De G20 stelt nieuwe deadline op voor crytpo regulaties

De groep van 20 ministers van Financiën ziet geen reden om in de nabije toekomst nieuwe normen voor de cryptomunten aan te nemen en kiest er in plaats daarvan voor om “waakzaam” toezicht te houden op de blockchainmarkt.

Commentaar van de G20 op Crypto

De G20 zal volgens een officieel document dat is uitgegeven na de laatste ronde van ministeriële bijeenkomsten in Buenos Aires, Argentinië, ten minste tot oktober doorgaan met zijn “hands-off”-benadering van de cryptocrisis. In de officiële verklaring herhaalden de G20-leden dat cryptocurrencies momenteel “geen wereldwijd risico voor de financiële stabiliteit vormen”.

Cryptocurrency was één van de belangrijkste onderwerpen die op de vergadering van 21-22 Juli werden besproken. Na een eerste aanzet tot harmonisatie van de mondiale regelgeving op dit gebied zal de Financial Action Task Force (FATF) in oktober 2018 “verduidelijken hoe zijn normen op crypto-assets van toepassing zijn”. Dit wijst erop dat een gecoördineerd plan om de markt te reguleren nog ver weg is.

De boodschap voegt eraan toe: “Technologische innovaties, met inbegrip van de onderliggende crypto-assets, kunnen aanzienlijke voordelen opleveren voor het financiële stelsel en de economie in het algemeen. Crypto-assets werpen echter problemen op met betrekking tot de bescherming van consumenten en beleggers, marktintegriteit, belastingontduiking, het witwassen van geld en terrorismefinanciering.”

Het standpunt van de G20 over crypto is aanzienlijk afgezwakt sinds maart, toen ambtenaren de behoefte aan “zeer concrete, zeer specifieke aanbevelingen” voor het reguleren van de markt aangaven. Destijds bleek dat groepsleden van plan waren concrete stappen te zetten in de richting van regulering.

De Financial Stability Board (FSB), die onder leiding staat van gouverneur Mark Carney van de Bank of England, is van mening dat cryptocurrencies geen financieel staatsrisico vormen vanwege hun geringe omvang en hun gebrek aan integratie in het bredere monetaire stelsel.

FSB beoordeling

Het FSB heeft een plan gepresenteerd voor het monitoren van de crypto-markt als onderdeel van een breder initiatief om materiële risico’s uit te sluiten en te beheersen voordat ze gaan kristalliseren.

In een rapport schetste de FSB parameters “met de meest waarschijnlijke risico’s”, met inbegrip van marktkapitalisatie (omvang en groeipercentage), prijsniveaus en volatiliteit. Met andere woorden, dit zijn de maatstaven waarop de FSB-ambtenaren zich zullen baseren om crypto-assets te controleren en te beslissen of nieuwe regelgeving gerechtvaardigd is.

Ondanks de “hands-off”-aanpak van de G20 met betrekking tot crypto, voelen landen over de hele wereld de urgentie om duidelijkere richtlijnen uit te werken voor het reguleren van de ruimte. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft vorige maand een moedige stap gezet door te verklaren dat Bitcoin en Ethereum “voldoende gedecentraliseerd” is en daarom niet onder de federale ‘security’-wetgeving vallen.

In Zuid-Korea zouden wetgevers nieuwe regels opstellen om de binnenlandse cryptocurrency-exchanges onder de gevestigde richtlijnen van de financiële markten te brengen. Intussen wordt een verbod op crypto-handel in India herzien door een comité dat is aangesteld door het Ministerie van Financiën om zo te verduidelijken of de bestaande regelgeving voldoende is.

 

What's your reaction?

Leave a comment