Satoshi Nakamoto brengt binnenkort een tweedelig boek uit!

De identiteit van de schepper van Bitcoin is misschien wel het grootste onopgeloste mysterie van onze generatie. Volgens een nieuwe website brengt de ontwikkelaar van Bitcoin (wie dat ook mag zijn?) binnenkort een nieuw onthullend boek uit over de ontwikkeling van de revolutionaire crypto.

De site bevat een ‘paper’ van 21 pagina’s met de naam “Duality”. Dit is voorproefje van een komend boek van de ongrijpbare ontwikkelaar van Bitcoin.

Als Satoshi Nakamoto nog in leven is en toch zou besluiten om zijn identiteit aan de wereld bekend te maken dan zou hij dat natuurlijk vrij gemakkelijk kunnen doen. Recente berekeningen wijzen uit dat Satoshi over bijna 1 miljoen BTC beschikt. Als de coins verplaatst zouden worden, dan kunnen ze gemakkelijk als eigendomsbewijs dienen.

Schrijft Satoshi Nakamoto een nieuw boek?

Bloomberg’s Matthew Leising heeft de aandacht gevestigd op een nieuwe cryptische boodschap die vrijdag is geplaatst op een website. Deze boodschap is naar verluidt gelinkt aan Satoshi Nakamoto, de persoon of entiteit die tien jaar geleden de originele whitepaper van Bitcoin ontwikkelde.

Het boek zou uit 2 delen bestaan. De website beweert dat de ontwikkelaar van Bitcoin deel 1 heeft vrijgegeven. Hoewel het niet helemaal duidelijk is hoeveel het boek zal prijsgeven, beweert de website dat het enkele van de meest gestelde vragen zal beantwoorden. Mogelijk wordt er meer duidelijkheid geschept over de creatie van Bitcoin en de identiteit van de persoon of entiteit achter deze revolutionaire ontwikkeling.

De post bevat ook een cryptogram waarmee lezers namen kunnen ontcijferen die gerelateerd zijn aan de titel van het boek. Volgens het artikel van Leising is het antwoord op het cryptogram “honne and tatamae”.

Honne en tatemae zijn Japanse woorden dat sociale fenomenen herkend te beschrijven. Honne verwijst naar de ware gevoelens en diepe verlangens van een persoon. Deze kunnen in strijd zijn met de maatschappelijke rol of verwachtingen van het bedrijf of van de familie op basis van uw locatie en de omstandigheden, en worden vaak verborgen gehouden. Tatemae, letterlijk “façade,” geeft het gedrag en opvattingen die een persoon weer in het openbaar. Tatemae is wat de maatschappij verwacht, wat nodig is op basis van uw locatie en de omstandigheden, en dit kan wel of niet overeen komen met hun Honne.

Een deel van "Dualiteit" is beschikbaar.

De auteur van het uittreksel van 21 bladzijden beweert dat Satoshi Nakamoto voor het eerst geïnteresseerd raakte in cryptografie als 14-jarige door zich aan te sluiten bij een online “cypherpunk” beweging. De creatieve drive achter de digitale munt werd ondersteund door onder meer Adam Back, Wei Dai, David Chaum en Hal Finney.

“David Chaum begon twintig jaar eerder dan mij, maar onderzocht met zijn paper Untraceable Electronic Cash de mogelijkheid van anonieme transacties aan de hand van een aantal cryptografische protocollen. Zijn inherente fout was echter dat het gecentraliseerd was. En zoals alles kunnen mensen het vertrouwen verliezen in iets dat door één autoriteit wordt gecontroleerd.”

Ondanks deze tekortkoming overtuigden de principes in Chaum’s werk de cyberpunks ervan dat anonieme transacties mogelijk waren.

Interessant is dat de auteur van het artikel lezers vertelt dat Satoshi Nakomoto geen echte of “legale” naam is, maar Japans equivalent is aan “John Smith”. Hoewel dit in de originele whitepaper werd geïmpliceerd, is het deel de eerste publieke erkenning dat Satoshi Nakamoto eigenlijk een pseudoniem is.

De belangrijkste reden voor het succes van Bitcoin

Het succes van Bitcoin, zo stelt de auteur, kan worden samengevat in één kernwaarde namelijk: Het besef dat je jouw eigen vorm van geld zou kunnen genereren, onafhankelijk van de overheid of een centrale autoriteit. Het ging niet om de vaardigheid van de code of de nieuwigheid, maar omdat het met geld te maken had. Het draaide om geld.

In het deel staat dat Bitcoin uiteindelijk één van de “tienduizenden projecten” is die met cryptografie en digitaal geld te maken heeft. Het begon zoals de meeste vernieuwingen van start gaan namelijk als een idee, een droom. Het bleef echter niet bij een droom. Bitcoin kwam naar voren als het paradepaardje van crypto en heeft volgens voorstanders de wereld veranderd.

Nakamoto’s identiteit is voor journalisten, onderzoekers en crypofanaten al een lange tijd een raadsel. Terwijl de zoektocht de laatste jaren is afgezwakt, kan een boek geschreven door de ongrijpbare oprichter van Bitcoin een nieuwe interesse opwekken om de echte identiteit te achterhalen.

In het nieuwe boek wordt niet beweerd dat Satoshi’s identiteit bekend zal worden gemaakt. Het impliceerde echter wel dat een grondiger verhaal “onvermijdelijk” was.

 

What's your reaction?

Leave a comment