Waarom Ethereum zwaar ondergewaardeerd is!

Het is niet 2017 en nee we zitten op dit moment al zeker niet in een bullmarkt.  Maar hoe zit het dan met het Ethereum gebruik? Dit onderdeel zit wel al op zijn all-time-high:

Waarom zit de ETH-prijs dan niet op zijn all-time-high?

Vergeet niet dat het asset ‘Ethereum’ niet het netwerk is. De vraag naar Ethereum blockspace is niet hetzelfde als de vraag naar ETH, het asset zelf. We hebben te maken met twee verschillende onderdelen:

 • ETH het asset – Is een schaars ‘commodity-money’ dat bestaat uit 110 miljoen eenheden dat via algoritmische uitgifte afgedwongen wordt door een sociaal contract.
 • Ethereum blocks –  is een schaars goed voor de vestigingsruimte die door Ethereum in hoeveelheden van 6.000 eenheden per dag wordt geproduceerd en die momenteel bijna 10 miljoen aan berekingsruimte bevatten, dit kan gemeten worden met behulp van gas.

Hoewel het klopt dat Ethereum blocks in ETH moeten worden betaald (op dezelfde manier waarop Amerikaanse belastingen in USD moeten worden betaald), zijn er andere bronnen naar de vraag van ETH die zwaarder doorwegen dan de relatief kleine vraagdruk die komt van de block demand (net zoals het grootste deel van de vraag naar USD niet gerelateerd is aan Amerikaanse belastingen) – dat is de reden waarom er een verschil is.

Voorbeelden die de blockvraag in de afgelopen 30 dagen hebben beïnvloed:

 • Tokens(bijv. USDT gaf 1,6 miljoen dollar uit aan gas)…
 • DeFi (bijv. dydx, kyber, IDEX, Uniswap, 0x besteed >$500 miljoen gas)
 • Ponzi’s (bijvoorbeeld een Russische ponzi die meer dan 500 miljoen dollar aan gas heeft uitgegeven)

Voorbeelden die de ETH-asset vraag in de afgelopen 30 dagen hebben beïnvloed:

 • Store-of-value speculatie (bijv. ETH kopen en houden als ‘non-sovereign money’)
 • Onderpand asset (bv. gebruik van ETH als DAI-onderpand)
 • Liquiditeitspaar (bv. door gebruik te maken van ETH-pair in Uniswap)
 • Medium of exchange (bv. door gebruik te maken van ETH om GU-kaarten te betalen)
 • Gas fee betaling (bv. door gebruik te maken van ETH voor de betaling van de gasvergoeding)

Slechts ongeveer 200.000 dollar per dag aan ETH is afkomstig uit de vraag naar gas.

Is de ETH-prijs en zijn de block-fees gecorreleerd met elkaar?

Dat gezegd zijnde, is er een sterke historische correlatie tussen de prijs van ETH het asset en de prijs van de Ethereum blocks. Verder lijkt het erop dat we ons in één van die zeldzame periodes bevinden waarin de block fees sneller stijgen dan de waarde van ETH.

Op dit punt moeten ofwel de block fees dalen ofwel de ETH-prijs stijgen om deze historische relatie weer naar het gemiddelde te laten terugvallen.


Wij verwachten een enorme adoptie van het Ethereum-netwerk waardoor de prijs van ETH op de middellange termijn zal stijgen. Dat is wat er historisch gezien is gebeurd. Dit is hoe Ethereum’s in-game scarcity mechanics is ontworpen – de bruikbaarheid van Ethereum is de drijfveer achter de waarde van ETH.

Dit is nog nog niet alles

Wij durven nog een stap verder gaan.

Wij verwachten niet alleen dat de groeiende vraag naar ETH zal leiden tot een inhaalslag ten opzichte van de vraag naar de Ethereum-blockruimte, maar ook dat ETH de komende jaren erkend zal worden als zijnde een store of value.

We hebben Bitcoin deze weg zien inslaan. In de afgelopen 5 jaar is het Bitcoin-verhaal geëvolueerd van een gebruikersnetwerk voor peer-to-peer betalingen naar een store-of-value netwerk waarin BTC als het reserve-asset wordt beschouwd. Je kan het zien aan de prijs versus de blockspace-kosten.

We hebben niet dezelfde transformatie gezien bij Ethereum, maar wij zijn ervan overtuigd dat het wel goed op weg is om dit te bereiken – ETH wordt erkend als een commodity, ETH als een economische meerwaarde, ETH vergrendeld in DeFi, ETH staking wordt vrijgegeven en het uitgiftebeleid wordt gestabiliseerd.

Wij zijn er zelfs van overtuigd dat Ethereum binnen vier jaar, wanneer de volgende blockreward van bitcoin zal plaatsvinden, lager zal zijn liggen dan de bitcoin inflatie ratio zelf

Bij de lancering in 2015 werd de block reward van Ethereum vastgesteld op 5 ETH per block. Onder dit monetaire beleid zouden er jaarlijks 18 miljoen ETH per jaar worden uitgegeven. Geen geplande halveringen. Elk jaar zouden deze nieuw geslagen ETH een kleiner deel van het totale ETH-bedrag uitmaken en dus zorgen voor een daling in de jaarlijkse uitgifte cijfers.

Het monetair beleid van ETH zou op deze manier werken:

 • jaar 1-22% uitgifte
 • jaar 2-18% uitgifte
 • jaar 10-7% uitgifte
 • jaar 64-1% uitgifte (en zo verder).5 ETH in eeuwigheid. Conservatiever dan BTC. Geen zogenaamde ‘block reward reductions’.Deze projecties zijn echter geen werkelijkheid geworden – Omwille van de snelheid van de blocktimes begon de werkelijke ETH-uitgifte bij de lancering met 18% om vervolgens te dalen tot 13%14%, en dit al in het eerste jaar. Midden 2017 was de uitgifte gedaald tot 8% als gevolg van een ingebouwd mechanisme dat de block times tijdelijk nog verder vertraagde – deze ‘difficulty bomb’ werd ingezet om frequente protocolupdates te stimuleren.

De Ethereum community maakte deze lagere uitgifte meer permanent door de block rewards te verlagen naar 3 ETH door middel van een hard-fork in oktober 2017. Een vergelijkbaar proces zorgde begin 2019 tot een verdere reductie van de block rewards (2 ETH).

De geschiedenis van de block rewards voor ETH zien er als volgt uit:

 • 2015/2016: 5 ETH per block (18% uitgifte naar 13%)
 • 2017/2018: 3 ETH per block (13% uitgifte naar 6%)
 • 2019/dag: 2 ETH per block (6% uitgifte naar 4,6%)  <– we zijn hier

Zoals u kunt zien, in plaats van de block rewards voor altijd op 5 ETH te houden, heeft Ethereum in feite zijn block rewards met 40% moeten verminderen. ( Bij een 5 ETH eeuwigdurende uitgifte zou het 20 jaar geduurd hebben om tot een uitgifte van 4,6% te komen!)

Waarom is de uitgifte gereduceerd? – Omdat het netwerk te veel betaalde. Er waren minder block rewards nodig om de veiligheid van het netwerk te subsidiëren, gezien de stijging van de ETH-prijs en de transactiekosten. De protocolontwikkelaars hebben de uitgiftevermindering gecodeerd en de community heeft dit geaccepteerd door hun nodes bij te werken. Er waren geen concurrerende forks, aangezien de verandering het sociale contract eer aandeed en niet controversieel was.

Met de ETH 2-upgrade kan Ethereum de uitgifte verder reduceren

Het versterken van de veiligheid per kapitaaleenheid is een doelstelling van Ethereum’s proof-of-stake. En wanneer er minder kapitaal nodig is om het netwerk te beveiligen, is er minder uitgifte nodig om deze te betalen.

Hoewel het moeilijk is om het toekomstige uitgifteschema van ETH onder proof-of-stake te projecteren, voel ik me heel goed bij het uitstippelen van de richting: naar beneden.

Hier zijn twee negatieve katalysatoren die wij bij ETH 2 verwachten:

1. ETH-uitgifte na Proof-of-Stake neemt af tot tussen de 3% en 1% – Dit is afhankelijk van de hoeveelheid ETH die wordt ingezet/gestaked, maar bij een hoge range-zeg maar 30M ETH – Dan zou ETH-uitgifte afnemen tot minder dan een procent. Het exacte uitgifte percentage zal algoritmisch bepaald worden op basis van vraag en aanbod.

2. Het toevoegen van een EIP-1559-achtig transaction fee burning mechanisme –  Dit is een mechanisme dat het grootste deel van de uitgegeven ETH in elke transactievergoeding verbrandt, dit wordt overwogen voor Ethereum en zal zeker worden geïmplementeerd in de Proof-of-Stake upgrade van Ethereum.

Het is moeilijk om te bepalen hoeveel er elk jaar verbrand zou worden, maar stel als we gewoon de huidige totale transactiekosten nemen, die ongeveer $250k per dag bedraagt, en we vermenigvuldigen het met 10x (niet gekke-transactiekosten, want deze zijn in de afgelopen 3 jaar x1000 gegaan), dan zouden we dicht bij de $1miljard per jaar zitten dat er aan ETH wordt verbrand. Dat is een 1%-verbranding als het netwerk $100B waard zou zijn.

Wanneer zal dit gebeuren? – Deze uitgifteverlaging zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Wanneer ETH 2 wordt gelanceerd, zal de uitgifte waarschijnlijk tijdelijk met ongeveer 3% toenemen, in ieder geval totdat de technologie beschikbaar is om ETH 2 toestemming te geven de ETH 1-chain af te ronden.

Indien het plan werkt, kan het een uitgifteschema als dit opleveren:
 • 2020: 4,9% uitgifte (een stijging van 4,6% dankzij de lancering van de ETH 2-chain)
 • 2021: 2-4% uitgifte (het gaat naar beneden omdat de ETH 2-chain de ETH 1 chain gedeeltelijk afrondt.)
 • 2022: 1-2% uitgifte (wanneer de ETH 2-chain de ETH 1 chain volledig heeft afgerond.)
 • 2023: .5%-1,5% uitgifte (als er ETH wordt verbrand…) • 2024 & verder: .5%-1% uitgifte (Naarmate er meer ETH wordt verbrand)

Ter vergelijking: de jaarlijkse uitgifte van BTC bedraagt momenteel 1.9%. en zal tot 2024 op hetzelfde niveau blijven. Bekijk de ETH vs. BTC-uitgifte in deze grafiek:

Het uitgiftepercentage van ETH haalt die van BTC in. Niet via de onbuigzame kracht van een halveringalgoritme, maar via het zogenaamde MNI-beleid (Minimum Necessary Issuance) dat door middel van een code wordt geïmplementeerd en door middel van een social contract wordt afgedwongen.

De kans is dus groot dat de ETH-uitgifte tegen 2024 onder die van de BTC zal vallen.

Voel je de sensatie van een ingrijpende verandering in het verhaal?

Ethereum als een gebruiksnetwerk is het verhaal van vandaag. Ethereum als gebruikersnetwerk met ETH als ‘non-sovereign store-of-value’ is het verhaal van morgen.

Mensen die zeggen dat het niet kan gebeuren, doen me denken aan de mensen die zeiden dat Bitcoin een oplichterij is. (De kerel die met Coinbase gaat samenwerken.)

Als wij gelijk hebben, betekent het dat ETH dubbel zo zwaar ondergewaardeerd is.

 1. Ten eerste, ETH is ondergewaardeerd als een gebruikers netwerk.
 2. Ten tweede wordt ETH ondergewaardeerd als zijnde een ‘non-sovereign store-of-value’.

 

Hebben wij al niet eens gezegd dat het weer aanvoelt als 2016?

What's your reaction?

Leave a comment