Dit is een essentieel aspect voor Bitcoin indien hij op de lange termijn wil slagen!

Het uitbouwen van robuuste mesh-netwerken is noodzakelijk voor de overlevingskansen van Bitcoin op de lange termijn te vergroten. Lees in dit artikel waarom en verruim uw gedachtengang!

Voordat we verder gaan… even dit!

Wat is precies een mesh netwerk? – Een mesh netwerk is een type netwerk waarbij de infrastructuur wordt gedragen door nodes die direct en dynamisch met elkaar in verbinding staan en met elkaar samenwerken om op een efficiënte manier datapakketten te routeren.
Heb je dat niet helemaal begrepen? Wel, laten we eerst eens begrijpen hoe traditionele internetnetwerken vandaag de dag werken. Laten we ervan uitgaan dat je een e-mail wilt versturen, en daarvoor heb je een apparaat nodig – of het nu een PC, laptop of mobiel apparaat is – dat verbinding maakt met een netwerk. Voor de pc of laptop betekent dit meestal een verbinding met een Wi-Fi-toegangspunt, of het aansluiten van een Ethernet-kabel op uw apparaat. En voor het mobiele apparaat betekent dit verbinding maken met een lokale mobiele operator of het selecteren van een Wi-Fi-netwerk.

“Wat is het Wi-Fi-wachtwoord, alstublieft? – Van daaruit worden uw apparaten verbonden met een centrale hub of node – wat een Wi-Fi toegangspunt, een netwerkswitch of een mobiel basisstation kan zijn, en deze nodes worden verbonden met andere centrale hubs in de hiërarchie totdat de e-mail uiteindelijk de bestemming bereikt, wat meestal een e-mailserver is die zich in de cloud bevindt. Hoewel het voordeel van dit netwerk ligt in de eenvoud om nieuwe apparaten aan het netwerk toe te voegen, kan deze aanpak in een aantal gevallen nogal inefficiënt zijn. Stel dat een professor een document naar haar klas van 100 studenten mailt. Dat document moet door een lange weg van meerdere netwerkhubs doorlopen tot het de e-mailserver bereikt, en wordt dan door elke student afzonderlijk weer naar beneden getrokken, voor een totaal van 100 downloads van hetzelfde bestand. En in dit scenario heeft elke student een toegewezen verbinding met het Wi-Fi-toegangspunt nodig, en zonder dat kunnen ze het document niet krijgen.

Hoe traditionele internetnetwerken vandaag de dag werken – Bij mesh-netwerken daarentegen gaat het om netwerk-‘nodes’ die dynamisch kunnen verbinden met andere nodes, waardoor de afhankelijkheid van een node van een centrale hub of provider wordt weggenomen.
Omdat elke node de mogelijkheid heeft om dynamisch te verbinden met andere nodes, zijn de verbindingen tussen de nodes van een mesh netwerk typisch draadloos van aard. De draadloze technologie die gebruikt wordt tussen nodes in een mesh netwerk kan homogeen zijn (d.w.z. alle nodes die Wi-Fi gebruiken om verbinding te maken met naburige nodes), of heterogeen (d.w.z. nodes die Wi-Fi of Bluetooth of beide gebruiken om verbinding te maken met naburige nodes).

Wie helpt hierin meer adoptie te verkrijgen?

Locha is er één van: Locha is een open-source mesh netwerk dat individuen over de hele wereld de mogelijkheid probeert te bieden om gecodeerde berichten naar elkaar te sturen en te ontvangen zonder gebruik te hoeven maken van een Internet Service Provider of een gsm-netwerk. Dit omvat het verzenden en ontvangen van Bitcoin-transacties.

Ze zijn zeer gericht op het leveren van dit hulpprogramma voor mensen die in landen met onstabiele overheden wonen en die de neiging hebben om het internet opzettelijk af te sluiten of via een onvermogen om hun elektrische netwerken te onderhouden. Landen als Venezuela en Ethiopië.

Naast het bieden van individuen die de mogelijkheid nodig hebben om te communiceren buiten het bereik van de overheid, zijn mesh netwerken in hun uiteindelijke vorm, in ieder geval voor ons (trade.be), de meest ideale manier om Bitcoin transacties op de lange termijn door te sturen. ISP’s (internet service providers) en de grote telecommunicatiebedrijven die de mobiele netwerken controleren, kunnen hun gebruikers met gemak bespioneren. Natuurlijk zijn er hulpmiddelen zoals VPN’s en Tor, maar ze zijn op geen enkele manier ijzersterk. De ideale oplossing voor het verzenden en ontvangen van transacties en gegevens over de huidige staat van de Bitcoin-blockchain zou bestaan uit een combinatie van satellieten, een mesh-netwerk en infrequente overdracht van gegevens via ISP’s.

De grote hindernis om deze droom te kunnen verwezenlijken is dat er een hardware-revolutie nodig is. Mesh-apparaten moeten in handen komen van veel mensen en dit wereldwijd. Dit is iets waar Bitcoiners naar onze mening meer aandacht aan moeten besteden. Bitcoin is net zo goed/sterk als de hardware-revolutie/software-revolutie. Als Bitcoin op de lange termijn wil slagen is dit een essentieel onderdeel ervan.

What's your reaction?

Leave a comment