Grin (GRIN)

Elektronische transacties voor iedereen. Zonder censuur of beperkingen. 

Zo luidt het motto van de nieuwe anonimiteitsgerichte cryptocurrency Grin. Deze stelt eender wie in staat om te handelen of te sparen zonder angst voor externe controle of onderdrukking. In België is dit niet direct een noodzaak, maar helaas bestaan er nog veel naties waar bevolkingsgroepen of burgers worden onderdrukt. Zo zijn er veel landen (bijvoorbeeld China of Iran) waar het bezitten of drukken van bijbels met harde hand wordt gereguleerd, mensen die hier tegenin gaan ondergaan harde straffen. Een anonieme cryptocurrency zoals Grin heeft geen gecentraliseerde entiteit nodig om transacties te verrichten. En het verzekerd anonieme betalingen door middel van encryptietechnieken. Deze twee eigenschappen maken Grin tot een “tool for empowerment” voor onderdrukte bevolkingsgroepen. Een deur die een digitale uitweg biedt uit het systeem dat hen wordt opgelegd en die niet gesloten kan worden door de onderdrukker.

Concept

Om goed te begrijpen waar Grin voor staat is het belangrijk om te weten waarom Bitcoin is ontstaan en hoe het is gegroeid tot wat het vandaag is.

In 2009 werd het Bitcoin netwerk de wereld ingestuurd door Satoshi Nakamoto als experiment voor een “trust-less” geldsysteem, een geldsysteem waarbinnen er geen basis van vertrouwen nodig is tussen de uitvoerders van een betaling of bij de partij die de betaling faciliteert. Satoshi heeft met het vrijgeven van de Bitcoin whitepaper uitdrukkelijk gezegd dat hij dit systeem heeft ontworpen om de derde partij (banken) die van oudsher betrokken is bij digitale geldoverdracht, uit te sluiten. Censuurbestendigheid, decentralisatie en autonomie zijn duidelijk aanwezige idealen in zijn ontwerp.

Nu echter, tien jaar later, staan deze idealen in mindere mate in de spotlight. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor regulatie ten voordele van adoptie en gepleit voor efficiëntie ten koste van censuurbestendigheid. Met regulatie wordt er opnieuw een tussenpersoon gecreëerd, terwijl het aanvankelijk de bedoeling was derde partijen overbodig te maken. We kunnen hieruit voorzichtig afleiden dat het experiment op dit vlak is mislukt. Regulatie rond identiteit, zoals KYC,  hoewel nodig om te functioneren op de manier dat de munt nu gebruikt wordt, maakt dat een publieke blockchain zoals die van Bitcoin gebruikt kan worden als controlemiddel. Dit is interessant in de juiste context, zeker als het op eerlijke handel aankomt, maar in een context van censuur en onderdrukking maakt dat het systeem onbruikbaar. Het schiet op die manier tekort in privacy en toegankelijkheid.

Grin wil verdergaan waar de bruikbaarheid van Bitcoin stopt en dit op het vlak van: privacy, keuzevrijheid, democratische toegang, functionaliteit en duurzame groei. Om deze kwesties aan te pakken maakt Grin gebruik van het relatief nieuwe MimbleWimble protocol.

Om de ontwikkeling en financiering van het project eerlijk en gedecentraliseerd te houden wordt er gerekend op financiële steun van de community en was er bij launch geen premine. Dit maakt dat de bekostiging en ontwikkeling van dit project soms stroef verloopt, zo is het echter wel mogelijk dat het project kan groeien op een eerlijke en democratische manier.

Democratische toegang, functionaliteit & duurzame groei

Het is niet onbekend dat cryptocurrencies zoals Bitcoin, Litecoin, Monero, etc. niet goed schalen. Hoe meer transacties, hoe harder het netwerk groeit en hoe meer “computing power” er nodig is om de netwerken draaiende te houden. Ook speelt de grootte van de blockchain mee, mensen die inkomende en uitgaande transacties zelf willen verifiëren moeten een “full node” beheren, hiervoor moeten ze tevens de volledige blockchain downloaden, voor Bitcoin is dit momenteel ongeveer 197 GB, dat gaat dus niet zomaar op elk apparaat.

Grin wil deze drempel verlagen om zo inclusief en toegankelijk mogelijk te zijn. Zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen (blijven) maken. Dit gebeurt door het mining algoritme ASIC resistent te maken met behulp van het Cuckoo Cycle PoW algoritme en door blocks samen te voegen dankzij de simpliciteit van het MimbleWimble protocol. ASIC-resistentie is belangrijk voor de decentralisatie van het netwerk, deze aanpak wordt al jaren toegepast bij onder andere de succesvolle cryptocurrency Monero (XMR). Het samenvoegen van blocks gebeurt om de grootte van de blockchain niet uit de hand te doen lopen zodat deze nog gemakkelijk valt de downloaden, ook na jaren van gebruik. Hoe dit allemaal precies werkt leg ik u verder uit onder het stuk “technologie” verder in het artikel.

 

Monero verslaat ASICs (2miners.com)

 

 

Privacy & fungibiliteit

Privacy is niet enkel van belang voor mensen die leven binnen een autoritaire of dictatoriale staat.
Er zijn uiteraard argumenten vóór en tegen privacy te bedenken, zo kennen we allemaal het verhaal 1984 en het gezegde “als je niets te verbergen hebt, heb je niets te vrezen”. Die laatste stelling is moeilijk fout of juist te bewijzen, maar we kunnen met zekerheid zeggen dat economische systemen gebaseerd op publieke blockchains problemen met zich mee brengen.

Een veelvoorkomende misvatting is dat Bitcoin transacties privé zijn.
In de Bitcoin whitepaper vindt u ook een paragraaf met de titel “Privacy”, hierin beschrijft Satoshi Nakamoto de privacy beperkingen van Bitcoin. Deze beperkingen zijn in de loop van de jaren groter geworden naarmate tegenstanders en misbruikers van de technologie beter werden in het achterhalen en in kaart brengen van gebruikersinformatie.

Hoewel er niet direct namen verbonden zijn aan Bitcoin adressen zijn gebruikers niet anoniem. Het adres van de zender, het aantal coins en het adres van de ontvanger worden namelijk publiekelijk meegedeeld op de blockchain. Met deze informatie kan aan de hand van bankoverschrijvingen bij de aan- of verkoop van coins en IP adressen, de identiteit van gebruikers worden achterhaald. Dit proces heet Blockchain analyse of Chainalysis en brengt enkele problemen met zich mee.

Aankoopgeschiedenis

Het meest voor de hand liggende maar niet minder belangrijke gevolg is dat gebruikers van cryptocurrencies met een publieke blockchain zich zorgen moeten maken over wat ze kopen met hun geld. Hun aankoop bij de apotheker of seksshop staat namelijk vereeuwigd op de blockchain, zichtbaar voor hun baas, vrienden, familie of bank.

Fungibiliteit

Dit is een minder voor de hand liggend, maar ernstig probleem. Fungibiliteit betekend “uitwisselbaarheid” van financiële instrumenten zoals munten of effecten. Euromunten zijn een voorbeeld van fungibele munten, deze hebben namelijk gewoonlijk dezelfde waarde. Ik zeg hier zeer bewust “gewoonlijk” omdat zelfs euromunten soms een hogere of lagere waarde krijgen toegeschreven. Munten of biljetten kunnen gewild zijn door verzamelaars en zo stijgen in prijs. Of in zeldzame gevallen kan geld uit circulatie worden gehaald om als bewijsmateriaal gebruikt te worden na een bankoverval of dergelijke misdaden.

Deze twee scenario’s zijn evengoed mogelijk bij cryptocurrencies, de Bitcoin die uw buurman gisteren kocht als investering kan twee maanden geleden zijn gebruikt voor illegale handel op het darknet.
Ik hoor u denken, dit kan evengoed gebeuren met cashgeld, dat klopt, maar blockchain analyse bedrijven zoals Chainalysis maken “zwarte lijsten” op voor bedrijven en overheden. Zo worden Bitcoin adressen die gebruikt zijn voor illegale transacties verzameld en gedeeld. Deze “blacklisted” coins worden dan niet langer geaccepteerd op conforme exchanges. Zo ontstaat er een zwarte markt voor Bitcoins die niet langer verhandeld kunnen worden op legitieme exchanges en zo dus zakken in waarde. Niet enkel dat, maar uw buurman kan hier niet zomaar voor vergoed worden, het munten van cryptocurrencies gebeurd namelijk niet door een centrale bank maar door een gedecentraliseerd netwerk van derde partijen. Kortom, er is niemand om aan te spreken op het verlies van uw buurman. Gebrek aan fungibiliteit is een gevaar voor gebruikers en zorgt voor onnodige onenigheid tussen partijen binnen een gedecentraliseerd systeem dat “trust-less” hoort te zijn.

Grin werd daarom rondom complete privacy ontworpen, zonder de mogelijkheid uit te sluiten om selectief informatie vrij te kunnen geven waar nodig. Alle transacties op het Grin netwerk gebeuren anoniem, zo is het niet mogelijk de blockchain in kaart te brengen en blijven de coins onderling “uitwisselbaar”.

Technologie

Grin maakt gebruik van enkele bewezen encryptietechnieken die innovatief zijn binnen de cryptocurrency space, MimbleWimble en het Cuckoo Cycle Proof of Work-protocol. Deze protocols worden gebruikt om de coin lightweight, gedecentraliseerd en privé te houden op lange termijn. Vaak moet er veel informatie worden toegevoegd om privé transacties te verzekeren wat de blockchain erg groot en dus zwaar maakt, dit is een probleem op het Monero netwerk. Maar Grin slaagt er in om deze privacy te verzekeren en terwijl de grootte van het netwerk juist te verkleinen. Ik leg u hieronder uit hoe dat precies mogelijk is.

Cuckoo Cycle

De grote toename in miners in 2017 heeft geleid tot grotere concurrentie voor “block rewards”. Daarom is er vraag ontstaan om sneller en efficiënter Proof of Work (PoW) algoritmes op te lossen, sindsdien hebben Application-specific integrated circuit chips, of ASICs, de markt overgenomen. Elke cryptocurrency heeft zijn eigen cryptographic hash algoritme, ASICs zijn chips die speciaal zijn ontworpen om één van deze specifieke algoritmes op te lossen. Met het gebruik van deze chips ontstaat er centralisatie van hashpower en dus macht over het netwerk bij mensen die veel kapitaal kunnen investeren in het ontwikkelen van deze nieuwe hardware.

Daarom zijn er verschillende projecten ontstaan die deze centralisatie van hashpower willen tegen gaan. Zo wordt er bij Monero bijvoorbeeld regelmatig het PoW algoritme aangepast om bestaande ASICs onbruikbaar te maken. Nu, wat heeft dit te maken met Cuckoo Cycle?

Cuckoo Cycle is een van de meest veelbelovende ASIC-resistente algoritmes die momenteel beschikbaar zijn. Het werd ontworpen door de Nederlandse computerwetenschapper en nu Grin developer, John Tromp. Oorspronkelijk heeft hij dit algoritme ontworpen om e-mail spam tegen te gaan, maar het blijkt dat met het unieke ontwerp, het geschikt is voor GPU mining. Dit algoritme is gebaseerd op geheugen gebruik, niet de sterkte van een processor of GPU. Zo is de “solution time” om een PoW op te lossen gebonden aan bandbreedte van het geheugen in plaats van snelheid van een processor of GPU. Daarom is het veel moeilijker en duurder om ASICs te ontwikkelen die compatibel zijn om Cuckoo Cycle PoW op te lossen. Zo wordt centralisatie bij rijke mining farms niet enkel tegen gegaan, het verbruikt ook veel minder energie. 

MimbleWimble

De whitepaper voor dit bizar genaamde protocol werd gedeeld door een briljante coder onder de naam Tom Elvis Jedusor (De Franse naam voor Voldemort uit de Harry Potter reeks) als alternatief voor het Bitcoin protocol. MimbleWimble is vernoemd naar een toverspreuk uit, je raadt het, de Harry Potter reeks, deze zou mensen er van weerhouden om geheimen te verklappen. Dit is exact wat MimbleWimble doet, al de veiligheid en “trustlessness” van Bitcoin, maar zonder gegevens vrij te geven die privé horen te zijn. Mensen behouden de mogelijkheid om deze informatie te delen, maar enkel met hun toestemming.

Zoals u eerder al gelezen hebt, verklapt Bitcoin bij elke transactie drie geheimen; het adres van de verzender; het aantal munten dat verstuurd werd; en het adres van de ontvanger. Met het Bitcoin protocol is dit nodig om te verifiëren dat het aantal verzonden munten gelijk is aan het aantal ontvangen munten. En tevens om te verifiëren dat transacties wel degelijk worden aangevangen door de eigenaar van een bepaald adres.

Met MimbleWimble is het mogelijk deze twee belangrijke vereisten voor transacties te verzekeren zonder deze informatie bloot te geven. Dit gebeurt aan de hand van de “Pedersen commitment” en elliptic curve cryptografie.

Elliptic curve cryptografie is te ingewikkeld om in detail uit te leggen, maar het komt op het volgende neer: vermenigvuldigen is gemakkelijk, factoriseren is moeilijk. Ik zal het u demonstreren met wat gemakkelijke wiskunde.

Neem bijvoorbeeld:

23 x 19 = ??? 

Dit is gemakkelijk uit te rekenen uit het hoofd of op papier.

Maar het wordt een stuk moeilijker wanneer de vraagtekens naar de andere kant worden verplaatst.

?? x ?? = 923

Nu, als er u wordt gevraagd wat de volgende missende getallen zijn…

11 x 57 x ?? x 17 x ?? = 20,348,031

… is dit niet gemakkelijk te achterhalen. Ik zal het u verklappen, 23 en 83. Om nu er zelf achter te komen of ik gelogen heb of niet kan u simpelweg de getallen invullen en het product berekenen.

11 x 57 x 23 x 17 x 83 = ?

Had ik gelogen, dan kwam het product niet overeen met de eerste stelling, anders had u niet hetzelfde getal uitgekomen. U kan de getallen zelf niet berekenen, om tot de eindsom te komen moet u deze dus bij voorbaat kennen. Dit is nogal simpel, maar het is een belangrijke basis voor cryptocurrency.

Van deze encryptie wordt gebruikt gemaakt in het MimbleWimble protocol, enkel met veel grotere getallen.

We willen informatie verbergen, nu weten we hoe dat moet. Door informatie te vermenigvuldigen met onbekenden, dit maakt het moeilijk om te ontcijferen. We wouden ook kunnen bewijzen dat we de eigenaar zijn van private keys, dat doen we door factoren van grote getallen bekend te maken.

 

Laten we deze truc toepassen op transactiebedragen, we vermenigvuldigen het verzonden bedrag met twee grote onbekenden:

[bedrag] x ?? x ?? = 923

Dit is ongeveer hoe bedragen worden gespendeerd in MimbleWimble, maar niet exact. In MimbleWimble worden er twee van zulke getallen gegenereerd:

(bedrag x groot getal 1)    
 +   
 (key x groot getal 2)   

Dit is de “Pedersen commitment”. Zoals u ziet bevat dit een bedrag-deel (dit bedrag is verborgen door het te vermenigvuldigen met een groot getal) en een private-key-deel. Wat belangrijk is om hiervan mee te nemen is dat zowel de ontvanger als de afzender deelnemen aan de totstandkoming van een transactie. Dit is zeer verschillend van Bitcoin en voorkomt dat het nodig is om het adres van de ontvanger bekend te maken. Nu komt het er op neer dat een MimbleWimble transactie bestaat uit twee Pedersen commitments; één voor het geld dat náár de transactie gaat en één voor het geld dat er uit komt.

Bijvoorbeeld:

transactie input > ( -5 GRIN x groot getal 1)
+
(key 1 x groot getal 2)
+
transactie output > (+5 GRIN x groot getal 1)
+
(key 2 x groot getal 2)

Aangezien de twee grote getallen gelijk zijn kunnen we dit gemakkelijk vereenvoudigen naar:

([-5+5] x groot getal 1)
+
([key1+key2]) x groot getal 2)

-5 + 5 = 0 dus 0 x groot getal 1 = 0
Zo blijven enkel de twee keys vermenigvuldigd met een groot getal over:

([key1+key2] x groot getal 2)

Het bedrag is verdwenen! Zo hebben we geverifieerd dat er even veel geld in de transactie is gegaan als er uit is gekomen, zonder het verhandelde bedrag bloot te geven.

En met deze informatie kan er geverifieerd worden dat de adressen van de verzender en de ontvanger wel degelijk kloppen, net zoals we eerder met de getallen 83 en 23 hebben gedaan. Hieruit kunnen we de volgende twee zaken opmaken:

  1. Het uitgewisselde geld heeft een som van 0.
  2. Wat er over blijft is de private keys van de twee deelnemers vermenigvuldigd met een groot getal.

Zo hebben we onze twee vereisten voor een geldsysteem bekomen en dit zonder het uitgewisselde bedrag of de deelnemers van de transactie bekend te maken. Op deze manier is privacy niet enkel versterkt, het netwerk is ook minder zwaar aangezien er informatie wordt vereenvoudigd in plaats van toegevoegd.

Deze simpliciteit in het MimbleWimble block formaat zorgt voor grotere schaalbaarheid, transacties kunnen worden samengevoegd en zo wordt informatie build-up minimaal gehouden.

Om dit nog eens kort te schetsen: Als Alice geld overmaakt aan Bob en Bob geeft daarna al zijn geld aan Carol, dan wordt Bob’s transactie niet opgenomen in de blockchain.

Tussen blocks worden de meeste output transacties vroeg of laat gespendeerd in een andere input transactie, zo kunnen alle outputs veilig verwijderd worden en kan de blockchain klein blijven terwijl verifiëren mogelijk blijft. Dit betekent dat Grin schaalt naargelang het aantal gebruikers, niet het aantal transacties zoals bij Bitcoin of gelijkaardige cryptocurrencies het geval is.

Franzoni, M. (2018). Grin: a lightweight implementation of the MimbleWimble protocol. Geraadpleegd op 3 april 2018 via https://medium.com/novamining/grin-testnet-is-live-98b0f8cd135d

O’Higgins, C. (2018). Mimblewimble explained like you’re 12. Geraadpleegd op 3 april 2018 via https://medium.com/beam-mw/mimblewimble-explained-like-youre-12-d779a5bb483d

Concurrentie & Toekomst

Ook al hebben cryptocurrencies het stigma van anonimiteit, u heeft eerder al gelezen dat dit in werkelijkheid vaak niet het geval is. In realiteit zijn er slechts enkele projecten die focussen op privacy die de moeite waard zijn om aan te halen, dit zijn Dash, Zcash, Monero, Beam en Pivx. En zelfs van deze vijf kan er slechts van één gezegd worden dat het werkelijk volledige privacy biedt die vergelijkbaar is met contant geld.

Concurrentie

Ik haal met mijn bovenstaande stelling uit naar vier grote namen in de cryptocurrency space. Ik zal u zo kort mogelijk proberen uit te leggen waarom. Eerder in dit artikel heb ik u het belang van fungibiliteit uitgelegd, en hoe dit concept hand in hand gaat met privacy. Geen van de cryptocurrencies die ik zojuist heb opgenoemd, op Monero na, bieden fungibiliteit.

Dash maakt gebruik van een “tumbeler”, transacties worden gemixt en dit zou privacy moeten bieden. Helaas is dit ijdele hoop met het bestaan van blockchain analyse. Transacties kunnen zo simpelweg terug gebracht worden tot hun oorsprong.

Pivx, een fork van Dash, werkt gelijkaardig maar net iets anders, het heeft weinig zin om hier te veel uitleg rond te geven aangezien transactiebedragen en accounts leesbaar blijven op de blockchain.

Dan hebben we Zcash en Beam, deze twee currencies geven gebruikers de mogelijkheid te kiezen voor privacy.

Zcash maakt net zoals Monero gebruik van de nieuwste en hoogste graad encryptietechnieken en zou de meest privé coin op de markt kunnen zijn. Er zijn helaas twee grote nadelen aan het concept. Ten eerste, Zcash maakt onder andere gebruik van de revolutionaire zk-SNARKS, hiervoor is er echter een “trusted setup” nodig, een eenmalige setup om het algoritme in gang te zetten. De lastige kwestie hiervan is dat gebruikers vertrouwen moeten hebben in de groep die de trusted setup heeft uitgevoerd. Alle leden van deze groep kregen namelijk een private key, al deze privacy keys samen kunnen gebruikt worden om transacties te vervalsen.

Ten tweede, dit geldt ook voor de MimbleWimble currency Beam, de keuze om privé te handelen maakt dat een (groot) deel van de transacties op de blockchain niet privé zijn. Dit opent weer de weg voor blockchain analyse, zo kunnen aan de hand van publieke transacties privé transacties worden achterhaald of gevolgd. Niet volledig, maar dit maakt ook de “anonimity-set” kleiner, er zijn minder mensen waartussen privé gehandeld wordt en zo wordt het makkelijker om te achterhalen wie wat verstuurd heeft. Zo zou je kunnen argumenteren dat dit zelfs privacy belemmert, aangezien mensen die privé willen handelen nu als een van de weinigen laten merken dat ze hun zaken niet publiekelijk willen uitvoeren. Stel het u zo voor: u zit in de trein en mensen rondom u zijn luidruchtig aan het converseren. Maar toch, zonder er erg in te hebben, valt uw focus op en hoort u duidelijk die éne persoon achter u die fluisterend een privé gesprek probeert te voeren aan de telefoon.

Dan rest ons enkel nog Monero.

Monero is buiten Grin de enige fungibele cryptocurrency op de markt en daarmee de enige concurrent voor Grin. Adressen, bedragen en transacties worden volledig verborgen aan de hand van Ring signatures, confidential transactions en stealth adresses. Zo is het niet mogelijk om aan blockchain analyse te doen en blijven alle munten onderling uitwisselbaar. Monero staat al lang bekend als beste privacy coin en voor goede redenen. Hoe goed de privacy van dit project ook is, schaalbaarheid blijft een knelpunt. Al deze encryptietechnieken voegen namelijk erg veel data toe aan elke transactie. Er wordt al enkele jaren gezocht naar opties om deze data te verkleinen en om de blockchain te “snoeien” (pruning) maar deze mogelijkheid blijft voor nu uit. Net zoals bij Grin proberen de Monero ontwikkelaars het PoW algoritme ASIC-resistent te houden, dit gebeurt aan de hand van forks waarbij het algoritme om de zoveel maanden wordt aangepast.

Dit is waar Grin een voordeel heeft, door het gebruik van MimbleWimble blijft de blockchain klein en schaalbaar. Dat gezegd, Monero is een project dat al jaren wordt ontwikkeld door wel gekende ontwikkelaars binnen de cryptocurrency space en geniet van een grote ondersteunde community. Op dat vlak heeft Grin nog een hele weg af te leggen, maar dat het project golven maakt is zeker.

Toekomst

Grin heeft geen traditionele roadmap, er is een zeker plan opgesteld om mining gedecentraliseerd te houden aan de hand van halfjaarlijkse hard forks, waarmee het PoW algoritme wordt aangepast. Maar er blijft altijd plaats voor discussie. Op het officiële forum wordt er besproken welke stappen er moeten worden ondernomen om het project te doen vorderen.

Drie maanden na de lancering van het mainnet wordt de community al op de proef gesteld. Op 26 maart heeft John Tromp, uitvinder van Cuckoo Cycle en developer bij Grin, enkele veranderingen voorgesteld voor de volgende geplande hard fork die hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden in juli. Momenteel worden 81% van de blocks gewonnen met het ASIC-resistente algoritme Cuckaroo29, terwijl 19% van de blocks worden gewonnen met het ASIC-vriendelijke algoritme Cuckatoo31+. Het geplande schema van hard forks zou kunnen leiden tot een ASIC monopoly bij de implementatie van Cuckatoo-32, terwijl dit juist net is wat Grin wil tegengaan. Er wordt nu gezocht naar een gebalanceerde oplossing en de community moet stemmen.

Beschikbaarheid

Toevoer & inflatie

Het monetaire aspect van Grin heb ik tot nu toe nog maar weinig aangeraakt, gelukkig voor de “money hungry” onder jullie maakt dit een groot onderdeel uit van het ontwerp van het project. Zo is Grin ontworpen om net als de toegankelijkheid van de coin, ook als munteenheid schaalbaar, toegankelijk en houdbaar te blijven op lange termijn.

U hebt misschien al wel gehoord dat er bij Grin gebruik wordt gemaakt van een eigenaardige money supply functie, deze is voorspelbaar en simpel. De toevoer van Grin staat vast op 1 grin per seconde, elke block kost een minuut voor miners om te voltooien, dus dit betekend dat er elke minuut 60 grin worden geproduceerd. Dit betekent eveneens dat er geen maximum supply bestaat voor de munt. Zoals ik u al eerder verteld heb was er bij de lancering van dit project geen premine, zo waren munten erg duur vanaf de eerste dag en vind er nu een eerlijke verdeling plaats. Aangezien de toevoer van Grin stabiel en lineair verloopt, is grote inflatie in de eerste 10 jaar na de lancering van het project onvermijdelijk. Zo moeten er erg veel gebruikers zijn die effectief handelen met de munt om deze te doen stijgen in prijs binnen die eerste 10 jaar. Daarna daalt inflatie aanzienlijk en kan de munt stilaan in waarde stijgen.

Waarom?

Dit ontwerp moedigt early-adopters en gebruikers aan om met de munt te handelen, per slot van rekening blijft het een vorm van geld, en niet enkel een investeringsmiddel. Zo blijft Grin voor de eerste jaren na de lancering toegankelijk voor minder rijke partijen, dit bevordert, net zoals de lightweight-natuur en schaalbaarheid van de coin, een eerlijkere verdeling. Naarmate de inflatie daalt en de 1% nadert echter, zou het mogelijk kunnen zijn dat Grin, naast een eerlijk ruilmiddel te zijn, een sterke store of value functie krijgt.

Grin is ook zeer deelbaar, zo kan 1 Grin worden opgesplitst in 1,000,000,000 nanogrin, dit in combinatie met de schaalbaarheid en anonimiteit van MimbleWimble en het unieke inflatie/supply model, maakt dat Grin op lange termijn een sterke munteenheid kan blijven.

Prijs

powered by Coinlib

Zoals u eerder al las, is de prijs sterk afhankelijk van het unieke inflatiemodel en zo het aantal actieve gebruikers van de munt. De hoge vraag en lage toevoer van munten bij de lancering valt duidelijk te zien op de chart.

Gebruik

Grin is een uiterst experimenteel en nieuw project dat rekent op steun van de community om te groeien. Dit is positief als het aankomt op inspraak en belangenvermenging, maar het betekent ook dat de ontwikkeling stukken minder vlot verloopt dan bij de meeste andere cryptocurrencies het geval is.
Laat u dit echter niet afschrikken, het project is nu net 4 maanden jong en er zijn veel gepassioneerde mensen aan het werk om Grin zo snel mogelijk gebruiksklaar en -vriendelijk te maken. Er komt ook steeds meer interesse vanuit exchanges om MimbleWimble coins te implementeren. Het is momenteel gewoon mogelijk om Grin te kopen en op te slaan op exchanges zoals BitForex, Hotbit, of Poloniex.

Wallets

Grin zelf beheren verloopt nog niet altijd even vlot voor onervaren cryptofanaten aangezien veel wallets nog in hun kinderschoenen staan. Er zijn enkele alternatieven voor minder ervaren gebruikers, maar let op, deze programma’s zijn nieuw en vaak nog in of net uit de beta-fase. Er kunnen dus dingen mislopen door gebruikersfouten. Ik zet hieronder enkele bruikbare wallets op een rijtje, om zelf een keuze te maken en onderzoek te doen kan u terecht op de Github pagina.

Een meer ervaren cryptogebruiker kan de command line wallets grin wallet of Wallet 713 gebruiken. Wallet 713 maakt het mogelijk je IP-adres te verbergen.

Grin Purse is een alternatief voor minder ervaren gebruikers, het is de eerste GUI (graphical user interface) wallet ontwikkeld voor Grin. Wie een Bitcoin wallet kan gebruiken kan Grin versturen of ontvangen met Grin Purse via Windows of Mac. Let wel op, het is momenteel nog een van de weinige wallets die nog niet open source is, hier zou binnenkort wel verandering in komen.

Ironbelly is een open source Grin wallet voor iOS of Android. Let op, deze wallet is nog in beta.

Superlinear is een ‘native’ Grin wallet ontwikkeld voor Mac, Windows en Linux.

Links

Conclusie

De filosofie van het Grin project is erg vooruitstrevend en ambitieus, het werd ontworpen met een sterke ideologie in gedachte en een oog op de toekomst. Het is echter de vraag of hier interesse voor bestaat bij investeerders. Aangezien de munt niet direct ontworpen is als investeringsmiddel is het zeer onzeker of het project de kans zal krijgen zich naar behoren te ontwikkelen binnen de markt waar we ons momenteel in bevinden. Dit zal afhangen van de community die het project ondersteunt.

Op vlak van technologie en ontwerp staat het project erg sterk, het succes echter hangt af van één enkele factor: gebruik. Zolang mensen enkel investeren en “holden” in plaats van de munt effectief te gebruiken om producten of diensten aan te kopen zal de waarde dalen. Dat gezegd zijnde, dankzij de lightweight-aard van de munt en de hoge mate van privacy is het waarschijnlijk dat de munt gebruikt zal worden wanneer de nood bestaat voor een censuurbestendig, toegankelijk betaalmiddel.

Investeren wordt een interessantere piste wanneer inflatie afneemt en het aantal gebruikers sterk is gestegen.

Heeft u vragen over dit artikel of bent u van een andere mening? Laat het ons dan zeker weten. Word lid van onze Telegram groep en kom rechtstreeks in contact met al onze teamleden en met andere crypto-enthousiastelingen. De groep is interactief en bevat alle relevante informatie die voor u van nut kan zijn. De groep is voor iedereen toegankelijk en we proberen iedereen verder te helpen waar kan.

 

What's your reaction?

Leave a comment