We maken de vergelijking, welke zeer treffend is!

Te midden van deze onzekere en donkere tijden van marktturbulentie, heb je je misschien al wel eens afgevraagd of en wanneer Ethereum een essentieel onderdeel zou kunnen worden binnen het financiëlesysteem. Wij mensen zijn ongeduldig en slagen er soms niet in te erkennen dat ambitieuze projecten tijd kosten.

Om het heden te begrijpen, kijken of verwijzen we graag naar het verleden. Door uit het verleden te leren, kunnen we onze inzchten verruimen, om op die manier een betere inschatting te maken bij bepaalde situaties/gebeurtenissen.  Visa is hier één van, wat ons opvalt is hoe parallel Visa in zijn begindagen loopt met crypto vandaag. Wanneer je dit allemaal tegenover elkaar zet ben je wel enigszins onder de indruk.

Wat is Visa?

Voordat we naar die parallellen gaan kijken, moeten we eerst begrijpen wat Visa nu echt is. Veel lezers zullen verbaasd zijn dat Visa zelf geen kaarten uitgeeft. Visa is geen bank, noch een publieke instelling of een overheidsinstelling. Visa verstrekt geen krediet aan consumenten, en beheert ook hun accounts niet. Het werft geen bedrijven aan die de kaarten met hun naam accepteren, en houdt ook  hun rekeningen niet bij. Het bouwt of verkoopt zelfs niet die kleine point-of-sale terminals die gebruikt worden om de kaarten te lezen.

Wat is Visa dan wel en wat doet het eigenlijk?

Visa is in wezen een ondersteunende organisatie. Gedurende het grootste deel van haar geschiedenis is het een non-profit coöperatieve membership association geweest, die eigendom is van en bestuurd wordt door dezelfde set van financiële instellingen die ze bedient. Visa biedt een infrastructuur aan, zowel technisch als organisch, waarin meerdere concurrerende financiële instellingen kunnen samenwerken, net genoeg om een service te bieden die niemand anders in zijn eentje zou kunnen aanbieden.

Kortom, Visa laat geld bewegen!

Oké, laten we met die basis eens kijken naar de 5 manieren waarom crypto als het vroegere Visa is.

Het is gebleken dat het veranderen van de mensen hun geldgewoontes en opvattingen over de aard van geld nooit gemakkelijk is geweest. Dee Hock, de grondlegger van Visa was zich ervan bewust dat hij de mensen eerst moest laten wennen aan elektronische betalingen voordat ze deze nieuwe methode van waarde verwisseling boven bankbiljetten en papieren cheques zouden accepteren. Daarom maakte Dee van adverteren een persoonlijke missie. Van advertenties in de media tot brochures en visitekaartjes voor bedrijven, alles wat invloed had op hoe Visa door het publiek werd ervaren, ging via hem. “Zie het als geld” was Visa’s iconische slogan en de eerste grote reclame-uiting. De campagne werd gevoerd op televisie, in de pers en op andere nieuwszenders. Interessant is dat het niet alleen door Visa zelf werd betaald, maar door alle aangesloten banken.

Vandaag de dag zijn memes in crypto een ongelooflijk krachtige methode om ideeën uit te wisselen over het nut van crypto. Op bedrijven hoeven we niet te rekenen als het om reclame gaat.

Slechte interface/gebruiksvriendelijkheid

We praten vaak over de slechte bruikbaarheid in crypto, maar het is niet te vergelijken met de bruikbaarheid van kaartbetalingen in de jaren zeventig.

Laten we een typische transactie doornemen om te zien waarom dat zo is. Laten we zeggen dat je de houder bent van een ‘Visa’ kaart (destijds BankAmericard genoemd) en dat je wilt betalen voor een TV. Aangezien het transactiebedrag boven de limiet van de handelaar zou liggen (meestal $50, maar soms hoger voor luchtvaartmaatschappijen en hotels), moest de handelaar zijn bank bellen en de transactiegegevens mondeling overbrengen om een transactie geautoriseerd te krijgen.

Vervolgens belde de bank de klant op, die de volgende gegevens handmatig controleerde:

  • Of de kaart niet op een ‘zwarte lijst’ stond…
  • Het huidige saldo
  • De kredietlimiet
  • Aankoopgeschiedenis van de gebruiker

Als alles in orde was, stuurde de koper een autorisatiecode naar de bank en de bank gaf deze autorisatiecode aan de handelaar (die tijdens dit hele proces aan de lijn hing). De handelaar kreeg vervolgens een handtekening van de klant en schreef deze samen met de autorisatiecode op een ‘sales draft’.

Het hele proces duurde gemiddeld 15 minuten. Vraag ons niet waarom iemand vrijwillig voor zo’n betaalmethode als deze koos.

Voor de klant eindigde het verhaal hier, maar voor de banken ging het proces verder omdat de betaling alleen niet afgehandeld kon worden.

Na de verkoop moesten de handelaren hun verkoopsbrief per post naar hun overnemende bank sturen, die alle binnenkomende rekeningen handmatig moest sorteren om de betaling bij de emitterende bank te kunnen afhandelen. De emitterende bank verrekende uiteindelijk de betaling via het normale verrekening systeem voor cheques.

Het proces was ongelooflijk gevoelig voor fouten en het is dan ook niet vreemd dat er altijd wel conflicten waren tussen de banken.

Er was veel technologische innovatie en experimenteren (er waren concurrerende betaalnetwerken) nodig om de betalingservaring op punt te krijgen. Point-of-sale apparaten, de magneetstrip en snelle communicatienetwerken tussen de autorisatiecentra hielpen uiteindelijk allemaal mee om menselijke autorisatoren te vervangen door geautomatiseerde computergestuurde logica, maar het gebeurde niet van de ene op de andere dag. Rome is ook niet op één dag gemaakt.

Een nieuwe evolutie staat voor de deur!!

De oprichting van Visa ging gepaard met een soortgelijk gevoel zoals bij crypto vandaag. Wat wij wel weten, is dat Dee Hock een zware crypto fan is. Zijn quotes spreken voor zich.

Een quote van Dee:

Indien de elektronische technologie zich verder blijft ontwikkelen, wat ongetwijfeld zo zal zijn, dan zal het tweehonderd jaar oude bankwezen, dat de opslag, lening en uitwisseling van geld controleert, onherroepelijk aan diggelen liggen.

Nog een andere quote van Dee:

“Inherent aan dit alles is misschien het ontstaan van een nieuwe vorm van een wereldwijde munteenheid.”

Wat is belangrijk om een evolutie tot stand te brengen?

Dee wist dat om banken toe te laten, het netwerk zich op betrouwbare wijze neutraal moest opstellen. De aangesloten banken waren immers concurrenten in hart en nieren. Daarom werd Visa opgericht als een organisatie in mede-eigendom (geen aandelen, dividenden) en werden alle geaccumuleerde netto-inkomsten gebruikt om de lopende werkzaamheden van de operatie te financieren.

Het was van cruciaal belang om een organisatiestructuur te creëren die de stimulansen in evenwicht zou brengen en ervoor zou zorgen dat zelfs kleine banken inspraak zouden hebben bij de besluitvorming. De kern van het Visa-netwerk bestaat dus uit operationele regelgeving. Een reeks regels en voorschriften die alles reguleren, van het fysieke ontwerp van de kaart tot de vergoedingen die elke partij moet betalen en de rechten en verantwoordelijkheden die elke partij heeft tijdens een transactiegeschil. Deze regelgeving en de rol van Visa als een soort rechterlijke macht hebben het noodzakelijke vertrouwen tussen haar leden gecreëerd, dat fundamenteel was voor het functioneren en de groei van het systeem.

Blockchain’s hebben deze operationele principes in het protocol ingebouwd en verwijderen de noodzaak van bemiddeling bij geschillen. Bovendien worden de eisen voor deelname aanzienlijk versoepeld. De uitgifte en afhandeling moet gebeuren volgens de betrouwbare neutrale regels van het blockchain protocol – deze regels worden uitgevoerd door middel van een code en worden onderhouden door de social consensus van de gebruikers.

Interessant is dat Hock later zei dat hij altijd al deelnemende handelaren en zelfs kaarthouders als volwaardige eigenaars in de Visa-organisatie wilde opnemen, maar het idee werd altijd sterk tegengewerkt door de banken die de licentiehouders waren.

Conclusie

Als Visa een faciliterende organisatie is, dan is crypto een faciliterend platform en zijn er enkele belangrijke verschillen.

In het geval van Ethereum, is het niet langer nodig dat een organisatie over het netwerk regeert, omdat blockchains zorgen voor economische finaliteit en transacties zijn niet onderhevig aan conflicten.

Bovendien kunnen actoren niet alleen samenwerken, Ethereum’s compositorisch vermogen houdt in dat ontwikkelaars kunnen aansluiten op elke bestaande applicatie om services uit te bouwen die zij alleen niet zouden kunnen leveren. In plaats van alleen fiat valuta’s te verplaatsen, verplaatst het Ethereum-netwerk allerlei financiële assets van fiat valuta’s naar aandelen tot digitale collectibles.

Tot slot kan iedereen deelnemen aan Ethereum en omvat het net zo goed individuen als organisaties. Met andere woorden, crypto netwerken zoals Ethereum zijn de logische volgende stap in de evolutie van een value exchange netwerk.

Maar voor al deze verschillen, hebben beide het vroege Visa en de huidige crypto sterke parallellen. De bruikbaarheid, een evolutie en een geloofwaardige neutraliteit waren belangrijk voor Visa in de jaren zeventig en zijn nu ook belangrijk voor crypto.

Hoe we waarde uitwisselen staat op het punt te veranderen! 

 

Stay safe & Stay healthy!!

 

What's your reaction?

Leave a comment