Zeepbellen aller landen, verenigt u !

Op 14 Maart verklaarde investeringsfirma Allianz in een rapport dat de cryptocurrency markt, ongeacht zijn liquiditeit, een zeepbel is.

Allianz :

“Naar onze mening moet de wezenlijke waarde van Bitcoin nihil zijn. Een Bitcoin is een claim op niemand – in tegenstelling tot bijvoorbeeld staatsobligaties, aandelen of papiergeld – en genereert geen inkomstenstroom. De ondergang van Bitcoin zou weinig overloopeffecten hebben op de ‘echte wereld’ aangezien de markt voor deze cryptocurrency nog steeds vrij klein is. Als gevolg daarvan zijn wij van mening dat de risico’s voor de financiële stabiliteit als gevolg van Bitcoin verwaarloosbaar klein zijn – althans vanaf vandaag,” aldus Hofrichter.

Zoals echter vaak door gerespecteerde analisten en bankiers zoals Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein herhaaldelijk werd verklaard, is het concept van wezenlijke waarde niet juist en bestaat er eenvoudigweg geen basiswaarde in activa. Zo hebben voorraden, grondstoffen en fiatvaluta’s bijvoorbeeld ook geen wezenlijke waarde, aangezien die uitsluitend afhangt van de vraag en aanbod die door de vrije markt wordt nagestreefd.

Een lesje geschiedenis…

In de jaren zestig moesten er steeds meer dollars worden gedrukt om de oorlog in Vietnam te financieren. De toenmalige Franse president C. de Gaulle, die altijd al zijn bedenkingen tegen het voor de VS zo voordelige dollarsysteem had gehad, begon samen met andere Europese landen massaal overtollige dollars in te ruilen voor goud. Amerika zag de goudvoorraad in Fort Knox verder teruglopen. Daarom riep Richard Nixon, president van Amerika dat aan het eind van wereldoorlog II de grootste goudvoorraad bezat, in augustus 1971 zijn economische adviseurs bijeen. Hun oordeel was duidelijk: ‘Verbreek de belofte dat de dollar voor goud ingeruild kan worden’.

Nadat Zwitserland in 1992 toetrad tot het Internationaal Monetair Fonds bestaat nergens ter wereld nog door goud gedekt geld. In de statuten van het IMF staat namelijk expliciet vermeld dat het landen verboden is om hun munt te koppelen aan goud. We moeten het nu dus doen met ongedekt geld, waarvan de waarde hoofdzakelijk gebaseerd is op hoop, geloof en vertrouwen. Sindsdien is het voor banken van groot belang om de rol van goud te beperken en het vertrouwen in papier (geld, aandelen, obligaties) en virtueel geld (in de vorm van bits en bytes alleen in de computer gecreëerd zoals crypto) te vergroten. Om die reden is het bij vrijwel geen enkele bank meer mogelijk om goud of zilver aan te kopen. Ook de meeste private banken, gericht op gefortuneerde klanten, blijken geen fysiek goud meer te kopen voor hun klanten.

De waarde van cryptocurrencies zoals Bitcoin komt voort uit hun veiligheid, het gedecentraliseerde protocol en het netwerk van knooppunten, miners en gebruikers die het netwerk ondersteunen. De rekenkracht van het bitcoin-netwerk is zodanig toegenomen dat geen enkele entiteit of organisatie ooit in staat is deze te evenaren, waardoor de mogelijkheid van dubbele bestedingen wordt uitgesloten of geëlimineerd.

Belangrijker nog is dat de cryptomarkt, in tegenstelling tot de beurzen en andere particuliere markten die uitsluitend openstaan voor erkende beleggers en makelaars, openbaar is. Elke investeerder kan handelen of beleggen in cryptocurrencies. Als zodanig zijn Bitcoin en andere belangrijke cryptocurrencies meer liquide geworden dan alle andere aandelen of activa op de wereldwijde beurs.

Wat is er nu de zeepbel?

 

 

 

What's your reaction?

Leave a comment