Waar zit Ethereum zijn echte waarde, en kan Ethereum nu wel of niet beschouwd worden als “geld”?

In de Ethereum community is er een nieuw discussiepunt in opkomst rond de DeFi-beweging. Dit kan het best worden samengevat met de meme “ETH is geld”. Dit verwijst naar de mogelijkheid dat Ether de basiseenheid en de store of value / medium of exchange zou kunnen worden.

Vooraleer wij een analyse geven van waarom deze logica gebrekkig is, willen wij eerst twee zaken op een rijtje zetten nl. (1) wij willen dat elk team succesvol is en in het algemeen iedereen toejuicht die de moed heeft om nieuwe dingen te bouwen en (2) wij zijn grote voorstanders van experimenteren om innovatie te stimuleren, dus we moeten improvisatie aanmoedigen, zelfs als we niet geloven dat dit uiteindelijk succesvol zal worden.

Met dat gezegd zijnde, geloven wij dat het idee van ETH = geld, fundamenteel onjuist is.

Onze  logica kan worden opgesplitst in twee aparte delen. Het eerste deel is dat de uitspraak van “ETH is geld” echt zegt “ETH is (goed) geld.” Als dat niet zo was, zouden mensen rondrennen en zeggen: “bloemen zijn geld” en “Chips is geld.” Dit is duidelijk niet wat de community zegt. Ze maken een intelligente analyse van Ether als een potentieel duurzaam medium of exchange en store of value.

Het gaat erom dat Ether niet anders is dan een fiatvaluta. Fiatvaluta’s hebben (a) geen vast aanbod, (b) een inflatoir aanbodschema, en (c) monetaire beleidsbeslissingen die door een kleine groep individuen worden genomen. Ether heeft ook (a) geen vast aanbod, (b) een inflatoir aanbodschema, en (c) monetaire beleidsbeslissingen die door een kleine groep personen worden genomen.

Het monetaire beleid van Ether wordt gedreven door iets wat het “minimum necessary issuance” wordt genoemd, wat door docs.ethhub.io als volgt wordt samengevat:

“Ethereum’s monetair beleid wordt bepaald door de beloningen die worden uitbetaald door het protocol en dit kan op elke moment. Ethereum’s huidige jaarlijkse netwerkuitgave is ongeveer 4,5% met 2 Ether per block en een extra 1,75 Ether per uncle block (plus vergoedingen) dat wordt beloond aan miners.

Ethereum heeft geen vaste voorraad want voor een vaste voorraad zou er ook een vast beveiligingsbudget voor het Ethereum-netwerk nodig zijn.

In plaats van een arbitraire vaststelling van de veiligheid van Ethereum, kan het monetaire beleid van Ethereum het best worden omschreven als een “minimale uitgifte (minimum necessary issuance) om het netwerk te beveiligen”.

Ethereum heeft in het verleden de uitgifte tot deze geschatte minima teruggebracht en het netwerk heeft deze uitgifte nooit verhoogd. De overstap naar ‘proof-of-stake’ maakt ook deel uit van Ethereum’s poging om de uitgifte tot een minimum te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Het minimaal noodzakelijke uitgiftebeleid van Ethereum wordt afgedwongen door een breed scala aan belanghebbenden binnen het ecosysteem, waaronder:

  • Ontwikkelaars
  • Leden van de gemeenschap
  • Projecten van het ecosysteem
  • Miners en andere netwerkdeelnemers

Aangezien Ethereum een gedecentraliseerd netwerk is, kan het monetair beleid niet succesvol gemodificeerd worden tenzij er een overweldigende consensus is van de bovengenoemde belanghebbenden. Ethereum volgt een off-chain governance proces wat betekent dat alle beslissingen over veranderingen in het netwerk extra-protocollair gebeuren.

Dat gezegd zijnde, als gevolg van natuurlijke stimulansen, is het onwaarschijnlijk dat de uitgifte van Ether ooit zal toenemen, tenzij de veiligheid van het netwerk in gevaar komt. Bovendien, zal de toekomstige Ethereum 2.0 proof-of-stake overgang geleidelijk aan zorgen voor een drastische vermindering in de uitgifte van Ether, terwijl de veiligheid van het netwerk op hetzelfde niveau wordt gehouden”.

Het goede nieuws voor degenen die in ETH als geld geloven is dat elke verandering in het aanbodschema tot nu toe het nieuwe uitgiftetarief heeft verlaagd, maar het slechte nieuws is dat er altijd een mogelijkheid is om het nieuwe uitgiftetarief te verhogen. Dit is vergelijkbaar met ons huidige fiat monetaire beleid, waar de besluitvormers de productie van nieuw geld dat in het systeem komt, kunnen verhogen of verlagen.

Uiteindelijk zijn er twee activa waar dit niet het geval is nl. Bitcoin en Goud. U kunt niet meer Bitcoin maken, hoe graag u dat ook wilt. U kunt niet meer goud produceren dan wat er op aarde beschikbaar is, ongeacht hoe graag u dat ook zou willen. En er zijn genoeg mensen die zullen zeggen dat u het monetaire beleid van Bitcoin zou kunnen veranderen als u een meerderheid van de belanghebbenden zou kunnen vinden, maar het verschil is dat Bitcoin nooit een monetaire beleidsverandering of afwijking van het oorspronkelijke ontwerp heeft gehad, terwijl Ethereum reeds een hele geschiedenis heeft in het veranderen van hun nieuwe uitgifte op een niet-programmeerbare manier.

Naast deze problemen met de systeemstructuur is Ethereum ook zeer veranderlijk. In feite is Ether historisch gezien meer volatiel dan Bitcoin, wat te zien is in deze grafiek van Delphi Digital:

Hoe kan de DeFi-beweging dan de problemen met het “ETH is geld”-verhaal oplossen?

Gemakkelijk, ze kunnen betere vormen van geld creëren die compatibel zijn met de ETH-gebaseerde DeFi-beweging. Gelukkig is dit precies wat de community doet. U kunt het zien gebeuren met de creatie van ERC-20 stablecoins zoals DAI (gekoppeld aan $1) of het feit dat er gewerkt wordt om het monetaire beleid van Bitcoin in ERC-20 vorm te brengen (tBTC is daar een goed voorbeeld van).

Interessant is dat de DeFi-beweging in een indrukwekkend tempo blijft groeien. Er is onlangs een mijlpaal bereikt waarbij meer dan 1 miljard dollar is vastgelegd in het ecosysteem (een kerncijfer om de groei van DeFi te meten), waarvan ongeveer 60% afkomstig is van het Maker / DAI-systeem.

Dit brengt ons tot onze conclusie

DeFi is vandaag de dag een belangrijk onderdeel van het crypto-ecosysteem en zal mettertijd waarschijnlijk een ongelooflijk belangrijk onderdeel van het wereldwijde financiële systeem worden. Wij geloven in het idee van gedecentraliseerde, op vertrouwen gebaseerde financiële services die gebruik maken van de voordelen van digitale middelen. In feite denken wij dat de DeFi-beweging deel uitmaakt van een grotere trend die wij Automated Finance noemen – het vervangen van mensen en tussenpersonen door algoritmen en software. In deze nieuwe wereld zal een groot deel van de services gedecentraliseerd worden, maar niet allemaal.

Het is ook niet verkeerd om te zeggen of te melden dat er genoeg mensen zijn die het niet met ons eens zijn wat betreft de analyse van Ether. Neem bijvoorbeeld het recente interview dat The Defiant en Camila Russo deden met David Hoffman. In dat stuk was zijn samenvatting als volgt:

“Ethereum is een fundament voor het ontwikkelen van een alternatief, op het internet gebaseerd financieel systeem. Dit financiële systeem heeft de capaciteit om volledig open en vertrouwenloos te zijn. Dit nieuwe financiële systeem heeft eigen geld nodig om te kunnen functioneren. Financiële toepassingen in dit nieuwe landschap hebben een vertrouwenloze vorm van onderpand nodig om te kunnen opereren, en het enige echte trustless asset op Ethereum is Ether.

Als gevolg van deze behoefte is Ether een economic-trifecta geworden; een ‘triple-point-activum’ dat voldoet aan alle eisen die een nieuwe economie nodig heeft, en dat alles in één keer. Hierdoor is Ether het beste model voor geld dat de wereld ooit heeft bedacht”.

Ons algemeen standpunt is dat de mechanica van de gedecentraliseerde financiële services uiteindelijk zal worden opgebouwd rond echt gezond geld (Bitcoin) en wij zijn ondertussen ook actief op zoek naar teams om in te investeren binnen deze sector. Wij hebben niets tegen Ethereum of Ether, integendeel, maar het is voor ons van groot belang om een aantoonbaar vals verhaal te ontkrachten wanneer wij ze zien.

Zoals wij eerder in dit stuk hebben gezegd, juichen wij over het algemeen elk team toe dat de moed heeft om aan iets nieuws te bouwen. Veel van de nieuwe DeFi-projecten die worden gebouwd zijn niet alleen cool, maar hebben ook het potentieel om de relatie tussen mensen en financiële diensten fundamenteel te veranderen. Die samenwerking zal simpelweg gebruik maken van stablecoins of Bitcoin als het verenigbare geld, in plaats van te vertrouwen op Ether’s reproductie van veel van de gebreken die vandaag de dag bestaan in fiat valuta’s.

Er zullen genoeg mensen zijn die het niet eens zijn met dit artikel en/of denken dat wij delen van het gesprek over het hoofd hebben gezien. Als je één van deze mensen bent, voel je vrij om te reageren op dit artikel en de informatie die je hebt te delen. Wij zijn altijd op zoek om bij te leren en wij staan ervoor open om onze mening te herzien.

What's your reaction?

Leave a comment