Zorgt de chaos op de markten voor een Bitcoin-prijs boost?

De alarmbellen staan gloeiend. We gaan zonder remmen de wereldwijde financiële chaos tegemoet. Er wordt een totale economische oorlog gevoerd door twee van de grootste economische grootmachten ter wereld.

Er zijn tal van “deskundigen” die u zullen vertellen waarom zij geloven dat er verschillende aspecten van deze chaos zich voordoen, maar er is één ding waar we allemaal zeker van zijn – de instabiliteit wordt alleen maar zorgwekkender.

Geloof je ons niet? Lawrence Summers, de voormalige Treasury Secretaris onder President Bill Clinton, verwoordde dit het beste toen hij dit tweette:

Kyle Bass, de belegger die bekend staat om het “short gaan” op de vastgoedmarkt voor de wereldwijde financiële crisis, praat al jaren over veel van deze zaken. Deze video belicht een genuanceerd aspect over Hongkongs bancaire systeemomvang en het systematische risico dat Hongkong heeft genomen.

Alles even op een rijtje: 

 • Handelsoorlogen.
 • Vertragende wereldwijde groei.
 • Zwakke inflatie.
 • Een negatieve schuld van 14 biljoen dollar die een negatieve opbrengst oplevert.
 • Ongeëvenaard monetair beleid.
 • Late begrotingsstimulansen.
 • Potentiële piek in de bedrijfswinsten.
 • Bezorgdheid over de waardering van assets.
 • Rendementen op Amerikaanse staatsobligaties onder de 2%.
 • Explosie in conventionele leningen.
 • IPO’s van meerdere miljarden dollars met een winstderving van meerdere miljarden dollars.

Het is duidelijk te zien hoe mensen verdwaald raken in de chaos van de markten, terwijl dit slechts enkele van de opmerkelijke trends zijn waar beleggers vandaag de dag mee te maken hebben. Temidden van deze chaos, werd het tweede kwartaal van 2019 gekenmerkt door een aantal opvallende narratieve wijzigingen met belangrijke implicaties voor zowel de traditionele markten als de ontwikkeling op de cryptomarkten.

De perfecte storm voor Bitcoin.

Een belangrijke drijfveer achter Bitcoin’s outperformance van de afgelopen maanden, is de steeds sterkere profilering van zijn waardepropositie als “digitaal goud”. De macro-achtergrond die zich aan het ontwikkelen is, is de perfecte storm voor Bitcoin om te floreren.Dit komt vooral door het potentieel om te profiteren van zowel seculiere als cyclische trends.

Allereerst, en misschien wel de belangrijkste, is het sentiment van de globale centrale banken die een drastische verandering hebben doorgemaakt naar een meer gedegradeerd monetair beleid. De Fed, ECB, BOJ, PBOC en vele anderen bereiden de marktpartijen nu voor op meer renteverlagingen en aanvullende stimuleringsmaatregelen om de huidige economische expansie gaande te houden. Zoek niet verder dan de recente commentaar van Jerome Powell, de leider van de Amerikaanse centrale bank, die eenvoudigweg verklaarde: “Het is erg belangrijk dat deze expansie zo lang mogelijk doorgaat”. De effecten van zo’n scherpe beleidswijziging zijn nu al merkbaar in meerdere asset classes. De openbare aandelen, vooral die in de V.S., breken nieuwe ‘all time highs’ door de verwachte renteverlagingen van de Fed die eind 2019 zullen plaatsvinden. Centrale banken van over de hele wereld staan gewapend en klaar.

De wereldwijde economische groei is de afgelopen tien jaar steeds verder afgenomen doordat de geavanceerde economieën te maken hebben met demografische tegenwind, zoals de vergrijzing van de arbeidsmarkt en de vertraging van de bevolkingsgroei. De buitensporige schuldenlast weegt ook door op de productiviteit en de potentiële GDP van grote landen zoals de Verenigde Staten, waar de prognoses voor de toekomstige economische activiteit de komende tien jaar een stuk lager uitvallen.

Deze wereldwijde vertraging, waar iedereen al geruime tijd bang voor was, is ook zichtbaar geworden in de economische statistieken. De wereldwijde PMI’s*, GDP-groeiverwachtingen** en inflatieverwachtingen hebben alle drie te maken met een trendmatige daling, wat het pleidooi voor een versoepeling van het monetair beleid ondersteunt. Meer stimuleringsmaatregelen zullen deze keer wellicht nog extremer worden, gezien het toch al lage uitgangspunt voor de korte termijn rentetarieven. Het zou bijvoorbeeld geen grote verrassing zijn als de Europese Centrale Bank in de voetsporen van de Bank van Japan zou treden, door hun aankoopprogramma voor het bedrijfsleven te vernieuwen en hun mandaat mogelijk uit te breiden met aandelen-index-instrumenten zoals ETF’s.

*PMI – Purchasing Managers Index, inkoopmanagersindex, een graadmeter voor de economische bedrijvigheid

**GDP – Gross Domestic Product; (bruto binnenlands product BBP), de monetaire waarde van alle producten en diensten die gedurende een bepaalde periode (gewoonlijk één jaar) in een land worden geproduceerd.

Een paar belangrijke zaken om te begrijpen:

 1. Er is een economische oorlog aan de gang en beide partijen zijn volkomen rationeel. Ze nemen allebei stappen om hun doelen te bereiken, omdat ze handelen in hun eigenbelang, wat de oorlog alleen maar erger maakt.
 2. De Verenigde Staten voert een straatgevecht met de handen op de rug gebonden. Onze regering is niet in staat of bereid om bepaalde drastische maatregelen te nemen die schadelijker kunnen of willen zijn voor China, dat kan worden gezien als een functionerend systeem van checks and balances , of het kan wijzen op een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende aspecten van de regering.
 3. De devaluatie van de yuan in China heeft veel van de verwachte effecten van de tarieven en de economische oorlog verzacht. Het land wordt lang niet zo zwaar getroffen als president Trump en de VS hadden gehoopt.

Ongeacht de chaos is er een wereldwijde hedge beschikbaar die steeds duidelijker wordt – Bitcoin. We bevinden ons nu op een punt waarin wij durven te zeggen dat het onverantwoordelijk is, dat een belegger 0% aan de digitale valuta in zijn portfolio heeft.

Waarom?

Bitcoin is een niet-correctioneel, asymmetrisch rendementsprofiel. Het is zelfs omgekeerd evenredig gebleken in tijden van toenemende wereldwijde instabiliteit. Neem bijvoorbeeld mei 2019 – de handelsoorlogen escaleerden en er werd in meerdere landen gedreigd met tarieven.

Bitcoin steeg in de maand mei met 55% en vertoonde een negatieve correlatie met de S&P 500 en goud.

We hebben de afgelopen weken ook soortgelijke correlaties gezien.

We leven in uitzonderlijk volatiele en onvoorspelbare tijden. Institutionele beleggers zoeken al decennialang naar niet-correctionele assets als diversificatie-instrumenten voor hun portfolio.

Nu Bitcoin zich presenteert als de perfecte wereldwijde hedge, zal het al snel onverantwoordelijk worden voor deze beleggers om met 0% blootstelling aan de digitale valuta te zijn. Ze moeten niet 100% van hun assets verkopen om het allemaal in Bitcoin te investeren, maar het is voor hen wel degelijk zinvol om een toewijzing van 1-5% te krijgen voor “schmuck insurance“.

Er vallen andere soort assets in het oog van de belegger.

De afnemende wereldwijde groeiprognoses hebben geleid tot een heropleving in de groei van de waardehandel, deze trend zal zich waarschijnlijk aanhouden tenzij de economische situatie van de bedrijven ingrijpend verslechtert. Als gevolg hiervan is het rendementsniveau van de staatsschuld wereldwijd gedaald, waardoor veel obligatiemarkten in een instabiel gebied terecht zijn gekomen. De dalende rendementen hebben in de afgelopen maanden eveneens een boost gegeven aan de goudprijzen, aangezien de opportuniteitskosten voor het aanhouden van niet-inkomensgenererende assets gedaald zijn. Als de rendementen blijven dalen, dan zou dit ook een boost kunnen geven voor Bitcoin.

Deze steeds somberder wordende achtergrond betekent niet dat de markten ten dode opgeschreven zijn, maar de groei-activa (d.w.z. technologieaandelen, alternatieve investeringen, enz.) hebben de neiging om beter te presteren in tijden van economische verzwakking. Op langere termijn zijn wij sterke voorstanders van het “digitale goud”-verhaal inzake Bitcoin, dat steeds relevanter wordt in het kader van een extreem monetair beleid en stijgende geopolitieke spanningen. Daarnaast biedt de relatieve omvang van Bitcoin’s marktwaarde in vergelijking met de markt voor belegd goud, bijvoorbeeld, ook een aantrekkelijke mogelijkheid voor beleggers die snakken naar assets met een bovengemiddeld groeipotentieel.

Niet verwonderlijk, Bitcoin’s marktwaarde wordt vaak vergeleken met de totale omvang van de bovengrondse goudaanvoer (~8 triljoen dollar), hoewel het wellicht beter is om de totale markt van het te beleggen goud te gebruiken als een meer conservatieve proxy. Hoe dan ook, de lange termijn Total Addressable Market (TAM) voor “digitaal goud” kan aanzienlijk hoger uitvallen. Er zijn slechts een handvol assets die grotendeels buiten het bereik van één enkele regering liggen, dus de vraag naar dergelijke niet-staatsgebonden assets zou dan ook in de komende tientallen jaren groter kunnen zijn, afhankelijk van de manier waarop de effecten van onconventioneel monetair beleid zich zullen manifesteren.

Niets staat op zichzelf. De cryptomarkt is niet anders. De zoektocht naar rendement zal de beleggers waarschijnlijk verder en verder uit de risicocurve duwen, wat een sterke katalysator zou kunnen zijn voor de volgende bull-run van BTC. Het niet aanhouden van minstens een kleine allocatie in Bitcoin neemt met de dag toe, vooral omdat de langetermijnvooruitzichten voor de conventionele asset classes er steeds somberder uitzien.

Heeft u vragen over dit artikel of bent u van een andere mening? Laat het ons dan zeker weten. Word lid van onze Telegram groep en kom rechtstreeks in contact met al onze teamleden en met andere crypto-enthousiastelingen. De groep is interactief en bevat alle relevante informatie die voor u van nut kan zijn. De groep is voor iedereen toegankelijk en we proberen iedereen verder te helpen waar kan.

 

What's your reaction?

Leave a comment