Trade’s crypto-introductie deel 9

De interessantste financiële trend van 2017 is wellicht de adoptie van cryptocurrencies, vooral in het Ethereum-ecosysteem. Met de ICO boom van 2017 zijn er veel verschillende businessmodellen gekoppeld aan eigen tokens op de blockchains. Dit roept een aantal vragen op bij de waardebewuste beleggers, want gezien de bijzondere eigenschappen van deze coins en vooral de verschillende distributie- en gebruiksschema’s van de tokens, is het op zijn zachtst gezegd moeilijk om ze te waarderen.

Of we op dit moment al dan niet in een luchtbel zitten, is de grote hamvraag, want we bevinden ons zeker in een enorme speculatieve golf die voor verschillende coins/projecten slecht zal aflopen, maar het segment bevindt zich in de beginfase van de invoering en de markt als geheel zal zich de komende jaren waarschijnlijk vermenigvuldigen.

Zoals onlangs we een artikel schreven met de vergelijking van de Dot-Com-bubble hebben wij daarin ook geconcludeerd dat selectief beleggen in ICO’s van vitaal belang is voor langetermijnbeleggers. Om het nog ingewikkelder te maken kunnen wij u vertellen dat de traditionele waarderingsmodellen het algemeen falen met cryptocurrencies, vanwege de hybride stock-commodity eigenschappen ervan en de nieuwheid van de technologie, gekoppeld is aan de vragen over de toekomstige gebruikspatronen.

De vraag hierin is of er een mogelijk framework opgezet kan worden om alle verschillende business modellen te analyseren en de aangesloten coins te waarderen? Of is het op zijn minst mogelijk om goede richtlijnen te volgen bij het selecteren van de coins zodat je kan oordelen ze te holden of gewoon te vergeten? Die vraag gaan we hieronder en in het komende tweede deel van het artikel beantwoorden.

Waar komt de waarde vandaan?

Waardering van Cryptocurrencies

Voor een traditionele analist is de meest interessante vraag “de bron die de waarde creëert van de token”. Op lange termijn zijn er verschillende cruciale hindernissen die overwonnen moeten worden om een token als waardevol te beschouwen. Waarom? In eerste instantie omdat, in tegenstelling tot aandelen, het houden van een token u geen eigendom geeft in het bedrijf dat de ICO uitvoert, dus het succes van het bedrijf verhoogt niet direct de waarde van de coin.

Ook het feit dat de blockchain technologie en alle belangrijke patenten en methoden vrij toegankelijk zijn voor het publiek, betekent dat er een oneindig aantal tokens en blockchains kan worden gecreëerd zonder de juridische hindernissen ervan, waardoor de concurrentie mogelijk heviger wordt en waardoor de vraag naar de gebruiksdoeleinden en diensten achter het token op zijn beurt sterk zal verminderen.

Een ander probleem met de huidige ICO’s is dat zelfs als het idee achter het bedrijf potentieel heeft en de vraag naar de token organisch is, er geen garantie is dat de uitvoering van het idee binnen enkele maanden, laat staan jaren, niet achterhaald zal zijn. Dit is één van de belangrijkste redenen dat veel Dot-Com-bedrijven gefaald hebben, het is leuk om een revolutionaire speler te zijn, maar meestal worden markten geregeerd door de tweede of derde generatie bedrijven die de pioniers van een technologie vernietigen en alleen de nostalgie achter zich laten.

Niet-eigendom Waardebronnen

Naast eigendom (dat in de meeste van de huidige modellen niet bestaat) zijn er natuurlijk verschillende manieren waarop de token waarde kan verwerven. Volgens ons is het belangrijkste de organische vraag naar deze producten die samen met het inherent beperkte aanbod een onbalans tussen vraag en aanbod kan creëren, waardoor de prijs van de “digitale grondstof” hoger wordt.

Voor de hodlers van bepaalde tokens zetten veel projecten ook een soort vaste of variabele “huur” of “dividend” (yikes) in. Wij zijn toch wel een sceptisch over deze premies dit omdat ze ergens in het ecosysteem extra kosten met zich meebrengen die een enorme prikkel zullen vormen om goedkopere “huurvrije” alternatieven te creëren voor het betreffende bedrijf. Het bestaan van een dergelijk systeem zou dus naar mijn mening de exacte reden zijn waarom de business zal mislukken. Maar er is een addertje onder het gras. Als een model sterk genoeg is om te overleven en het kan een compleet nieuwe niche domineren dan zou het deze premies kunnen handhaven en een enorme impuls kunnen geven aan de waarde van de token. Maar wat onderscheidt deze winnaars van de rest?

Netwerkeffecten

Waardering Cryptocurrencies met behulp van netwerkeffecten

Om die vraag te beantwoorden, merken we op dat beide bovenstaande bronnen van waarde sterk gebaseerd zijn op de netwerkeffecten. Deze, soms ongrijpbare, term wordt gebruikt om aan te geven waarom in sommige sectoren de winnaar alle (of in ieder geval het grootste deel van de) winsten opstrijkt en sommige bedrijven een “natuurlijke” monopoliepositie innemen.

Denk maar eens aan Facebook voor sociale netwerken, Microsoft voor besturingssystemen of een vaste telefoonmaatschappij in het verleden. Het toevoegen van meer gebruikers aan dergelijke netwerken vermindert niet alleen de kosten van de werking per gebruiker, maar verhoogt in feite het nut dat alle (ja, dit is een enorme vereenvoudiging hier) gebruikers ervan genieten via het netwerk.

Een product geeft positieve netwerkeffecten weer wanneer er meer adoptie komt op gebruik van de gebruiker hierdoor verhoogt ook de waarde van het product voor andere gebruikers (en soms alle gebruikers).

Dit maakt deze netwerken meerdere malen waardevoller dan andere ecosystemen die geen duurzame netwerkeffecten hebben. Inzicht in deze effecten is erg belangrijk voor het beoordelen van de toekomstige vraag naar blockchaintoepassingen en tokens, en niet alleen omdat het een veel gebruikt modewoord is in whitepapers. Voordat we de netwerkeffecten onder de loep nemen, laten we eerst eens kijken naar de logica achter de taxatiebenadering.

De logica voor het bepalen van de waarde van toepassingen en tokens

We moeten benadrukken dat dit slechts een basisfilter is, maar wel een filter dat een grote heuristische waarde heeft om verder te gaan in de analysis die je maakt voor jezelf:

Jeff Garzik, een vooraanstaand figuur in de blockchain-gemeenschap die het adviesbureau Bloq leidt, ziet ICO’s als “transformerend” maar blijft op zijn hoede. “Negenennegentig procent van deze ICO’s zal afval zijn,” zegt hij. “Het is als een penny stocks, maar met minder regelgeving.”

Hoewel de 99% misschien een beetje ruw is, is het veilig om te zeggen dat de meeste van de huidige ICO’s achtergelaten zullen worden, terwijl de overlevenden een paar keer in waarde zullen vermenigvuldigen en de infrastructuur een nieuwe oogst voor bedrijven zal creëren voor deze bloeiende industrie. Toch is de primaire taak van investeerders in zo’n ontluikend segment het efficiënt uitfilteren van voor de hand liggende en minder voor de hand liggende oplichters, verliezers en achterblijvers. Daarvoor is de eerste stap om te begrijpen wat deze revolutie is.

De belangrijkste voordelen van de blockchain technologie.

Om een template te creëren voor de waardering van cryptocurrenciës moeten we op zijn minst op de hoogte zijn van de huidige situatie en de mogelijke scenario’s bij het gebruik van de technologie. De nieuwigheid van de technologie maakt dit heel moeilijk en in sommige gevallen zelfs onmogelijk, maar als we de belangrijkste voordelen van de blockchain in de gaten houden, kunnen we projecten en bedrijfsmodellen identificeren die eerder op de echte kracht van de technologie dan op de hype zijn gebaseerd.

Het afstemmen van deze kwaliteiten op de bedrijfsmodellen is slechts de eerste stap; hoewel u potentiële winnaars kunt identificeren, betekent het afstemmen op de kracht van de technologie niet dat een onderneming een winnaar zal zijn op lange termijn, om nog maar te zwijgen van de exacte “waardering” van het token. Deze voordelen zullen ook op verschillende niveaus van de economie gelden, van particuliere, beperkte blockchains van de gebruikersbasis tot mondiale transformatiesystemen die door de meerderheid van de wereldburgers zouden kunnen worden gebruikt.

De rol die betrekking heeft tot de adoptiecyclus bij de waardering van versleutelde valuta’s en blockchaintoepassingen.

Terwijl het revolutionair klinkt, is er een investeringsprobleem hier. Zelfs als je teruggaat naar de jaren 80 met de kennis over Google, kon je niet direct geïnvesteerd hebben in het bedrijf, want niet alleen de oprichters van het bedrijf zaten nog in de kleuterschool, ook de infrastructuur van het bedrijf zat nog in zijn kinderschoenen. Zijn we dan op dit moment in de jaren 80 van de blockchaintechnologie? Nou, in zekere zin zitten we waar dat de wereldwijde adoptie van transformaties nog minstens tien jaar in beslag zal nemen. Dat gezegd zijnde, hebben wij het gevoel dat deze adoptiecyclus, hoewel het zal lijken op die van het internet enorme verrassingen zal bieden, zowel positieve als negatieve.

De naderende storm van de coin wetgeving.

Het is moeilijk om de regelgevende hindernissen in te schatten die het segment spoedig onder ogen zal zien. Het juridische kader van de ICO’s is op zijn zachtst gezegd wankel, en op de één of andere manier zullen de regelgevers proberen de hausse te beteugelen en een meer traditionele richting in te slaan. In veel opzichten zou dat ook goed zijn voor beleggers. Een meer gereguleerde markt zou frauduleuze praktijken helpen voorkomen en tegelijkertijd de huidige linkse beleggers laten deelnemen aan de opkomst van de nieuwe sector.

Voor de huidige coins is dit waarschijnlijk het grootste risico dat er bestaat, aangezien ICO’s in hun geheel als illegaal kunnen worden beschouwd, waarbij de houders van de coins in de kou blijven staan of met een onzekere overgang naar een ander wettelijk kader worden geconfronteerd waardoor de waarde van de ondernemingen en de coins waarschijnlijk naar beneden zou worden gehaald.

In het volgende deel van het artikel zullen we deze aspecten en andere risico’s die de blockchain en daarop gebouwde systemen blokkeren, onder de loep nemen. Wij zullen ook bruikbare richtlijnen opstellen om de voordelen en de risico’s van bepaalde toepassingen en cryptocurrencies tegen elkaar af te wegen.

 

 

What's your reaction?

Leave a comment