Van analoog naar elektronisch en elektronisch naar digitaal.

In deze nieuwe wereld hebben we digitale native assets, digitale native contracts en digitale native accounting nodig. Deze drie concepten zijn evoluties van traditionele assets, contracten en boekhouding, maar bevatten nieuwe technologie om beter voorbereid te zijn op de toekomst.

We leefden duizenden jaren in een analoge wereld met fysieke assets. In de jaren zeventig begonnen we met een verschuiving naar de elektronische wereld, waardoor we in staat waren om assets te verhandelen door ze bijna onmiddellijk te verplaatsen met behulp van nullen en eentjes op een computerscherm (representaties van de fysieke assets), maar er was nog altijd meer dan één dag nodig om de fysieke assets te verplaatsen en de transactie te vereffenen. Deze overgang van de analoge naar de elektronische wereld creëerde een enorme waarde en was de basis voor de wereld waarin we vandaag de dag leven.

De overgang van de elektronische naar de digitale wereld

Een halve eeuw verder is er nog een andere evolutie gaande – namelijk de overgang van de elektronische wereld naar de digitale wereld. Deze overgang wordt gedreven door (1) de stroomversnelling van de technologie en (2) de onvermijdelijkheid van algoritmes en machines die belangrijke aspecten aansturen van de economie en van ons leven. In de digitale wereld zijn de bestaande middelen (en hun elektronische representaties) achterhaalde technologie die inefficiënt en inferieur zijn aan hun digitale versies.

De 3 core concepten van crypto

Digital assets

De oorspronkelijke digitale assets zijn aandelen, obligaties, valuta’s of goederen die in de digitale wereld gecreëerd zijn en een aspect van “programmeerbaarheid” bezitten. Deze assets hebben unieke kenmerken die het mogelijk maken om vrijwel onmiddellijk afrekeningstijden, microtransacties, lage kosten mogelijk te maken, en die compatibel zijn met de algoritmes en machines die de geautomatiseerde wereld zullen besturen.

Smart contracts

Digitale native contracts (in de volksmond beter bekend als “smart contracts”) zijn softwarematige overeenkomsten die automatisch worden uitgevoerd op basis van vooraf overeengekomen criteria. Deze zijn van belang om twee redenen: (1) oudere contracten zijn onverenigbaar en te traag voor de algoritmes en machines en (2) de geautomatiseerde wereld verplaatst het reputatierisico van organisaties onder leiding van de mens naar softwarecode, waarvoor digitale native contracts nodig zijn om effectief te kunnen communiceren met deze nieuwe tegenpartijen.

Digital accounting

Tot slot, maar mogelijk het belangrijkste, is digitale native accounting. Wanneer u over digitale middelen beschikt, moet u zich realiseren dat dit gewoon computerbestanden zijn. Een individu kan een computerbestand (bv: muziekbestand) nemen, dupliceren en de twee afzonderlijke bestanden naar twee afzonderlijke personen sturen. Geen van beide ontvangers zou weten of ze het originele bestand of het duplicaat hebben ontvangen – dit is geen probleem bij het delen van muziekbestanden, maar wordt een groot probleem (bekend als “double spend problem”) bij het afhandelen van geld of waardevolle eigendommen.

Digitaal native accounting is een drieledig boekhoudsysteem dat het mogelijk maakt voor beide partijen om alle transacties binnen een systeem bij te houden, samen met een gedeeld openbaar grootboek. Zonder digitale native accounting (dit is wat een blockchain doet), zouden we niet in staat zijn om digitaal native assets te gebruiken.

 

Deze drie kernbegrippen van crypto (digitaal inheemse activa, contracten en boekhouding) zorgen ervoor dat de overgang van de elektronische wereld naar de digitale wereld wordt versneld. De economische waardecreatie overschaduwt de meerwaarde die gecreëerd wordt door de overgang van de analoge wereld naar de elektronische wereld, terwijl ook een meer mondiaal publiek kan deelnemen aan de opwaartse beweging.

De blockchain- en crypto-industrie draait om één enkel idee – de digitale wereld heeft geavanceerde assets, contracten en boekhouding nodig. Het updaten van deze functies in het globale systeem is als het verwisselen van vliegtuigonderdelen in een beschadigd vliegtuig terwijl het in de lucht is.

Niemand zei dat het gemakkelijk zou zijn, maar het is noodzakelijk. De algoritmes en machines willen onze verouderde technologie niet. We moeten onze assets, contracten en boekhouding moderniseren of mensen zullen blijven doorgaan met de snelheidsbeperkende factor van innovatie en vooruitgang.

 

Heeft u vragen over dit artikel of heeft u van een andere mening? Laat het ons dan zeker weten. Word lid van onze Telegram groep en kom rechtstreeks in contact met al onze teamleden en met andere crypto-enthousiastelingen. De groep is interactief en bevat alle relevante informatie die voor u van nut kan zijn. De groep is voor iedereen toegankelijk en we proberen iedereen verder te helpen waar kan.

 

What's your reaction?

Leave a comment