De cijfers voor “tokenized assets” nemen aan een sneltempo toe! Wat is het toekomstperspectief voor deze markt?

De wereld van de ‘tokenized assets’ wint steeds meer en meer aan terrein. Naarmate de marktomvang van de ‘tokenized assets’ toeneemt, wordt het speelveld niet langer alleen door de start-ups bepaald. Een aanzienlijk aantal spelers uit de traditionele wereld betreedt nu ook de markt.

In de loop van de eerste BaFin-licentie voor crypto-custodians later dit jaar, zal de markt voor tokenized assets verder in beweging doen komen in Europa en vooral in Duitsland. Er wordt een aanzienlijke geldinstroom van financiële instellingen verwacht omdat Bitcoin & Co. legitieme assets worden.

Wat betekent dit in reële cijfers?

We hebben een simulatie uitgevoerd om de potentiële marktomvang van een Europese markt voor tokenized assets te bepalen.

De belangrijkste uitgangspunten van dit artikel

Voor dit document hebben we een analyse gemaakt van het onderzoek dat door derden werd uitgevoerd en dit gecombineerd met veronderstellingen. Voor de berekening om de marktomvang van de ‘tokenized assets’ in de Europese Unie te bepalen, zijn dit de belangrijkste veronderstellingen die aan de basis liggen:

  • Marktaandeel van cryptocurrencies in de Europese Unie
  • Toename van de marktomvang voor cryptocurrencies
  • BBP-tokenisering in de Europese Unie

De veronderstellingen 1 en 2 worden gebruikt om de marktomvang van cryptocurrencies in Europa uit te rekenen, terwijl 3 gebruikt wordt om de marktomvang voor security tokens in de Europese Unie af te leiden. Alles bij elkaar genomen zijn we dus in staat om de marktomvang van tokenized assets in de Europese Unie te projecteren. Hieronder lichten we ons denkproces achter alle drie de veronderstellingen toe.

Marktaandeel van cryptocurrencies in de Europese Unie

In dit artikel definiëren we de term “cryptocurrency” als zijnde openbaar uitgegeven tokens, waarbij 99% van de marktkapitalisatie bestaat uit payment en utility tokens. Om het eenvoudig te houden gebruiken we de termen “Europa” en “Europese Unie” als synoniem; de berekening voor de marktomvang van de security tokens is gebaseerd op het BBP van de Europese Unie.

Terwijl de geschiedenis van de totale marktgrootte van cryptocurrencies grondig wordt bijgehouden door CoinMarketCap, blijft het Europese aandeel nog steeds vertrouwelijk. Om een perspectief te scheppen omtrent de ontwikkeling over de Europese marktgrootte van ‘tokenized assets’, is het essentieel om het Europese marktaandeel van de globale cryptocurrency markt te definiëren.

Op basis van een uitgebreide studie van het Cambridge Center for Alternative Finance (2017) in combinatie met enquêtes van ING (2018), Statista (2018) en Bitpanda en GlobalWebIndex (2019), hebben we het Europese aandeel van het globale cryptomarkt volume vastgesteld op ongeveer 30%.

Duitsland vertegenwoordigt ongeveer 7% van de totale cryptomarkt. Aangezien de globale cryptomarkten in november 2019 een omvang had van 236 miljard dollar (211 miljard euro), vertegenwoordigde Europa 73 miljard dollar (65 miljard euro) en Duitsland 15,7 miljard dollar (14 miljard euro). Vanuit ons perspectief zal het Europese marktaandeel voor cryptocurrencies in 2020 en 2021 in een stroomversnelling komen, gezien de progressieve regelgeving, met name in Duitsland (BaFin-licentie voor crypto custody). Ons model voorspelt echter dat het Europese marktaandeel voor cryptocurrencies vanaf 2021 op een constant niveau van 35% zal blijven.

Groei van de marktomvang voor cryptocurrencies

Gezien de volatiliteit van de afgelopen jaren is dit het meest uitdagende getal om te voorspellen. In principe verwachten we een zeer positieve ontwikkeling van de markt. Financiële instellingen en particuliere beleggers zullen de komende jaren veel gemakkelijker toegang krijgen tot beleggingen in cryptocurrencies. Alleen al omwille van de diversificatie zal het voor diverse soorten investeerders interessant zijn om hun aandeel in cryptocurrencies te verkrijgen. De wettelijke erkenning van Bitcoin & Co. door middel van de Duitse bankwet is noodzakelijk voor de positieve ontwikkeling in Duitsland en Europa. We zien dat banken op zoek zijn naar nieuwe bedrijfsmodellen in tijden van negatieve rentes. Daarom verwachten we dat er veel nieuw geld in de markt zal stromen met als gevolg de overeenkomstige prijsstijgingen. Bovendien maakt de opkomst van veilige en betrouwbare custodians het voor steeds meer particuliere beleggers mogelijk om de crypto ruimte te betreden.

Veel studies voorspellen op korte termijn astronomische compound annual growth rates (CAGR) voor cryptocurrencies. Vanwege de immaturiteit van de markt is het essentieel om verschillende bronnen te gebruiken om een conservatieve evaluatie te maken. Eén daarvan is de studie van de Satis Group (2018), die een globale CAGR van 36% voorspelt voor cryptocurrencies tot 2028, met een groeipercentage van 52% in 2020 en 2021.

Nog meer conservatieve spelers zoals de BayernLB (2019) berekenen een potentiële Bitcoin-prijs van $90.000, dit  aan de hand van het stock-to-flow model, wat de huidige marktkapitalisatie zou vertienvoudigen. Naast de studies zoals hierboven beschreven, bevat ons model verschillende parameters, zoals de toename van de geldinstroom voor financiële instellingen, zoals gerapporteerd door Grayscale (2020). Op basis van deze data verwachten we dat de cryptocurrency markt een CAGR van ~26% zal hebben, komende jaren. Daarom verwacht men dat in Europa de resulterende marktomvang voor cryptocurrencies in 2024 ongeveer 0,27 triljoen dollar zal bedragen.

BBP-tokenisatie in de Europese Unie

Om een zo gedetailleerd mogelijk toekomstperspectief te schetsen, gaan we de security tokens, en de getokeniseerde rechten die kenmerken van effecten nabootsen, zoals rentebetalingen en inkomstenparticipatie, en cryptocurrencies afzonderlijk beoordelen. Vanuit ons standpunt bevat een meer gedetailleerde benadering waarbij de groei van de afzonderlijke asset classes binnen de security tokens wordt voorspeld, te veel bronnen van fouten. Om de toekomstige ontwikkeling van de security tokens te kunnen volgen, richten wij ons op het Bruto Binnenlands Product (BBP). Onderzoek en enquêtes van instellingen zoals het World Economic Forum (2015), R3 (2019) en Chain Partners (2019) voorspellen dat tegen 2027 tot 10% van het wereldwijde BBP zal worden getokeniseerd. Met 0,02% van het BBP van de Europese Unie dat getokeniseerd werd in 2018 en 0,05% in 2019, bestond de marktomvang van de ‘tokenized assets’ bijna alleen uit cryptocurrencies.

Hoewel de door BaFin goedgekeurde crypto-custodians in Duitsland het mogelijk maken dat instellingen de ‘tokenized’ wereld terechtkomen, verwachten we dat de adoptie in Europa nog enige tijd zal duren en ongeveer 7% van het BBP van de Europese Unie zal bereiken tegen 2024.

Volgens onze prognose zal de marktomvang van de Europese Unie voor security tokens (~0,22 biljoen dollar) in 2021 voor de eerste keer groter zijn dan de marktomvang voor cryptocurrencies (~0,13 biljoen dollar). Op wereldniveau verwachten we dat de ‘security token market’ van de Europese Unie (~0,58 biljoen dollar) de totale marktkapitalisatie van cryptocurrencies (~0,47 biljoen dollar) in 2022 zal overtreffen.

Alles bij elkaar genomen gaan we ervan uit dat meer dan 10% van het BBP in 2027 getokeniseerd zal zijn, aangezien Europa, geleid wordt door Liechtenstein, Zwitserland en Duitsland, die een leidende rol hebben binnen de blockchain ruimte. Daarnaast is Europa een welvarend continent met vooruitstrevende technologieën. In vergelijking met andere continenten zoals Zuid-Amerika, Afrika of delen van Azië, zal de adoptie van blockchain, en met deze tokenisatie, toenemen.


Conclusie

Het gebrek aan sluitende studies en betrouwbare cijfers voor de Europese markt van tokenized assets heeft ons ertoe aangezet om zelf onderzoek te doen en te publiceren. We gebruiken een bottom-up groeiscenario van cryptocurrencies en security tokens samen met een top-down scenario gebaseerd op de schatting dat tot 10% van het wereldwijde BBP getoken zal worden tegen 2027. Om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen, is het onderscheid tussen security tokens en cryptocurrencies van vitaal belang, aangezien de huidige tokenmarkt voornamelijk uit cryptocurrencies bestaat.

Op basis van verschillende studies en enquêtes van de afgelopen jaren hebben we het Europese aandeel in de wereldwijde marktomvang van cryptocurrencies kunnen herleiden tot ongeveer 30%. Gezien de progressieve regulering verwachten we dat het Europese aandeel van de wereldwijde cryptocurrencymarkt in 2020 en 2021 aan kracht zal winnen en zal stijgen tot ongeveer 35%, waar het vanaf 2021 op een constant niveau zal blijven. Ons model projecteert ook een CAGR van ~26% voor de cryptocurrency markt in de komende jaren, die voor Europa gelijk zou zijn aan een marktomvang van ongeveer $0,27 biljoen (€0,24 trn) in 2024.

Wat de markt voor security tokens betreft, verwachten we dat de adoptie in Europa nog enige tijd zal duren en dat ~7% van het Europese BBP in 2024 zal worden geadopteerd. Volgens onze prognose zal de marktgrootte in de Europese Unie voor veiligheidsmunten (~$.02 biljoen) (~€0.2bln) in 2021 voor het eerst groter zijn dan de marktgrootte voor cryptocurrencies (~$0.13 biljoen) (~€0.12bln). Op wereldniveau verwachten we dat de effectenmuntenmarkt van de Europese Unie in 2022 (~$.58 biljoen) (~€0.52bln) groter zal zijn dan de wereldwijde marktomvang voor cryptocurrenties (~$.47 biljoen) (~€0.42bln). Over het geheel genomen verwachten we dat de marktomvang van de Europese Unie voor de gemerkte activa in 2024 1,57 biljoen dollar (1,4 bln) zal bedragen.

What's your reaction?

Leave a comment