Ontology

Ontology, dat in 2017 werd gelanceerd door het Chinese bedrijf Onchain, is een openbaar platform voor projecten van alle soorten en maten en het maakt een gigantische stap voor het verwijderen van barrières tussen de blockchain en het bedrijfsleven.

Concept

Ontology is een volgende-generatie, public, multi-chain platform dat tot doel heeft om één gedecentraliseerd trust-ecosysteem te bieden door gebruik te maken van een ontkoppelde gedistribueerde grootboek architectuur, gecombineerd met een gedecentraliseerd vertrouwenskader. Op dit moment kunnen bedrijven blockchain niet integreren in hun infrastructuur zonder uitgebreide kennis van blockchain.

Ook de huidige vertrouwensnetwerken hebben te maken met verschillende problemen. Slechte privacybescherming, onbenutte waarde van gegevens, monopolisering van gegevensbeheer en ineffectieve identiteitsverificatie zijn allemaal kansen voor de blockchain. Ontologie lijkt deze problemen op te lossen met haar solide trust ecosysteem.

Met de tools die Ontology heeft ontwikkeld, kunnen bedrijven vertrouwensmechanismen implementeren en afstemmen op hun zakelijke behoeften. In wezen opent het blockchain protocol de deur voor wereldwijde adoptie van blockchain technologie bij bedrijven. Het elimineert de leercurve en biedt massagebruik.

In de woorden van Ontology:

“Ontology is een blockchain/distributienetwerk van gledgers dat een gedistribueerd identiteitssysteem, gedistribueerde data-uitwisseling, gedistribueerde data samenwerking, gedistribueerde procedureprotocollen, gedistribueerde gemeenschappen, gedistribueerde attestatie en diverse industriespecifieke modules combineert. Samen bouwen ze de infrastructuur voor een peer-to-peer vertrouwensnetwerk dat cross-chain, cross-system, cross-industry, cross-application en cross-device is.

 

Ontology en NEO zijn de perfecte partners in een strijd om onze wereld te digitaliseren.

Infrastructuur

In de onderliggende, gedistribueerde grootboeklaag maakt Ontology gebruik van een ontkoppelde architectuur om meerdere verschillende blockchains te ondersteunen. Het interactieve protocollen framework op dit niveau creëert een omgeving waar chain mapping tussen verschillende systemen en industrieën mogelijk is, in de vorm van een matrix grid waar een autonoom en veelzijdig netwerk wordt gevormd. Het gedistribueerde grootboek omvat een consensus- en slim contractsysteem en functionele ondersteuning voor het bovenste toepassingskader. Bedrijven en industrieën kunnen, afhankelijk van hun behoeften, hun eigen unieke public chains hebben, met aanpasbare protocollen. De belangrijkste focus hiervan is het creëren van een breed compatibel platform voor een verscheidenheid aan industrieën dat ook fungeert als de infrastructuur voor een zeer schaalbaar netwerk.

Het applicatie framework en gedecentraliseerde kenmerken van het platform

Als gevolg van de onderliggende gedistribueerde ledgerlaag en het vertrouwenskader van het Ontology platform, is Ontology in staat om een diverse set van applicatieprotocollen en modules aan te bieden die ontwikkelaars in staat stellen om gedecentraliseerde applicaties te bouwen zonder de complexiteit van de onderliggende architectuur te hoeven begrijpen. Het bieden van een intuïtieve interface voor ontwikkelaars in systemen met een onbekende en complexe onderliggende architectuur zal een cruciaal en noodzakelijk element worden van cryptocurrency platforms die op zoek zijn naar mainstream adoptie.

het applicatie framework bestaat uit 3 lagen:

 1. De onderliggende vertrouwenslaag die de identiteit en smart contract systemen omvat.
 2. De protocol- en modulelaag die applicatiemodules, protocollen, SDK’s en API’s bevat.
 3. De applicatielaag waar decentrale applicaties kunnen worden gebouwd en de onderliggende lagen helpen bij het oplossen van vertrouwensvraagstukken.
Applicaties

Belangrijk is dat Ontology een gedistribueerde datamarktplaats implementeert door middel van een Exchange Protocol en een Trading Module. Naarmate netwerken en datadistributie zich ontwikkelen in de richting van decentralisatie, zullen datamarkten enorme samenwerkingssystemen worden waar belangrijke data-, reken- en andere digitale bronnen zullen worden uitgewisseld. De opname van veilige berekeningsmethoden waarbij meerdere partijen worden gebruikt, maakt het voor netwerkdeelnemers ook mogelijk berekeningen met privégegevens uit te voeren zonder dat zij deze met andere partijen hoeven te delen.

Technologie

De Consensus

Een van de meest opvallende kenmerken van het Ontology-platform is de implementatie van een nieuw type consensusmechanisme dat bestaat uit een combinatie van het BFT-consensusprotocol (Byzantijnse Fault Tolerance) en VRF ( verifiable Random Functions). Dit staat bekend als de Ontorand Consensus Engine (OCE) op het platform of het VBFT-consensusmechanisme. De OCE selecteert in wezen welke nodes zullen deelnemen aan de consensusvalidatie met behulp van een VRF en consensus wordt bereikt door het Byzantijnse Fault Tolerance-algoritme. Met name deze implementatie van consensus vermindert de netwerk forks, heeft een laag hasjpercentage en is stabiel en betrouwbaar. De modulaire architectuur van het gedistribueerde ledger ondersteunt ook het vervangen of toevoegen van verschillende consensusmechanismen, afhankelijk van de verschillende scenario’s. Dit soort flexibiliteit is zeer nuttig voor gebruikers die gebruik willen maken van de voordelen van verschillende consensusalgoritmen.

Ontology implementeert de virtuele NeoVM-machine, geschreven in Go, die wordt gebruikt voor het uitvoeren van smart contracts en voor intelligente besturingslogica van het framework van de applicatielaag. De NeoVM is zeer schaalbaar en maakt gebruik van een “deterministische call tree”-technologie die dynamische sharding mogelijk maakt. Daarnaast maakt Ontology gebruik van een gedeeld datacontractmodel dat data scheidt van business logica, waardoor dapps data met elkaar kunnen delen door middel van generieke protocollen.

Gebruik

Ontology legt sterk de nadruk op open-source en technische community bijdragen om het platform te helpen verbeteren en duurzaamheid op lange termijn mogelijk te maken. Het modulaire ontwerp en de groep protocollen van het platform zijn bedoeld om de adoptie van het platform door bedrijven en organisaties uit een verscheidenheid van industrieën te vergemakkelijken. Gebruikers zullen hun digitale identiteit kunnen beheren, gegevens veilig kunnen beheren en delen, gedistribueerde ledgers op basis van hun behoeften kunnen beheren, gedecentraliseerde toepassingen kunnen bouwen en nog veel meer onderscheidende functies kunnen gebruiken die het Ontology Chain Network helpen om zich te onderscheiden.

 

Functioneel bestaat Ontology uit 4 lagen als onderdeel van haar technologisch kader. Van onder naar boven omvatten ze:

 1. Chain 1: De gedistribueerde ledger laag die het mogelijk maakt om entiteiten over de gehele chain in kaart te brengen en gegevens over te dragen.
 2. Chain 2: De kernprotocollen die bestaan uit het gedistribueerde vertrouwenskader, databeveiliging en storage en smart contractlaag.
 3. Chain 3: Het applicatie kader dat bestaat uit de applicatiemodules en protocollen, SDK’s en API’s verifiëren en koppelen.
 4. Chain 4: Alle verschillende netwerk-chains. Deze laag fungeert om alle chains met elkaar te verbinden.

Zoals in de whitepaper staat, “om aan de behoeften van verschillende industrieën te voldoen, is de flexibele ontwerpstructuur gemoduleerd, aanvulbaar en eenvoudig uit te breiden”.

Beschikbaarheid en prijs

 • Op het moment van schrijven neemt Ontology de 19e plaats in op de lijst van wereldcryptocurrencies met een marktkapitalisatie van 807 miljoen USD. Zo’n marktkapitalisatie voor een munt die in maart 2018 werd gelanceerd, is een indrukwekkende prestatie die alleen kon worden gedaan door een zeer gehypet project dat veel te bieden heeft aan zijn gebruikers.
 • Voor de korte periode dat Ontology op de markt is, hebben ze al een ATH van $10,71 weten te behalen. Deze werd in de periode van 8 mei verwezenlijkt, de 2018 Blockchain Security Summit in Beijing had hier mee te maken en ook het nieuws met de aankondiging van het Triones Membership Systeem.
 • Ontology is nu al beschikbaar op de grotere exchanges. Waarvan de voornaamste Binance (55%), OKEx (23%), Huobi (11%) en Upbit (1.64%) zijn.

Andere aspecten

Ontology zal samenwerken met NEO. Het Onchain team heeft meegewerkt aan Ontology. Onchain heeft Da HongFei en Erik Zhang opgericht. NEO en Ontology zijn Onchain producten.

Het is goed om te weten dat Onchain werkt aan het systeem van de Decentrale Netwerk Architectuur (DNA) en van plan is om samen te werken met de Chinese overheid. Als Onchain hierin slaagt, zullen Ontology en NEO ook slagen.

De ONT token werd aanvankelijk in maart 2018 aan Neo houders overhandigd. De ONT token heeft ook een utility Gas token die gebruikt zal worden in een gelijkaardig formaat als Gas in NEO. 20 miljoen ONT werden verdeeld onder de gemeenschap door de NEO-Raad. Er zal een maximum voorraad van 1 miljard ONT tokens zijn die ondeelbaar zijn.

Overzicht van de token verdeling:

 • 12% gaat naar de Ontology gemeenschap.
 • 28% voor institutionele partners.
 • 10% aan de NEO-Raad.
 • 25% voor de ontwikkeling van het ecosysteem van Ontology.
 • 10% aan Ontology technische gemeenschap.
 • 15% voor het core-team van Ontology.

Roadmap

Socrates – Homogeen chain-netwerk

2018 – Ontology zal zich richten op de functionaliteit en prestaties van haar Chain-Netwerk. Ontology zal werken aan consensusalgoritmen, parallelle verificatie van transacties, smart contractplatforms en netwerkcommunicatieplatforms. Voor governance zal Ontology onderzoek doen naar een dual token governance model.

2019 – Ontology zal zich richten op het onderzoek naar de ontwikkeling van sharding technologie voor het Ontology Chain Netwerk. Op het gebied van governance zal Ontology in het kader van het sharding-onderzoek onderzoek blijven doen naar multi-token modellen met core-partners.

2020 – Ontology blijft werken aan de implementatie van sharding-technologie voor grootschalige commerciële inzet van het Chain-Netwerk.

 

Plato – Heterogeen chain-netwerk

2019 – Ontology zal zich richten op interacties tussen bedrijven en mainstream blockchain netwerken. Dit omvat modellen voor autorisatiebeheer, bedrijfsontdekking over de chain heen, verankering van vermogensbestanddelen over de chain heen en op vermogensbestanddelen gebaseerde bedrijf exchanges.

2020 – Ontology zal blijven werken aan hun ecosysteem-technologie. Een op Ontology gebaseerde chain overstijgende oplossing creëert een heterogeen chain netwerk voor grootschalige commerciële inzet.

 

Aristotle – Het internet van de volgende generatie

2020 – Het doel van de “internet van de volgende generatie”-fase is het gebruik van blockchain-technologie om de huidige pijnpunten van het internet te verbeteren, zoals filteren, identificeren en verifiëren van informatie, terwijl privacy en bescherming worden gewaarborgd. In deze fase zal de nadruk worden gelegd op het opbouwen van een informatievertrouwenssysteem, dat  gebaseerd is op het ecosysteem van het Ontology Trust Netwerk. Het doel is om vertrouwen te brengen in het hele internet, door het integratie van vertrouwensmechanismen in bestaande internet informatie organisaties. Ontology wil een “blockchain trust zone” creëren binnen het internet door gebruik te maken van Ontology’s netwerk en het trust samenwerkingsplatform.

Overheden, bedrijven, organisaties en gemeenschappen van over de hele wereld kunnen met dit model deelnemen aan de ontwikkeling van het internet van de volgende generatie. Elke deelnemende entiteit kan haar eigen netwerk van trust chains opzetten en met anderen communiceren via een samenwerkende protocolgroep. Hierdoor ontstaat een uitgebreid gedistribueerd trustnetwerk.

 

Trust-ecosysteem

2018 – Ontology zal werken aan een trust search engine release (ONT TSE), het ondersteunen van gedistribueerde data exchange marktplaatsen en het ondersteunen van trust collaboration dApps. Ontology zal ook de tweede partij vertrouwensankers en partners in het ecosysteem verwelkomen.

2019 – Ontology zal meer cryptografische algoritmen ondersteunen om tegemoet te komen aan de behoeften inzake data-transactie, samenwerking en bestuur. Zij zal ook werken aan de lancering van het gedistribueerde communautaire kader ter ondersteuning van gedecentraliseerde gemeenschappen en toepassingen. Ontology zal zich inspannen om meer samenwerkingsproducten en oplossingen te ondersteunen voor gedecentraliseerde toepassingen in meer industrieën en verspreid over meer regio’s.

2020 – Ontology wil zich profileren als een wereldwijd top platform voor samenwerking op het gebied van vertrouwen.

Uitgebreide versie van de roadmap

Team & Community

Het team bestaat uit 45 ervaren leden, waarvan de meeste opleidingen hebben genoten aan Tsinghua University, Peking University en de Chinese Academie van Wetenschappen, maar ze hebben ook de nodige ervaring in organisaties zoals IBM, Cisco, EMC en andere grote financiële instellingen, big databedrijven en internetbedrijven. Het team heeft zich beziggehouden met gedistribueerde systemen en gedecentraliseerd consensus algoritme ontwikkelingen, netwerkprotocollen, opslagsystemen, architectuur ontwerp en product onderzoek. Het core-team van Ontology heeft met succes blockchain oplossingen geleverd voor een aantal financiële instellingen, banken en makelaarskantoren.

 • Jun Li is de founder – heeft een een bachelor in informatica, master in communicatietechniek, MBA en PMP. Hij is een senior architect en professional op het gebied van blockchain oplossingen met 16 jaar werkervaring in IT en fintech. Li bood eerder technische architectuur, management en planningsondersteuning aan top internationale IT-bedrijven en grote Chinese financiële beurzen. Hij is ook mede-oprichter van Onchain. Hij noemt zichzelf de hoofdarchitect van het project.
 • Ji Zhoudong is de strategische Chief Officer – Hij heeft aanzienlijke ervaring op het gebied van blockchain-technologie,

onder meer als:

– leider van één van de 500 grootste blockchain-groepen
– Adjunct-directeur-generaal van de Wanda Technology Group Innovation Center en hoofd van de Wanda-groep-technologie
– Adjunct-secretaris-generaal van het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie
– Directeur van het Blockchain Technology and Industrial Development Forum
– Directeur van Hyperledger
– Lid van de Chinese delegatie van ISO/IEC TC 307
– Adjunct-directeur van de China Blockchain Ecosystem Alliance (CBEA).

Ji heeft ook deelgenomen aan China’s ministerie van Industrie en Informatietechnologie’s white paper over de blockchain en aan de blockchainstandaarden gerelateerd werk, heeft verschillende boeken geschreven over de blockchain, waaronder een blockchain ontwikkeling leerboek, en heeft veel blockchain gemeenschapsevenementen geleid.

 • Julia Yu is hoofd van de afdeling Marketing – Dit voor Ontology en voor Onchain. Ze is zeer actief op Reddit en publiceert ook artikelen op Medium over updates in de community. Daarvoor werkte ze op de marketingafdeling van BTCC.
Ontology-Partners

Onchain – Onchain mag dan de motor zijn achter het Ontology-platform, Onchain en Ontology zijn afzonderlijke entiteiten. Onchain is een private moederorganisatie op basis van winstoogmerk van NEO.

NEO – ONT lopers zijn gemodelleerd naar NEO. Op dezelfde manier krijgen NEO houders het NEO GAS voor het houden van NEO, ONT GAS wordt ook gegeven aan bezitters van ONT tokens.

Decentrale Identiteitstichting (DIF) – Het eerste Chinese project in de Decentrale Identiteitstichting dat Microsoft, IBM en IOTA omvat, is ook een actieve partner van het Ontology-project.

Telegram - 30.861 leden
Reddit - 9.500 subs
Facebook - 3.305 volgers
Twitter - 56.589 volgers

Score

Conclusie

Met aanzienlijke vooruitgang in de afgelopen jaren in cryptografie en gedecentraliseerde protocollen is een nieuwe golf van platforms ontstaan als potentiële verbeteringen ten opzichte van bestaande systemen. Ontology biedt een uitgelezen kans om te profiteren van deze ontwikkelingen als een platform dat effectief kan schalen en het vertrouwloze en decentrale karakter van het internet kan helpen bevorderen.

Dit is zeker één van de betere projecten die we de laatste tijd hebben gezien. Het kan begrijpen wat het bouwt, het is goed beschreven en als het lukt en het zal goed worden gebruikt, dan zal er veel vraag zijn. Als de samenwerking op het niveau van de Chinese regering succesvol is, zal dit zeker uitkomen op de top 10.

Links

Website | Blog | Whitepaper | |   |

What's your reaction?

Leave a comment