Zal in 2019 een STO de plaatsvervanger worden van een ICO?

Tijdens de ICO-boom van 2017 waren er veel beloften. Gloednieuwe start-ups die utility tokens aanboden die geen nut hadden, op een blockchain die niet nodig was.

2018 was een wake-up call voor de cryptocurrency community. Een indicatie dat de ICO-status-quo niet in steen is geschreven en dat er goede alternatieven moeten worden verkend.

Eén van de meest veelbelovende alternatieven voor de ICO en Utility token is dat van een tokenized security of beter bekend als een “Security Token”. Zouden Security Token Offerings (STO’s) en deze assets uiteindelijk de nieuwe norm kunnen worden in een meer gerespecteerd ecosysteem?

In deze post zullen wij proberen om die vraag te beantwoorden en u een algemeen overzicht te geven van de “security token industrie”.

Wat zijn security tokens?

Een crypto token dat de “Howey Test”** doorstaat, wordt beschouwd als een security (effecten) token. Deze ontlenen hun waarde meestal aan een extern, verhandelbaar asset. Deze onderliggende waarde kan van alles zijn, van een aandelencertificaat, een obligatie, grondstoffen, vastgoed, enz. Omdat de tokens als een security worden beschouwd, zijn ze onderworpen aan federale normen en regelgeving.

Dus, wanneer u een security token koopt, koopt u een aandeel in een asset van een bepaald type. U koopt de rechten op de toekomstige prestaties en cashflows van dat asset. Als alle regels goed worden nageleefd, dan hebben deze tokens enorm krachtige use-cases.

**De “Howey Test” is een test die door het Hooggerechtshof is ontwikkeld om te bepalen of bepaalde transacties in aanmerking komen als “beleggingscontracten”. Dit wetsartikel gaat over de betekenis van de Howey Test in het security (effecten) recht, die bepaalt hoe bepaalde transacties worden gereguleerd.

Dit in tegenstelling tot de utility tokens die niet voor investeringsdoeleinden zijn ontwikkeld (ondanks het feit dat ze wel zo op de markt worden gebracht). Utility tokens geven de houders de mogelijkheid om toegang te krijgen tot services op bepaalde gedecentraliseerde blockchains.

Van ICO naar STO's, goed of juist slecht?

De utility tokens worden aangeboden in een niet gereguleerde omgeving en daardoor zijn deze ICO’s vaak het wilde westen van de crypto ruimte. De security tokens daarentegen worden aangeboden in een veel meer gecontroleerde en gewaardeerde Security Token Offerings (STO’s).

Terwijl ICO’s vaak bang waren voor de SEC-regels inzake securities, zullen STO’s volledig binnen het regelgevende kader gaan opereren. Zij zullen alle toepasselijke licentie- en wettelijke kaders doorlopen, zoals voorschrift D, voorschrift S, voorschrift A+ en Crowdfunding.

Uitleg voorschriften:

Voorschrift D – Dit voorschrift zal het mogelijk maken dat een bepaalde aanbieding niet door de SEC wordt geregistreerd, op voorwaarde dat “Formulier D” door de ontwikkelaars is ingevuld nadat de effecten zijn verkocht. De persoon die dit effect aanbiedt, kan overeenkomstig artikel 506C bij beleggers offertes aanvragen.

Wat vereist sectie 506C? – Het vereist een verificatie dat de beleggers daadwerkelijk erkend zijn en dat de informatie die tijdens het verzoek is verstrekt “vrij is van valse of misleidende verklaringen”.

Voorschrift A++ – Deze vrijstelling zal de ontwikkelaar toestaan om de SEC-goedgekeurde veiligheid aan te bieden aan niet-erkende investeerders door middel van een algemeen verzoek om een investering van maximaal $50 miljoen aan te bieden.

Om ervoor te zorgen dat het effect wordt geregistreerd, kan de uitvaardiging van verordening A+ veel meer tijd in beslag nemen dan bij andere opties. Om dezelfde reden zal de uitvaardiging van verordening A+ duurder zijn dan elke andere optie.

Voorschrift S – Dit gebeurt wanneer een beveiligingsaanbod wordt uitgevoerd in een ander land dan dat van de VS en dus niet onderworpen is aan de registratievereiste van artikel 5 van de wet van 1993. De ontwikkelaars zijn nog steeds verplicht om zich aan de veiligheidsvoorschriften van het land te houden waar zij zouden moeten worden uitgevoerd.

Waarom?

Hoewel ICO’s een revolutionaire manier was voor startende blockchain bedrijven om financiële middelen aan te trekken, trokken ze ook enkele slechte actoren en algemene opportunisten aan. Als we dit koppelen aan de relatieve onervarenheid van de meeste investeerders, creëerde dit veel negatieve effecten.

Een dubieuze ICO of de ontwikkeling van een slordig product is aanzienlijk kleiner wanneer de oprichters door de voorgeschreven procedures moeten gaan om een STO uit te voeren. Het creëert een gezondere omgeving voor investeerders om te participeren in startende bedrijven.

Bovendien kan het worden gezien als een stempel van goedkeuring voor het project.

Het zal voor een startende onderneming gemakkelijker zijn om investeerders te overtuigen van hun project, de roadmap en vooral de teamleden. Men zou zich meer op hun gemak voelen om te investeren in een team dat de vereiste nalevingsprocedures heeft doorlopen dan in een team dat enkele beloften heeft gedaan in een whitepaper.

Dus, in principe, zal de STO het beste van twee werelden bezitten. Ze zullen een goede reputatie hebben en bepaalde beschermingen hebben die gereguleerde financiële instrumenten allemaal hebben, terwijl ze toch voldoende bescherming bieden aan de gemiddelde retailbelegger.

Nieuwe revolutie van de traditionele financiering rondes?

Naast het feit dat het een betere reputatie oplevert dan een standaard ICO, hebben security tokens ook voordelen ten opzichte van meer traditionele middelen om financiering aan te trekken.

  • Lagere uitgavekosten – Ten eerste, omdat de security tokens worden uitgegeven door het gebruik van blockchain technologie en smart contracts, neemt de behoefte aan talrijke transactionele tussenpersonen af. Deze vele lagen aan tussenpersonen, doen de kosten van de kwestie dramatisch stijgen. Dus, als het uitgeven van tokens de tussenpersonen uitschakelt, dan kunt u deze kosten verlagen.
  • Snel in uitvoering – In overeenstemming met het bovenstaande voorbeeld hebben deze tussenpersonen ook de neiging om de zaken te vertragen. Zij zullen onvermijdelijk documenten moeten ondertekenen, naar de raad moeten verwijzen, machtigingen moeten aanvragen, enz. Dit alles zal manueel moeten gebeuren, wat ook de tijd zal doen toenemen die nodig is voordat deze uiteindelijk op de markt kunnen komen. Geautomatiseerde uitgifte zal dit drastisch beperken.
  • Grote Marktopportuniteiten – Over het algemeen is het, wanneer het gaat om investeringen in een vroeg stadium, meestal voorbehouden aan een beperkte subgroep van investeerders in een bepaalde regio. Met security tokens opent u de investering voor iedereen uit eender welke landen. Een kleine retailbelegger in Afrika kan net zo gemakkelijk aan een Amerikaanse STO meedoen als de in Silicon Valley gevestigde VC-firma.
  • 24/7/365 Trading – De cryptocurrency markt is 24 op 7 geopend en dat jaar in en jaar uit. In tegenstelling tot de traditionele financiële markten die dagelijks moeten sluiten (aandelen- en obligatiemarkten) of de markten die in het weekend moeten sluiten (forex & grondstoffen), kunnen crypto assets elk uur van elke dag worden verhandeld.
  • Gemakkelijker opslag – Security tokens bezitten alle dezelfde voordelen van cryptocurrencies. Ten eerste zijn ze zeer eenvoudig op te slaan. Het enige wat je nodig hebt om te bewijzen dat je eigenaar bent van de betreffende tokens is toegang tot de private keys.
  • Meer liquiditeit – Net als cryptocurrenices zijn ook security tokens gemakkelijk te verhandelen en over te dragen. Een simpele transactie op de blockchain is wat nodig is om de token aan een andere partij te overhandigen. Ze kunnen ook op beurzen worden verhandeld, waardoor hun liquiditeit verder toeneemt. Dit is vooral relevant voor die voorbeelden waarbij de onderliggende waarde fysiek van aard is (denk aan vastgoed, goederen, kunstwerken, enz.).

Security tokens zijn dus niet alleen goed gepositioneerd om het fakkeltje van de ICO’s over te nemen, maar ze kunnen ook een ernstige verstorende factor zijn in traditionele financiële kringen.

Security token ecosysteem

Hoewel security tokens nog een relatief nieuw fenomeen zijn, zijn er heel wat bedrijven en projecten die interessante oplossingen en ecosystemen bouwen.

Eén daarvan is Polymath, een project dat een platform ontwikkelt voor bedrijven om hun eigen STO’s uit te geven. Dit platform biedt een kader waarbinnen uitgevers gestandaardiseerde templates kunnen gebruiken om de tokens uit te geven.

Vreemd genoeg hebben ze wel hun eigen utility token, de “POLY”. Dit is een ERC20 standaard token dat via een airdrop is uitgegeven. De POLY-token zal op het platform worden gebruikt als “brandstof” om diensten te betalen die aan de uitgifte zijn gekoppeld (compliance, legal etc.).

tZERO

Een ander interessant project voor securities token is dat van tZero. tZero is een blockchain dochteronderneming van Overstock Inc. en zij zullen de tZero token in omloop brengen. Ze hebben een massale privéverkoop ICO afgerond die in december vorig jaar begon en in augustus eindigde.

tZero was in staat om een totaal van 134 miljoen dollar op te halen met het grootste deel van de financiering afkomstig van GSR Capital, een Chinese private participatiemaatschappij. Deze ICO werd zo ontworpen dat het kon voldoen aan de SEC-regels en is één van de redenen dat ze de fondsenwerving mochten laten doorgaan.

Met een vergelijkbaar model als Polymath ontwikkelt tZero een platform waarmee bedrijven financiering kunnen aantrekken. Maar ze bouwen ook aan een exchange waar mensen op een gedecentraliseerde manier security tokens kunnen verhandelen bovenop de blockchain.

Er is ook het vooruitzicht dat grote cryptocurrency exchanges zoals Coinbase uiteindelijk SEC gereguleerde securities kunnen aanbieden. Dit was op de achtergrond van hun aankoop van een reeks broker dealerbedrijven. Het zou Coinbase de vereiste vergunningen voor makelaarshandelaren geven die hen in staat zou stellen om de handel in deze assets te beheren.

Volgens Asiff Hirji zou Coinbase COO:

Uiteindelijk kunnen we ons een wereld voorstellen waarin we zelfs met regelgevers kunnen samenwerken om bestaande soorten securities te  tokenizen, waardoor we de voordelen van op cryptocurrency gebaseerde markten – zoals 24/7 handel, real-time settlement, en chain-of-title – naar deze ruimte brengen.

 

Gezien de omvang en invloed van Coinbase in de wereld van de cryptocurrency, zou dit de adoptie van Security Tokens kunnen overstijgen.

STOs zijn de toekomst in een meer gereguleerde markt

De toekomst symboliseren, er bestaat geen twijfel over dat cryptokwesties en ICO’s de weg hebben vrijgemaakt voor een meer gedecentraliseerd en inclusief financieel ecosysteem.

Zoals bij elke opkomende technologie zijn er ook hier een aantal problemen geweest. De ongereguleerde en ongeremde groei van de ICO en de daaropvolgende daling hebben een aantal van deze uitdagingen blootgelegd.

Door het gebruik van security tokens en STO’s proberen tal van projecten een nieuw financieel paradigma te vormen. Investeren in nieuwe en opwindende technologie hoeft niet gepaard te gaan met de risico’s die vaak gepaard gaan met een ICO.

Er zijn al een aantal STO’s die de regelgevende stappen doorlopen die nodig zijn voor mogelijke noteringen in 2019.

Terwijl 2017 het jaar van de ICO was, zou 2019 het jaar van de STO kunnen zijn?

Heb je vragen over dit artikel of ben je van een andere mening? Laat het ons dan zeker weten. Wordt lid van onze Telegram groep, kom rechtstreeks in contact met al onze teamleden en met andere crypto-enthousiastelingen. De groep is interactief en bevat alle relevante informatie die voor u van nut zouden kunnen zijn, het is voor iedereen toegankelijk en we proberen iedereen verder te helpen waar kan.

 

What's your reaction?

Leave a comment