Neon Exchange

Exchanges, we gebruiken ze allemaal. Echter, kunnen zij ons geld wel veilig beheren? Decentralisatie van exchanges biedt ons een eerste stap in de goeie richting, en dit is nu net wat NEX wil doen op het NEO platform! Overgehypete ICO, of een heel innovatief idee?

Concept

NEX is een platform voor gedecentraliseerde cryptografische creatie van handel en betalingsdiensten. Het combineert de NEO-blockchain met off-chain matching om snellere en complexere handelingen te kunnen uitvoeren dan de bestaande gedecentraliseerde exchanges.

Product

Neon Exchange (NEX) beoogt de prestaties van gecentraliseerde uitwisselingen te combineren met die van het vertrouwen.
en veiligheidseigenschappen van gedecentraliseerde uitwisselingen. Het systeem bestaat uit drie hoofdcomponenten:

 • Off-chain Matching Engine – Dankzij deze matching buiten de blockchain kan NEX profiteren van de prestatiekenmerken van een gecentraliseerd model, met behoud van een gedecentraliseerd gebruikersaccountmodel gebaseerd op de blockchain. Maar hoe weten gebruikers dat de motor bijvoorbeeld op een eerlijke manier orders afstemt en de orderboeken niet voor zichzelf manipuleert? Om dit probleem aan te pakken, stellen ze voor om een aantoonbare eerlijke off-chain matching te doen. Volgens dit schema volgt de matching engine buiten de blockchain een publiekelijk gespecificeerd deterministisch algoritme. Door deze kennis te combineren met een openbaar register van de volgorde waarin transacties naar de beurs zijn gestuurd en op de blockchain zijn uitgevoerd, kan elke gebruiker controleren of de beurs eerlijk functioneert. Om dit vertrouwen in NEX nog explicieter te maken zijn ze van plan om in de toekomst een smart contract op te bouwen waarin gebruikers in ruil voor een grote beloning kunnen aantonen dat er sprake is van oneerlijk uitwisselingsgedrag.
 • Smart Contract for Token Exchange – De NEX matching-engine communiceert met een smart contract dat de handel tussen gebruikers verbindt. Dit smart contract bevat logica aangedreven door de NEP-5 token-standaard, waardoor het zich kan vasthouden aan gebruikersmunten die betrokken zijn bij actieve transacties. Zodra de bijpassende engine een match heeft berekent, stuurt hij dit smart contract naar alle betrokken gebruikersadressen en de soorten en hoeveelheden tokens om tussen hen te handelen, en het contract voltooit de handel. Calls tot dit smart contract kunnen worden gebundeld in één enkele invocatietransactie om de prestaties te verhogen en het netwerkvolume te verminderen.
 • Payment Service – Met de NEX-betaaldienst kunnen NEO smart contracts communiceren met bedrijfsmiddelen die buiten de virtuele NEO-machine staan. Een gebruiker zou bijvoorbeeld de betalingsdienst kunnen gebruiken om transacties over ketens heen te verrichten en ETH naar een NEO-smart contract te sturen dat het vervolgens onder de NEO-adressen van zijn vrienden verdeelt. In de toekomst zal de betalingsdienst ondersteuning bieden voor activa op andere blokkades of niet-digitale activa zoals USD, die dienen als toegangspoort voor de handel in activa buiten de keten via NEX. Op korte termijn is de betalingsdienst echter bedoeld om een soortgelijke functie te vervullen voor mondiale activa op de NEO-blockchain, zoals NEO en GAS. Meer in het algemeen biedt de betaaldienst een uitgangspunt voor redenering over hoe een gedecentraliseerde uitwisseling kan interageren met activa in andere ketens.

Gebruik

Met de NEX-token kunnen houders een deel van de door de betaaldienst en uitwisseling gegenereerde fees opeisen. In totaal zullen 50 miljoen tokens worden uitgegeven die recht geven op een deel van het bedrag dat door de wissel- en betaaldienst wordt ontvangen. NEX-houders kunnen hun winst opeisen via een stakeprocess, waarbij claims op de gestakete NEX net zo goed functioneren als GAS claimberekeningen op het NEO-netwerk. Op deze manier profiteren symbolische houders die NEX inzetten direct van het succes van de wisseldiensten: naarmate er meer vergoedingen worden gegenereerd, zullen de houders grotere beloningen ontvangen.

 • Calculating Fees – De provisies worden berekend in termen van elk asset dat via NEX wordt verhandeld of overgedragen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een beursorder plaatst voor de verhandeling van 1000 NEX voor NEO, dan zal de beurs een vergoeding in rekening brengen van
  1000 ∗ 0.0025 = 2,5 NEX. Ook als een gebruiker 1000 NEO overdraagt op de betalingsdienst tegen een vergoeding van 0,001 GAS, zal die vergoeding worden toegevoegd aan het totaal van de GAS-vergoeding. De totale NEX fees worden berekend door eenvoudig de vergoedingen te bekijken die voor elk asset op de beurs worden ontvangen. Naarmate er vergoedingen worden betaald, wordt een deel van hen overgeheveld naar een onafhankelijk smart contract dat het claimproces beheert.
 • Claiming Fees via Staking Process – Gebruikers kunnen hun NEX tokens inzetten in een smart contract dat een deel van de kosten van de wissel- en betaaldiensten uitbetaalt. Om hun tokens te staken, sturen gebruikers hun NEX naar het smart contract via een inzetmethode die het startblok en het door de gebruiker verzonden bedrag registreert. De gebruiker kan dan periodiek aanspraak maken op het contract om zijn aandeel in de NEX-winst terug te krijgen sinds het begin van de onderhandelingen. Gebruikers kunnen zich ertoe verbinden hun tokens voor langere tijd vast te leggen om een groter deel van de kosten te ontvangen.

Roadmap

NEX is van plan om midden 2018 de handel van NEO-munten operationeel te hebben. Hun roadmap wordt voorgesteld als volgt:

2017 [Q4] – Smart contracts voor betaaldiensten en decentrale uitwisseling, demo
van winstdelingsmechanisme op TestNet.

2018 [Q1] – NEX token verkoop en vrijgave van open source platform voor symbolische verkoop op NEO.

2018 [Q2] – Lancering van betalingsdiensten op MainNet voor NEO en GAS. Ook bijpassende engine lancering op TestNet, ondersteund door begeleidende CLI en smart wallet en API voor integratie met tethered tokens in MainNet.

2018 [Q3] – Trading interface en matching engine launch op MainNet: begin van de handel in NEO, GAS en NEX. Ook, cross-chain demo op ETH en NEO TestNets.

2018 [Q4] – Interkerketenlancering ter ondersteuning van de handel in ETH- en ETH-tokens. Ook steun voor margin trading op MainNet.

2019+ – Gedecentraliseerd bankieren: slim beheer van contractactiva over ketens heen.

Team

Tokens

 • Voorverkoop van start op 12 maart.
 • NEP5-token standaard.
 • Bijdragen voor de verkoop kunnen geleverd worden in NEO en GAS, door middel van de NEON wallet of de NEX extension. Exchange rates worden nog bekend gemaakt.
 • De initial value van NEX is 1 dollar, dus de totale market cap wordt initieel $50.000.000.

Distributie

Toewijzing van tokens:

 • Totale cap is 50.000.000 NEX
 • 50% Public ICO [25.000.000 NEX]
 • 20% Founders (slow release over 2 years) [10.000.000 NEX]
 • 15% NEO Council [7.500.000 NEX]
 • 10% Partnerships [5.000.000 NEX]
 • 4% Company fund [2.000.000 NEX]
 • 1% Employee Stock Ownership Plan [500.000 NEX]
 • Eerste prijs: 1 NEX = $1.00

Token Sale:

 • [12 Maart] De eerste ronde van de NEX ICO gaat van start, waar men twee weken de tijd heeft om minimaal 1 NEO, maximaal $1000 in te brengen per persoon. Dit kan via de NEX extension of
 • [30 Maart] De eerste ICO ronde wordt gesloten.
 • [31 Maart] Een willekeurig lotterij systeem zal 25k participanten selecteren die hun tokens zullen ontvangen, met verplichting van KYC. De overige niet geselecteerde personen krijgen hun tokens gerefund.
 • [8 April] De tweede ronde van de NEX ICO gaat van start, waar het lotterij systeem nog participanten gaat selecteren om de overige funds op te vullen indien nodig.
 • [TBA April] NEX Token sale gaat van start

Pro-Con

Pro’s

 • Neon Exchange wordt de eerste decentralized exchange op het NEO platform.
 • Het zal fiat pairs aanbieden voor NEP5-tokens, die op dit moment nog niet beschikbaar zijn.
 • Het staking mechanisme van NEX stimuleert het holden van de coin, wat de waarde zal doen stijgen.
 • Het project wordt onder handen genomen door een sterk team, en beide NEO founders staan er achter als advisors.
 • De ICO funds worden via een geldkraan mechanisme gelijdelijk aan gereleased over een periode van twee jaar, wat een goed anti-scam signaal is.

Con’s

 • De ICO werkt door middel van een willekeurig lotterij systeem, dus participeren is geen garantie dat je de eigenlijke NEX tokens zal ontvangen (al ben je je ingezette NEO of GAS nooit kwijt).
 • Indien het komende jaar de problemen van NEO (decentralisation) niet opgelost worden en het zijn marktpositie verliest, zal de NEX token weinig waarde behouden.
 • De waarde van de token is ook sterk afhankelijk van het gebruik van de exchange.

Score

Conclusie

 • De NEX token geeft als utility token van de Neon Decentralized Exchange een unieke twist aan het klassieke concept van de exchange tokens. Het staking mechanisme is typisch NEO-like (GAS concept), wat het een heel aangename investering maakt.
 • De token sale is lottery based, wat ervoor zorgt dat je geen zekerheid hebt in participatie. Dit zorgt ervoor dat de token bij launch nog meer geheerd zal zijn door de mensen die hun kans verkeken hebben.

Hype-factor: 9.2 / 10

Kortetermijninvesteringsscore: 8 / 10
Het zal nog even duren vooraleer de exchange ten volle benut zal worden, waardoor de value van de NEX token ook wel vooral long term gezien wordt.

Lange termijn beleggingsscore: 9,5 / 10
Zeer ambitieus project met een goed team die de bijstand heeft van de NEO founders. Het concept achter de NEX token is fris en zorgt voor een goede long-term belegging met stake mechanisme.

Links

Website | Blog | Whitepaper | | |

What's your reaction?

Leave a comment