen bitcoin zijn dan ook ontstaan vanuit verschillende instanties die allemaal een andere visie hebben op het betreffende protocol en dit leidt tot wrijving wanneer deze visie niet verzoenbaar is. Bitcoine-visies zijn niet onveranderlijk. Bitcoin is dat ook niet.

Technologische ontwikkelingen, praktische situaties en real-world events hebben samen de beeldvorming bepaald en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.

Er zijn in totaal zeven belangrijke gedachtegangen over Bitcoin

1. E-cash proof of concept

Dit was het eerste grote verhaal en de algemene kijk op wat Bitcoin in zijn begindagen was.

Destijds waren ‘cypherpunks’ en ‘cryptographers’ het opkomende project nog aan het taxeren en aan het bepalen of het al dan niet werkte.

Aangezien alle eerdere e-cash-systemen hadden gefaald, duurde het een geruime tijd voordat de mensen overtuigd geraakten van de technische en economische haalbaarheid van het systeem, voordat het protocol verder werd uitgewerkt.

2. Goedkoop p2p (peer to peer) 'payment' netwerk

Dit was een zeer populaire en veelbesproken uiteenzetting. Sommigen geloven dat Satoshi dit in gedachten had, een simpele valuta voor peer-to-peer internettransacties. Veel van de schermutselingen tussen aanhangers van Bitcoin & Bitcoin Cash vloeien voort uit deze interpretatie.

Want omdat microtransacties een essentieel onderdeel vormen voor de internethandel, zijn voorstanders van deze visie over het algemeen van mening dat lage kosten en gemak een essentieel kenmerk is van een dergelijke technologie zoals bitcoin.

3. Censuur-bestendig digitaal goud

Het belangrijkste tegenargument voor de ‘p2p-payments’ is het standpunt dat bitcoin in de eerste plaats een onaantastbare, niet-opblaasbare, grotendeels ongrijpbare, intergenerationele opslag van rijkdom vertegenwoordigt die niet door banken of de staat kan worden verstoord.

Voorstanders van deze visie hebben de neiging om het gebruik van bitcoin voor alledaagse transacties te benadrukken, met als argument dat veiligheid, voorspelbaarheid en conservatisme in ontwikkeling belangrijker zijn.

4. Privé- en anonieme darknet currency

Het standpunt dat bitcoin nuttig is voor anonieme online transacties, vooral om online handel op de ‘black market’ te vergemakkelijken.

Dit hoeft de positie van het e-goud niet noodzakelijkerwijs uit te sluiten, aangezien veel voorstanders van de digitale goudvisie van mening zijn dat tastbaarheid en privacy belangrijke eigenschappen zijn. Dit was een veelgehoord scenario alvorens de chain-analyse bedrijven met groot succes de anonimiteit van bitcoin gebruikers en de verkoop van de data aan overheden doorvoerden.

5. De reservemunt voor de crypto-industrie

Dit perspectief is dat bitcoin fungeert als de moedervaluta voor de crypto industrie in het algemeen.

Dit is een opvatting die wordt verkondigd door traders voor wie BTC een numeraire coin is, de coin waarin de prijzen van andere assets worden uitgedrukt. Bovendien zijn traders, bedrijven en gedistribueerde netwerken die reserves aanhouden in BTC het eens met dit standpunt.

6. Programmeerbare 'shared-database'

Deze kijk op bitcoin beschouwt het dan weer als een financieel asset en heeft als belangrijkste kenmerk de rendementsdistributie of de kapitaalwinst.

Bovendien heeft bitcoin een lage of geen correlatie met allerlei indexen, valuta’s of grondstoffen, waardoor het een aantrekkelijke portfolio diversificatie heeft.

Voorstanders van het standpunt zijn over het algemeen niet al te bezorgd over het bezitten van bitcoin zelf, in plaats daarvan zijn zij veel meer geïnteresseerd in de algehele adoptie van de asset.

Met andere woorden, ze willen een door bitcoin gecreëerd risico kopen, niet noodzakelijkerwijs bitcoin zelf. Door de toenemende financiële verruiming van bitcoin is met name bij de institutionele beleggers de kracht van deze opvatting toegenomen.

7. Niet-correleerbaar financieel asset

Dit is wat meer een niche-visie, en over het algemeen houdt dit in dat bitcoin willekeurige data kan inbouwen, dus niet alleen geldtransacties.

Personen die deze visie hebben, zien bitcoin meestal als een programmeerbaar, expressief protocol, dat bredere use-cases kan faciliteren. In 2015-16 was het populair om de gedachte uit te drukken dat bitcoin op termijn een gevarieerde reeks functionaliteiten zou absorberen via de sidechains. Projecten als Namecoin, Blockstack, DeOS, Rootstock zijn bijvoorbeeld gebaseerd op deze visie van het protocol.

 

What's your reaction?

Leave a comment