De combinatie van triple accountancy en blockchain zal een ongeziene impact hebben op de economische groei!

Elk van ons heeft zijn hele leven al geleefd met een dubbele boekhouding, die als standaard boekhoudsysteem wordt gebruikt. Dit systeem is oorspronkelijk uitgevonden in de vroeg-middeleeuwse tijden van het Midden-Oosten, en sommige historici gaven 70 na Christus aan als de vroegste voorbeelden van dit nieuwe systeem. Anderen beweren dat Goryeo Dynastie in Korea (918-1392) de eerste was die gebruik maakte van deze methode van de dubbele toegang.

In Europa werd dit boekhoudsysteem voor het eerst gebruikt door Amatino Manucci, een bloemenhandelaar die aan het eind van de 13e eeuw bij de firma Farolfi werkte. Het grootboek van de firma dat door Manucci werd beheerd bevat een volledige dubbele boekhouding, maar de methode werd pas populair toen Giovanni di Bicci de’ Medici het in de 14e eeuw begon te gebruiken voor de Medici bank.

Dus wat is nu precies het boekhoudsysteem dat de mensen al duizenden jaren gebruiken?

Volgens Wikipedia – 

Het dubbel boekhoudsysteem is een methode van boekhouden waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Elke transactie wordt hierbij zowel aan de creditkant als aan de debetkant op een of meer grootboekrekeningen geboekt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van dagboeken, zoals kasboek, inkoopboek of verkoopboek, die een automatische tegenrekening kunnen hebben ingesteld.

Het gevolg van deze techniek is dat het eindresultaat van zo’n boekhouding noodzakelijk tweemaal hetzelfde bedrag geeft, eenmaal aan de debetzijde en eenmaal aan de creditzijde. Het credittotaal moet gelijk zijn aan het debettotaal en dat zowel in de gezamenlijke journalen (het centraal dagboek) als in de gezamenlijke rekeningen (het grootboek).

Computers met een boekhoudpakket zorgen ervoor dat in sommige dagboeken elk bedrag maar eenmaal ingebracht hoeft te worden, maar de manier waarop het programma de gegevens registreert en sorteert, komt nog altijd neer op deze klassieke dubbele registratie. Het opsplitsen van de rekeningen in balansrekeningen en resultatenrekeningen resulteert in een balans en een resultatenrekening die samen met eventuele toelichtingen de jaarrekening vormen. De resultatenrekening en de balans vloeien automatisch voort uit de (correct) gevoerde boekhouding, dit in tegenstelling tot bij het enkel boekhouden.

Het dubbel boekhouden is een set van regels voor het opslaan van financiële informatie in een financieel boekhoudsysteem. Het dubbel boekhoudsysteem zoals wij dat vandaag de dag kennen kreeg zijn uiteindelijke vorm al in de 15e eeuw

De boekhoudvergelijking is in principe een foutopsporingstool; als op een bepaald moment de som van de debiteringen voor alle rekeningen niet gelijk is aan de overeenkomstige som van de crediteringen voor alle rekeningen, is er een fout opgetreden. Het voldoen aan de vergelijking garandeert echter niet dat er geen fouten zijn; zelfs als de verkeerde grootboekrekeningen zijn gedebiteerd of gecrediteerd.

Wij gaan geen tijd meer besteden aan het beschrijven van de dubbele boekhouding omdat iedereen van jullie inmiddels begrijpt hoe het werkt en dit dagelijks gebruikt. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat de creatie van dubbele boekhouding heeft geleid tot één van de grootste reflectiepunten uit de menselijke geschiedenis.

Dit was uniek tot 1989.

In dat jaar creëerde professor Yuji Ijiri iets wat waarschijnlijk een keerpunt in de menselijke geschiedenis zou kunnen worden, waardoor het dubbele boekhoudsysteem in de achtergrond zal verdwijnen – professor Ijiri creëerde een drieledige boekhouding.Maar niemand besteedde er aandacht aan of gaf er om.

Dat komt omdat de zogenaamde “triple-entry accounting” interesse en vaardigheid vereist in twee specifieke disciplines – boekhouding en cryptografie. Niet bepaald de meest populaire onderwerpen voor mensen om er aandacht aan te besteden.

Het belang van triple-entry accounting wordt beschreven in een onderzoeksdocument uit 2005 van Ian Grigg die als volgt luidt:

“Het digitaal ondertekende ontvangstbewijs, een innovatie uit de financiële cryptografie, vormt een bedreiging voor de klassieke dubbele boekhouding. In plaats van te concurreren, vormen de twee samengesmolten systemen een sterker systeem.Het uitbreiden van het gebruik van boekhouding naar het ruimere domein van digitaal geld geeft 3 lokale vermeldingen voor elk van de 3 taken, waardoor ik het triple entry accounting noem”.

“Dit systeem creëert een bullet proof accounting systeem voor agressieve toepassingen en gebruikers. Het verlaagt niet alleen de kosten door het leveren van betrouwbare en ondersteunde accounting, maar het maakt ook een veel sterker bestuur mogelijk op een manier die een positieve invloed heeft op de toekomstige behoeften van de bedrijfs- en overheidsboekhouding”.

De sleutel tot dit alles?

Triple-entry accounting maakt het voor iedereen mogelijk, ongeacht of hij of zij al dan niet deelneemt aan een transactie, om te bewijzen dat een waardetransactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Zie dit als het vermogen om een transactie te bewijzen, zonder dat men een gecentraliseerde derde partij hoeft aan te spreken of te vertrouwen.

Dit is echt belangrijk voor de proliferatie van automatisering, machine-to-machine transacties en de digitalisering van het financiële systeem. Vroeger waren veel van deze systemen geïsoleerd en konden ze niet met elkaar worden gekoppeld. Ze waren letterlijk onverenigbaar.

Met de creatie van triple-entry accounting heeft elk object zijn eigen grootboeksysteem dat als bron van waarheid fungeert en dat de mogelijkheid biedt dat elk systeem met elkaar zaken kan doen, ongeacht of ze al dan niet eerder met elkaar verbonden zijn geweest.

Waarom schrijf ik nu over dubbele en drievoudige boekhouding? Omdat een Blockchain slechts een toepassing is van triple entry accounting die het mogelijk maakt om de boekhouding te automatiseren. Dit lijkt vandaag de dag misschien niet erg belangrijk, maar ik denk dat het uiteindelijk één van de grootste innovaties uit ons leven zal worden.

Als we verschillende hype-cycli rond Bitcoin, blockchain en crypto doorlopen, houd er dan rekening mee dat er een wiskundige en technologische innovatie aan de basis ligt van dit alles die de kern van de interactie tussen de maatschappij (double-entry accounting) zal verstoren. Indien succesvol, zal triple-entry accounting de afbrokkeling van het vertrouwen tussen mensen en instellingen en/of collega’s versnellen.

Binnenkort hoef je niemand meer te vertrouwen. Je kunt gewoon controleren wat er gebeurt. En dat zal waarschijnlijk een niveau van innovatie en economische groei vrijmaken dat we nog nooit eerder hebben gezien.

What's your reaction?

Leave a comment