Welke asset class presteert op dit moment het beste in de financiële sector?

2019 wordt het jaar van de ‘alles-rally’, iets waar The Wall Street Journal op wijst in een artikel van zondag waarin de resultaten worden geanalyseerd van financiële assets gedurende de eerste vier maanden van het jaar. Met bijna 90% van alle financiële asset classes die tot en met april een positief rendement laten zien, beginnen sommige beleggers zich zorgen te maken dat de opleving een beetje te hoog gegrepen is. Hoewel dit waar kan zijn voor aandelen, grondstoffen en zelfs obligatieprijzen, zijn de prestaties van Bitcoin niet ongewoon.

Alles gaat omhoog in 2019

Zoals WSJ al aangaf, heeft dit jaar slechts 11% van de 70 beleggingscategorieën een negatief rendement behaald. Dit betekent dat in 2019 maar liefst 89% van de asset classes een stijging te zien gaf. Tegen dit tempo zal 2019 het beste jaar worden voor de financiële assets sinds de jaren twintig van de vorige eeuw.

2019 wordt niet alleen het beste jaar sinds 1920, maar het percentage van de financiële assets die winsten rapporteerden ligt ook ruim boven het historische gemiddelde.

Aandelen, obligaties, grondstoffen, kredietmarkten en cryptocvaluta hebben dit jaar allemaal winst geboekt. Hoewel hun groei kan worden toegeschreven aan een veelvoud aan factoren, hebben ze één gemeenschappelijke rode draad: deze activa hebben eind 2018 een flinke klap gekregen.

De Amerikaanse beurs beleefde zijn ergste correctie sinds de financiële crisis, met de S&P 500 en Nasdaq die kort voor Kerstmis het gebied van de bearmarkt betraden.

Na een steile terugval in het derde kwartaal, hervatten de olieprijzen opnieuw hun uitverkoop in begin oktober, met als hoogtepunt een ineenstorting van 44% tot en met december.

En hoewel de gevreesde obligatiemarkt van 2018 nooit echt tot stand is gekomen, was het nog steeds een moeilijk jaar voor de Amerikaanse Treasuries. Praktijkvoorbeeld: het benchmarkrendement van de Amerikaanse Treasuries met een looptijd van 10 jaar steeg in de eerste maand van het jaar met 0,39 procentpunt en barstte in april uiteindelijk met 3%. Sinds de piek in oktober zijn de obligatierendementen sterk gedaald. De rendementen dalen naarmate de obligatiekoersen stijgen.

Wat olie betreft, is de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) en haar bondgenoten erin geslaagd net genoeg samen te werken om in 2019 een aanzienlijk prijsherstel tot stand te brengen. Het kartel en Rusland houden zich aan een nieuwe productieovereenkomst die in december werd afgesloten, hoewel de plannen van Saoedi-Arabië om het verlies van Iraanse ruwe olie in te halen dit delicate evenwicht kan verstoren.

En de winnaar is…..

Bij het meten van het totaalrendement hebben Bitcoin en de bredere cryptomarkt het veel beter gedaan dan de andere grote beleggingscategorieën. In tegenstelling tot aandelen-, grondstoffen- en kredietmarkten is de heropleving van Bitcoin niet ongewoon. (Tussen november 2015 en december 2017 is de grootste en meest invloedrijke cryptocvaluta meer dan 5.600% in waarde gestegen).

In termen van procentuele winsten is Bitcoin veruit de best presterende activaklasse van 2019.

Tot op heden is Bitcoin meer dan 56% hersteld en ligt het op schema om te verdubbelen ten opzichte van het dieptepunt in december. Ook het totale marktaandeel van Bitcoin is bijna tot 56% gestegen, het hoogste sinds percentage september.

Ter vergelijking, is de totale cryptomarkt in 2019 met 46% toegenomen en heeft deze zich met 83% hersteld ten opzichte van zijn dieptepunt.

Wat de andere grote beleggingscategorieën betreft, heeft olie zich meer dan een derde van zijn waarde hersteld, de S&P 500-index is met bijna 18% gestegen en de wereldwijde staatsobligaties zijn met 1,75% gestegen. Ook de “lean hogs” zijn met meer dan 11% gestegen en de koperprijzen zijn met 7,5% gestegen.

Kan deze rally blijven doorgaan?

Vanuit een puur historisch perspectief is er geen reden om te geloven dat Bitcoin zijn rally niet kan uitbreiden tot voorbij de huidige niveaus. Technisch gezien heeft Bitcoin in maart de zogenaamde ” golden cross ” bereikt, waarmee de weg wordt geëffend voor een nieuwe dominante opwaartse trend. De groeiende institutionele interesse, de vooruitgang in Lightning Network en de terugkeer van de detailhandelaren wijzen erop dat de huidige vierjarige cyclus een positieve cyclus zal zijn voor de leidende digitale munt.

Natuurlijk zal de bull-markt niet zonder obstakels en grote schokken zijn, die hier uitgebreider worden besproken.

Voor de andere asset classes zijn de vooruitzichten aanzienlijk anders. De aandelen hebben hun dieptepunten van het vierde kwartaal volledig ongedaan gemaakt en lijken op koers te liggen voor hogere pieken op korte termijn, vooral als de Verenigde Staten en China in de komende maand een nieuw handelsakkoord bereiken. De lange termijn, overwaarderingsrisico’s blijven een belangrijke bron van zorg voor beleggers. In feite, zijn de overwaarderingsrisico’s aanwezig sinds de S&P 500-Index 2.800 is overschreden.

De olieprijzen zijn onderhevig aan werkelijke en gepercipieerde vraag- en aanbodsaldo. De OPEC heeft misschien een recordconformiteit bereikt bij het inperken van de aanvoer in ruwe olie, maar wordt geconfronteerd met dezelfde output-val die de markt de afgelopen vijf jaar heeft geteisterd – in het bijzonder hogere prijzen die tot meer ruwe olieproductie van kostenefficiënte Amerikaanse “shale companies” leiden. Een andere sterke schommeling in de ruwe olieprijs is dus niet uitgesloten.

De Amerikaanse staatsobligaties hebben zich gestabiliseerd nu de Amerikaanse economie weer op schema lijkt te liggen. De obligatiemarkten gaven in maart al enkele onheilspellende waarschuwingssignalen over de economie toen de rendementscurve voor het eerst in meer dan tien jaar werd geïnverteerd. De perspectieven op de obligatiemarkt hangen nauw samen met de perceptie van beleggers over de economie.

 

 

Heeft u vragen over dit artikel of bent u van een andere mening? Laat het ons dan zeker weten. Word lid van onze Telegram groep en kom rechtstreeks in contact met al onze teamleden en met andere crypto-enthousiastelingen. De groep is interactief en bevat alle relevante informatie die voor u van nut kan zijn. De groep is voor iedereen toegankelijk en we proberen iedereen verder te helpen waar kan.

 

 

What's your reaction?

Leave a comment