Er zijn kosten aan JP Morgan

JP Morgan verrast zijn klanten met onverwachte kosten, nood aan meer decentralisatie.

Jp Morgan Chase en Co heeft een rechtzaak boven het hoofd hangen nadat bekend werd dat klanten onverwachte transactiekosten en verhoogde interesten moesten betalen op hun verrichtingen.De beschuldigingen tegen Jp Morgans bedrijf zijn nog niet bewezen, maar het is algemeen bekend dat traditionele banken wel vaker gebruik maken van dergelijke praktijken. 

Dankzij het internetbankieren kunnen wij steeds meer zelf doen als klant en is er minder nood aan beheer door de banken. Desondanks alles nu elektronisch verloopt zijn de beheerkosten zeker niet gedaald de afgelopen jaren. In 1990 betaalde men gemiddeld 200 BEF oftewel €5 beheerskosten bij de bank, anno 2018 liggen de kosten tussen de €20 en €50, verschillend van bank tot bank. 

Rechtzaak van formaat.

Handelaars vanuit heel Amerika eisen gezamenlijk een schadevergoeding van meer dan 1 miljoen dollar. Onlangs werd bekend dat klanten onaangekondigde renteverhogingen en transactiekosten moesten betalen op crypto gerelateerde verrichtingen tussen januari en februari.

Een van de aanklagers is Brady Tucker, een inwoner van Idaho. Brady moest $163 aan transactiekosten betalen over een tijdsspanne van 6 dagen.
De bank wordt ervan beschuldigd inbreuk te hebben gedaan tegen de Amerikaanse wetgeving die zegt dat kredietverleners hun klanten op de hoogte moeten stellen indien er een verandering gebeurt in bepaalde kosten.  

De aanklager beweert dat hij dit geschil eerst heeft proberen aan te kaarten bij de klantendienst van JP Morgan, hier kon men niet tot een oplossing komen waardoor Tucker genoodzaakt was om gerechtelijke stappen te ondernemen.  

Groeiende nood aan decentralisatie. 

Banken zijn voorlopig nog steeds de grootmacht, jammer genoeg heeft de geschiedenis meermaals bewezen dat deze overmacht gepaard gaat met malafide acties ten nadele van de gewone burger. Daarin brengt de blockchain de nodige oplossingen. 

Decentralisatie laat toe dat gebruikers rechtstreekse verrichtingen kunnen doen naar elkaar zonder tussenkomst van een 3e persoon of overheidsinstantie. Deze technologie zorgt er enerzijds voor dat de consument beschermd wordt tegen torenhoge transactiekosten of andere vormen van ongewenste tussenkomsten, anderzijds is het haast onmogelijk om de blockchain technologie tegen te houden.
Gedecentraliseerde currencies bieden de gewone burgers wat meer macht in de moeilijke maar nobele strijd tegen de alsmaar groeiende inflatie. 

Cryptocurrencies die gedecentraliseerd zijn, bieden de maatschappij een nieuw uniek waardevoorstel, iets wat we nog nooit eerder hebben gezien in de geschiedenis van de mensheid.
Daarbij zijn de cryptocurrencies volledig losgekoppeld van onze traditionele financiële markt.
Dat komt omdat cryptocurrencies gestart zijn met een obscuur imago, gaandeweg zijn ze uitgegroeid naar een activaklasse voor investeerders. 

Tenslotte zit de cryptowereld nu nog in zijn beginnersfase en zijn we nog ver verwijderd van globale adoptie. Investeerders mogen gerust zijn voor de toekomst, de banken zijn zeker geïnteresseerd in de blockchain en gaan eerder meedoen met de trend , dan verliezend meekijken langs de zijlijn. 

What's your reaction?

Leave a comment