De eerste belangrijke data om een inschatting te kunnen maken van deze crisis is vrijgekomen!

De economische crisis die zich voordoet is veel erger dan mensen zich realiseren. De gevolgen voor industrieën als de reissector, de hotelsector en de restaurants zijn gigantisch. Veel van deze sectoren zien hun inkomsten wel met 90%+ dalen en een groot deel stevent mogelijk op een faillissement af. Sommige restaurants zijn zelfs volledig gesloten door een overheidsmandaat, terwijl anderen een service met alleen maar take-away aanbieden – wat beter is dan niets – maar ruim onvoldoende is om het volledige omzetverlies te compenseren.

Een tweede gevolg van de hele lockdown-situatie is dat miljoenen mensen worden ontslagen of verzocht worden om forse loonsverlagingen door te voeren. Er zijn in de afgelopen twee weken al bijna 10 miljoen nieuwe werkloosheidsclaims binnengekomen, wat nog steeds meerdere honderden procenten hoger is dan wat we ooit eerder hebben gezien. Zodra mensen hun baan beginnen te verliezen, rijzen er vragen over hoe ze zich voedsel en andere basisbehoeften kunnen veroorloven. De werkloosheidsgegevens zijn een groot signaal dat er arbeidsplaatsen verloren gaan, maar ze liggen zeker hoger, want deze cijfers laten ook zien hoeveel mensen waarschijnlijk hulp krijgen om het inkomensverlies te compenseren.

Er is één datapunt waarop wij hebben zitten  te wachten om de gevolgen van deze crisis te begrijpen, namelijk de hypotheek- en huurcijfers van een land als Amerika. Wat wij vooral willen begrijpen is “hoe slecht de huidige situatie eigenlijk wel niet is?”. Het verliezen van je baan is natuurlijk verschrikkelijk, maar het geeft ons geen idee hoeveel mensen genoeg spaargeld hebben om deze storm van een paar weken of zelfs een paar maanden te doorstaan. We hebben allemaal wel eens gehoord dat ongeveer 50% van de Amerikanen geen $400 aan noodbesparingen heeft, dus de huidige situatie zal deze cijfers waarschijnlijk op de proef stellen en/of bevestigen.

Volgens een recent CNBC-artikel ziet de situatie er niet goed uit. Ze hebben specifiek beschreven hoeveel mensen vragen om hun hypotheek niet te betalen. Hier is een deel van deze tekst:

“Hypotheekbetalingen voor de maand april zijn niet officieel achterstallig tot de 15e, maar de kredietnemers lopen over in het hypotheekvergoedingsprogramma van de overheid.

Verzoeken om uitstel van hypotheekbetalingen groeide met 1,270% tussen de week van 2 maart en de week van 16 maart, en nog eens 1,896% tussen de week van 16 maart en de week van 30 maart, volgens de cijfers vrijgegeven dinsdag door de Mortgage Bankers Association. Het bevat data van 22,4 miljoen leningen die vanaf 1 april worden afgelost, dat is ongeveer 45% van de markt (van de eerste hypotheekleningen).

De Cares Act, die president Donald Trump op 27 maart heeft ondertekend, heeft tot doel de economische schade van COVID-19 te beperken. De regering heeft de hypotheekverlichtingsmaatregelen uitgevoerd voordat Trump het wetsvoorstel ondertekende. De wet schrijft voor dat alle kredietnemers met een door de overheid gesteunde hypotheek – volgens het Stedelijk Instituut ongeveer 62% van alle eerste hypotheken onder retentierecht – ten minste 90 dagen van de maandelijkse betalingen en mogelijk tot een jaar mogen uitstellen. Deze betalingen moeten uiteindelijk worden overgemaakt aan het einde van de looptijd van de lening of in een gestructureerd wijzigingsplan.

De financiële situatie voor een individu moet dramatisch zijn wanneer de bank in de eerste paar weken van de crisis vraagt om achterstallige betalingen op zijn hypotheek te betalen. Amerika heeft ook te maken gehad met een “17,9% daling van het aantal hypotheekaanvragen in de afgelopen week ten opzichte van de week ervoor, conform met de index van de Mortgage Bankers Association”. Verder “daalde het aantal aanvragen om een woningkrediet te herfinancieren met 19% ten opzichte van vorige week, terwijl ze 144% hoger waren dan een jaar geleden”.

Het is niet onverwacht dat er nu minder mensen een huis kopen en of een hypotheek aanvragen. Het is echter onverwacht om zo’n hoog percentage mensen te zien die reeds proberen uitstel te krijgen of hun hypotheek niet willen herfinancieren. En zoals we in het verleden steeds hebben besproken, zijn alle gerapporteerde cijfers waarschijnlijk te laag om de ernst van de situatie te kunnen inschatten.

Volgens NPR zijn er grote problemen met het proces voor het verkrijgen van hypotheekverlichting. In het artikel staat dat “ze niet via de telefoon in contact kunnen komen met hun geldschieter, of dat ze elke keer dat ze bellen andere dingen te horen krijgen”. En sommige huiseigenaren zeggen dat hun geldschieters hen vertellen dat ze, om de hulp te krijgen, “later met een grote forfaitaire betaling op de proppen moeten komen die ze zich niet kunnen veroorloven”. Dit is precies het tegenovergestelde van wat deze mensen nu nodig hebben. Het proces moet zo gestroomlijnd mogelijk zijn, maar de enorme hoeveelheid inkomende vragen heeft veel bedrijven en organisaties overweldigd, wat een minder dan ideale ervaring voor individuen oplevert.

Als deze informatie nog niet erg genoeg is, zijn er nieuwe rapporten opgedoken die suggereren dat het nog erger is op het gebied van verhuur. Volgens Wall Street Journal, “betaalde bijna een derde van de Amerikaanse huurders van appartementen in april geen enkele huur gedurende de eerste week van de maand”, dit volgens nieuwe gegevens die woensdag door de National Multifamily Housing Council en een consortium van aanbieders van vastgoedgegevens werden vrijgegeven. Ja, dat heb je goed gelezen – bijna 33% van alle huurders in de Verenigde Staten heeft deze maand de huur niet betaald. Let op de cijfers.

Deze datapunten suggereren dat de economische situatie veel slechter is dan de meesten zich realiseren. de lockdown is daar slecht 2-3 weken van kracht. Het grootste deel van jobverlies heeft plaatsgevonden in de laatste 3 weken. Als dit zo doorgaat, zou het mogelijk kunnen zijn dat 50% van de huurders in mei hun huur niet kunnen betalen. Ook is het mogelijk dat de uitstelverzoeken met ‘duizend procent’ gaat stijgen. De financiële druk die hierdoor op banken en verhuurders wordt uitgeoefend, kan niet worden onderschat.

Naarmate we meer gegevens zien verschijnen, zullen we beter gaan begrijpen hoe erg deze crisis is. Hopelijk zal de verlichting van de overheid helpen om een deel van de pijn te verzachten, maar elk individu en elke familie moet beginnen na te denken over hoe ze deze storm kunnen doorstaan, terwijl ze ook moeten nadenken over hoe ze kunnen gedijen als ze eruit komen. Zoals we steeds zeggen: “niemand zal op je letten zoals jij op jezelf let”.

Blijf alert. Besef dat dit langer kan duren dan de meesten denken. En blijf alsjeblieft aardig voor de mensen om je heen. Samen staan we sterk.

What's your reaction?

Leave a comment