SEC vraagt publieke meningen over het recente CBOE-voorstel voor bitcoin ETF!

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) vraagt het publiek om feedback over de zoveelste aanvraag voor een op bitcoin gebaseerd exchange-traded fund (ETF). Hierdoor laait de discussie opnieuw op over de vraag of de toezichthouder zijn standpunt zal herzien over ondersteunde fondsen voor cryptovaluta.

SEC vraagt feedback

De toezichthouders deden de oproep naar aanleiding van een voorstel door de Chicago Board Options Exchange (CBOE) om bitcoinaandelen met ondersteuning van VanEck en SolidX te indexeren en te verhandelen in overeenstemming met de documenten die op de website van de SEC zijn gepubliceerd.

VanEck en SolidX zijn op zoek naar een nieuw op bitcoin gebaseerd ETP dat directe toegang zal bieden tot digitale valuta. Het fonds stelt voor om werkelijke eenheden BTC te bezitten in plaats van alleen de cryptomunt via prijsbewegingen op derivatenmarkten te volgen.

Volgens SEC-documenten zal de stichting uitsluitend investeren in bitcoin via OTC-markten (Over-the-counter) en nationale en internationale beurzen, “afhankelijk van liquiditeit” en andere factoren. Het fonds “wordt niet actief beheerd”, zeggen de documenten.

Indien goedgekeurd, zal de SolidX Bitcoin Share op dezelfde manier werken als de Bitcoin Investment Trust (BIT). BIT wordt aangeboden door Grayscale Investments en is over-the-counter (OTC1) bereikbaar is via het GBTC-symbool. Als OTC-product heeft GBTC te kampen met een liquiditeitstekort2 dat anders niet het geval zou zijn geweest als het aan een beurs met SEC-regulatie was genoteerd.

1OCT (Over-the-counter): heeft betrekking op financiële transacties die niet via de beurs verlopen, maar die direct tussen twee partijen afgesloten worden.
2Liquiditeit: De liquiditeit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen

Bitcoin ETF: de zoektocht gaat door

De beurstoezichthouders blijven de mogelijkheid van een ETF gebaseerd op bitcoin overwegen, maar ze hebben een hele reeks toepassingen afgewezen wegens bezorgdheid over de veiligheid van de consument. Om meerdere kleine beleggers te overhalen om deel uit te maken van de markt heeft VanEck drie afzonderlijke pogingen ondernomen om een ETF op basis van bitcoin op de beurs te zetten.

De SEC verzoekt het publiek om hun mening te geven over een regelwijziging die de deuren zou openen voor bitcoin ETF’s.

Emittenten kunnen hun aandeelhouders volgens VanEck helpen beschermen tegen de volatiliteit die gepaard gaat met de aankoop van hun grondstoffen en het houden cryptovaluta. Interessant is dat de SEC bitcoin zelf niet als een effect beschouwt, maar dat de securitisatie3 ervan wel onder de bevoegdheid van de in Washington gevestigde toezichthouder valt.

Emittenten4 hebben geprobeerd de bezorgdheid van de SEC weg te nemen door ETF’s voor te stellen om futures van bitcoins te verhandelen in plaats van de onderliggende waarde zelf. Technisch gezien zouden deze producten dan onder de bevoegdheid van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vallen.

Sinds januari heeft de SEC ruwweg een twaalftal fondsen op basis van bitcoin verworpen wegens bezorgdheid over marktmanipulatie, liquiditeit en het effect van de hard-forks op de marktprijzen.

3Securitisatie: is een financiële techniek waarbij niet- of moeilijk verhandelbare activa worden samengevoegd tot verhandelbare effecten.

4Emittent: Instantie die de aandelen, obligaties of deelbewijzen van een nieuw fonds uitgeeft.

What's your reaction?

Leave a comment